Otrdien, 14.maijā pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi pārraudzībā, Lugažu laukuma skvērā (Em.Dārziņa un Rīgas ielas krustojuma pusē) pēc iepriekš izstrādāta projekta tika iestādīti no Strenču kokaudzētavas saņemtie stādi – 15 kalnu priedītes un 30 košumkrūmi „Stefanandra”. Jau ...

16.05.2013

Laikā no 2. – 3.maijam notika Valgas apriņķa valdes un Valkas novada domes kopīgi organizētais pieredzes brauciens uz Helsinkiem (Somija). Tiekoties ar Somijas vietējo un reģionālo pašvaldību savienības speciālistiem, vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar vietējo pašvaldību funkcijām Somijā, reģionālo reformu ...

09.05.2013

Otrdien, 30.aprīlī Valkas novada dome un SIA „Vidzemes energoceltnieks” parakstīja līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Valkā. Tīklu rekonstrukcija un izbūve no jauna notiks Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu ...

09.05.2013

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka š.g. 10.maijā pīkst. 11:00 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un tā ...

07.05.2013

Arī maija mēnesī Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās plānotas praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par maija mēnesī plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos ...

02.05.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes izpilddirektora rīkojumu, sākot ar 3.maiju Valkas pilsētā tikspārtraukta apkures sezona. Karstais ūdens iedzīvotājiem būs nodrošināts:•    pilsētas centra, Merķeļa un Rūjienas ielu dzīvojamo māju kvartālā – diennakts režīmā;•    no Domes bulvāra ...

30.04.2013

Sestdien, 27.aprīlī notika Vislatvijas Lielā Talkā, kurā, kā jau ierasts, piedalījās arī Valkas novads. Pavisam talkas dienā novadā strādāja ap 600 talcinieku, savākti apmēram 820 atkritumu maisi. Ērģemes pagastā talkoja 100 cilvēki, savākti 110 atkritumu maisi. Talkas laikā sakopts Turnas parks, Cepurkalns un Ērģemes vecās ...

30.04.2013

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” (sēdes protokols Nr.6, 5.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizētās redakcijas izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Attīstības plānošanas dokumentu plānots izstrādāt līdz 2013.gada ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” ir uzsākta Valkas novada attīstības programmas aktualizācija. Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam. ...

30.04.2013

12.aprīlī tika parakstīts granta līgums starp Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienoto vadošo iestādi un projekta vadošo partneri – Valgas pilsētas valdi, par projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” (angļu valodā – „Be good at sport through ...

26.04.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

26.04.2013

Aprīlis ir mēnesis, kad, ziemai aizejot, sakopjam savu apkārtni. Arī šogad turpināsim labo tradīciju – piedalīsimies Vislatvijas Lielajā Talkā, kas notiks sestdien, 27.aprīlī no plkst.9.00. Šī talka ir kļuvusi par lielisku pasākumu – ne tikai padarot sakoptāku vidi, bet arī vienojot cilvēkus kopīgai idejai, ...

24.04.2013
23.04.2013

10.aprīlī Valkā starp Valkas novada domi un SIA „Firma L4” tika parakstīts līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada ...

16.04.2013