2020. g. oktobrī ir noslēdzies projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos.    Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna ...

30.10.2020

    2020. gada 18. septembrī tika pabeigti būvniecības darbi Rūjienas ielā 3E, kur ir izveidots dienas aprūpes centrs. Dienas aprūpes centrā tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, telpās būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Būvniecības ...

28.10.2020

Būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros joprojām turpinās. Iepriekš jau ziņojām, ka uzņēmums SIA “BAZALTS” 15. aprīlī lūdza pagarināt līguma izpildes termiņu par 4 mēnešiem. ...

28.10.2020

Būvniecības darbi projektā “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” noslēdzās jau 2020. gada 28. augustā. Būvniecības darbus veica SIA “MJ Eirobūve”. Tagad tiek gatavota visa nepieciešamā dokumentācija iesniegšanai LAD, lai projekts skaitītos pilnībā īstenots un nodots.   Projekts ...

28.10.2020

Valkas novada dome īsteno projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā, un projekts tuvojas noslēgumam. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību ...

28.10.2020

  Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas saņēma Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Valkas novada dome šo vaučeru ...

19.10.2020

  2020. gada 19. augustā tika noslēgts līgums ar SIA “Evento” par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Cimzes ielā 2, un būvniecības darbi līdz šim norit veiksmīgi. Būvuzraudzību šim objektam veiks IK Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”.   Ģimeniskai ...

14.10.2020

Informējam, ka no 19.oktobra visas plānotās vingrošanas nodarbības tiek ATCELTAS saistībā ar valdības noteiktajiem stingrākiem epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem.       Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ...

06.10.2020

Biedrība “Medību klubs EZERKALNI” projekta “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” (Nr. 20-09-AL12-A019.2202-000006) ietvaros ir jau iegādājusies šaušanas stendu ar kustīgo mērķi. Tagad ir iegādāts arī pneimatiskais ierocis. Pneimatiskā ieroča kalibrs ir 4.5 mm, un ...

02.10.2020

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ...

02.10.2020

  Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda ...

23.09.2020

    19. septembrī, atzīmējot Eiropas Sadarbības dienu, topošajā Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centrā norisinājās svinīgais pasākums par godu Eiropas teritoriālās sadarbības jeb Interreg 30. gadskārtai.   Pasākuma laikā tika iestādīti 30 koki, 16 no tiem Latvijas valsts pusē Valkā, 14 – ...

22.09.2020

  Pēc vairāku gadu sagatavošanās darbiem Valgas-Valkas sadraudzības pilsētas centra būvniecība tika uzsākta 2020. gada martā. Būvdarbus veic AS TREV-2 Grupp. Šis ir unikāls projekts, kas vienlaikus notiek divās valstīs!   Kā stāsta AS TREV-2 Group objektu vadītājs Marko Rentiks, būvdarbi līdz šim ...

11.09.2020

Š. g. 30. septembrī un 1. oktobrī, projekta "No hobija uz biznesu –uzņēmējdarbības attīstība Latvijas –Krievijas pierobežas teritorijā" ietvaros, Rugāju novadā notiks divu dienu seminārs - apmācības uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem "No idejas līdz pārdošanai".   Aicinām jaunos ...

08.09.2020

  2020. gada 19. augustā tika noslēgts līgums ar SIA “Evento” par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Cimzes ielā 2, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums bērniem un jauniešiem, kas veicinās institūcijās dzīvojošo bērnu un jauniešu pašaprūpes, sociālās un sadzīves ...

07.09.2020