Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība aicina piedalīties īsā aptaujā - Jūsu atbildes dos duku vienam otru izprast un atbalstīt vēl vairāk.     Pēdējie gadi ļoti skaidri iezīmējuši, cik ļoti cilvēks ir vajadzīgs cilvēkam, cik liela loma mūsu dzīvēs ir cilvēcībai, atbalstam. Dzīves kvalitāte, ...

09.02.2022

Saeima ir pieņēmusi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas stājās spēkā 2022. gada 29. janvārī. Tā mērķis ir mazināt negatīvu sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kas saistītai ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu.   Likumā ir paredzēts ...

01.02.2022

No 2022. gada 1. janvāra iespējams pretendēt uz fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām.     Lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu ir jāvēršas pie zvērināta notāra apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas ...

26.01.2022

  20. janvārī norisinājās Labklājības ministrijas ESF projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" uzraudzības padomes sanāksme, kurā tika prezentēta līdzšinējā projekta gaita un plānotās aktivitātes. Dalību projektā aicināti pieteikt komersanti (SIA), kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības ...

26.01.2022

Valkas novada Sociālais dienests informē:   1.   ir saņemtas vienreizlietojamas maskas, ko bez maksas var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas. Maskas tiek izsniegtas personām no 12 gadu vecuma, jo bērni vecumā 12 gadiem  arī turpmāk varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.  Katrai personai tiek ...

21.01.2022

Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju turpina īstenot programmu “Mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu bezmaksas atbalstu ģimenēm strīdu gadījumos, kas skar bērnu intereses.    Programmas ietvaros ģimenēm ir iespēja izmantot 5 valsts apmaksātas mediācijas stundu sesijas (1 sesija 60 ...

18.01.2022

Īpašu svētku sveicienu Latvijas Sarkanā Krusta sociālā aprūpes centra “Valka” iemītniekiem sagādājusi biedrība “Atbalsts Valkai” un uzņēmējs, bijušais valcēnietis Andrejs Pebo.   “Vispirms mēs sazinājāmies ar iestādes vadītāju, lai noskaidrotu, kas ir vispiemērotākais sveiciens ...

17.12.2021

Aptaujājot divpadsmit bērnu aprūpes centrus Vidzemes reģionā, noskaidrots, ka ziemas sezonā bērniem visbiežāk trūkst atbilstošas drēbes, dažādas mēbeles un citas sadzīves lietas. Bieži novērojama vajadzība pēc dažāda veida sporta inventāra, izglītojošām spēlēm un elektroprecēm.   Biedrība “Taureņa ...

15.12.2021

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka sociālās palīdzības organizatores prombūtnes laikā no 14.12.2021. līdz 15.02.2022. apmeklētājus sociālo pabalstu jautājumos Valkas pilsētā pieņems sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska pēc iepriekšēja pieraksta zvanot 29452453 vai 64725937.   Informāciju sagatavoja: Natālija ...

15.12.2021