Informācija par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvo nodaļu un pieteikšanās kārtību bērna ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām  konsultēšanai un atbalsta programmas izstrādei   Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes ...

13.10.2016
07.10.2016

No 2015.gada 1.janvāra valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne tikai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, bet arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām - vai nu individuālas speciālistu konsultācijas pēc īpaši ...

30.09.2016

Valkas novada sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku uz noteiktu laiku. Nepieciešama augstākā sociālā izglītība.   Plānotais darba uzsākšanas laiks 2016.gada 1.decembris. Sīkāku informāciju varat saņemt pie dienesta vadītājas zvanot 64726937, mob.29452453 vai personīgi ceturtdienās no plkst. 9 00 – ...

28.09.2016

Valkas novadā konsultāciju un pirmo nepieciešamo palīdzību bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu var saņemt Sociālajā dienestā Rūjienas ielā 3D, Valkā pie sociālās darbinieces Zanes Zariņas. Pieņemšanas laiki: pirmdienās un otrdienās  8-30 - 12 00     13 00 - 16 30.   Mobilais ...

21.09.2016

  Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus tajās pašvaldībās*, kurās bērnam deklarēta dzīvesvieta.   Piedāvātie pakalpojumi:   sociālās aprūpes pakalpojums “atelpas ...

12.09.2016

Sakarā ar mācībām Latvijas Kristīgās akadēmijas Maģistra programmā sociālā darbiniece Liene Pieče apmeklētājus Kārķu pagasta pārvaldē nepieņems:   2016.gada 16. un 23. septembrī; 7. un 21. oktobrī; 4. un 25. novembrī; 9. decembrī, 2017.gada 6. un 20. janvārī.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Nepieciešamības ...

09.09.2016

  Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei EUR 15.00 ir trūcīgām ģimenēm, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases izglītojamie. Pabalstu var pieprasīt vienreiz kalendārajā gadā, laikā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.   Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu mācību ...

11.08.2016

Zvārtavas pagasta pārvaldē sociālais darbinieks apmeklētājus pieņems 8., 15. un 22.septembrī no plkst. 9 00 līdz 13 00. Par turpmākajiem pieņemšanas laikiem tiks sniegta informācija septembra pēdējā nedēļā.   Sākot ar š.g. septembri un turpmāk Sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D sociālā darbiniece ...

11.07.2016
05.07.2016

Labklājības ministrijas (LM) parlamentārā sekretāre Karina Korna trešdien, 8. jūnijā, jau 24 uzņēmumiem pasniedza apstiprinājumu par Ģimenei draudzīga komersanta statusa iegūšanu.   Statusu ieguvušie uzņēmumi saņēma īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uzņēmumā  īsteno ģimenei draudzīgu ...

08.06.2016