Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) notiek pirmās atkritumu krātuves rekultivācijas darbu pabeigšana.   Krātuve tiek pārklāta ar ģeomembrānu (HDPE - augsta blīvuma polietilēns), lai pilnībā novērstu siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas atmosfērā, kā arī novērstu ...

10.11.2021

SIA “ZAAO” (ZAAO) turpinot attīstīt modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā paplašinot šķirošanas pakalpojumu pieejamību, atgādina, ka Valkas pilsētas teritorijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas ...

08.11.2021

3.novembrī SIA “ZAAO” (ZAAO), pilnsabiedrība "SIA "MRK Serviss" un SIA "AIMASA" ir noslēgušas līgumu, kas paredz projektēšanu un būvdarbus projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”.   Projekta realizēšana paredzēta līdz 2023.gada 1.novembrim.   Līguma ...

03.11.2021

Valkas novadā iedzīvotājiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu nodošanai. Ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu ēkām, publiskās vietās, ir iespēja privātmāju saimniekiem Valkas pilsētā slēgt līgumu par indivituāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu. Būtisku pakalpojumu ...

28.10.2021

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, SIA ZAAO turpina klientu apkalpošanu, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus savu darbinieku un klientu veselībai.   Sadzīves atkritumu konteineru, šķiroto atkritumu konteineru tukšošana un citi atkritumu apsaimniekošanas ...

18.10.2021

Pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” (ZAAO) šajā nedēļā uzsāk tiešsaistes diskusiju ciklu ar klientu grupām. Uz pirmo sarunu tika aicināti daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji.   Tikšanās reizē pārrunāti ZAAO aktuālie pakalpojumi un atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes. ...

18.10.2021

Šā gada septembrī notika pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akcija “Otrreiz modē”.   Iedzīvotāju iesaiste akcijā bija ļoti liela – ja salīdzina vidēji mēnesī EKO ...

14.10.2021

29.septembrī SIA ZAAO (ZAAO) notika ikgadējais integrētās vadības sistēmas ārējais uzraudzības audits. Tā laikā secināts, ka ZAAO ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015, kas apliecina kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu uzņēmuma ...

04.10.2021

Valkas novadā iedzīvotājiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu nodošanai. Ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu ēkām, publiskās vietās, ir iespēja privātmāju saimniekiem Valkas pilsētā slēgt līgumu par indivituāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu. Būtisku pakalpojumu ...

30.09.2021

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA), pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības realizēšanas vieta, rudens mēnešos piedāvā vairākas vides izglītības akcijas, lai rosinātu cilvēka un vides mijiedarbības izziņu un iesaistītu interesentus dabas resursu taupīšanā.   Akcijas ...

29.09.2021