Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 2018. g. 28. augustā tika pabeigti pēdējie remontdarbi, un jau kopš jaunā mācību gada sākuma skolēnus un skolotājus priecē moderna un ergonomiska mācību vide.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos.    Šobrīd ...

29.06.2020

  Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īstenoja Lauku atbalsts dienesta projektu “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005). Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas ...

16.06.2020

  Vakar, 11. jūnijā, Valgas – Valkas pilsētu svētku ietvaros, topošajā dvīņu pilsētas centrā svinīgi tika ierakta piemiņas kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.   “Projekts ir ļoti nozīmīgs Valkai - Valgai, kas ir viena pilsēta divās valstīs, jo vēsturiski tā ir viena pilsēta, kas tika sadalīta ...

12.06.2020

  Biedrība “Medību klubs EZERKALNI” projekta “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” (Nr. 20-09-AL12-A019.2202-000006) ietvaros ir jau iegādājusies šaušanas stendu ar kustīgo mērķi. Stendam ir speciāli izgatavota vadības pults, ar kuras palīdzību var regulēt ...

28.05.2020

  Valkas novada dome īsteno projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000002) un labiekārtošanas darbi ir pabeigti. Labiekārtošanas darbus veica Ivars Pilskalns, izgatavojot un uzstādot jaunus vides elementus. Tagad atliek sagatavot visu dokumentāciju un iesniegt Lauku ...

28.05.2020

  Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā maija beigās noslēgts līgums ar piegādātājiem par papildus ergonomisku mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabineti.   Projekta ...

28.05.2020

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros maija un jūnija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs:   18., ...

20.05.2020

2020. gada 30. martā Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsts dienesta (LAD) lēmumu par projekta “Āra lasītavas izveide Vijciemā” apstiprināšanu.   Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot āra lasītavu vai ...

19.05.2020

  2020. gada 18. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Metāla Alianse” par dienas aprūpes centra izbūvi, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvuzraudzību šim objektam veiks Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “SCO Centrs”. ...

18.05.2020

    Valkas novada dome ir uzsākusi projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” (Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000001) īstenošanas un būvniecības darbus. Līgums par būvniecības darbiem ir noslēgts ar SIA “Warss+”. Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada 15. jūlijam.   Projekta ...

14.05.2020

    Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas ir saņēmusi Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt ...

08.05.2020

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2020. gada aprīlī tiek uzsākti  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi.   Atjaunošanas būvdarbus veiks uzņēmums SIA “Warss+”, reģ. Nr. ...

21.04.2020

Biedrība “Mednieku klubs EZERKALNI” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” LEADER programmā.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ...

17.04.2020

Valkas novada dome īsteno projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000002) un darbi vēl joprojām turpinās. Ir noslēgts līgums ar Ivaru Pilskalnu par takas labiekārtošanu, jaunu elementu izgatavošanu un uzstādīšanu. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 1. ...

17.04.2020

  2020. gada 18. februārī starp Valkas novada dome un SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2020. gada aprīļa mēnesī.   Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanu ...

24.03.2020