Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas ...

25.08.2021

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju, komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni” katru gadu rīko zīmējumu un sacerējumu konkursu “Sibīrijas bērni ...

25.08.2021

Jau kopš 2014. gada kādam no izvirzītajiem Valkas novada pedagogiem tiek pieškirta Jāņa Cimzes balva par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā.   2021.gadā  Valkas novada Jāņa Cimzes balvai tika izvirzīta Vineta Skutāne -Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ...

23.08.2021

Valkas novada pašvaldība atbalsta divu veidu stipendijas – Izcilības stipendija – no 2021.gada, tikai vienam 1.kursa studentam, Profesionālās stipendijas – domes noteikto prioritāro studiju programmu studentiem,  tās saņēmējam pēc diploma iegūšanas jāstrādā novadā.   1.      ...

19.08.2021

Šis ir pirmais gads, kopš Valkas novada pašvaldība realizē “Valkas novada izcilības stipendiju” augstskolu 1. kursa studentiem, kuri pabeiguši Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju. Stipendija paredzēta tiem, kas šogad uzsāks mācības kādā no Latvijas vai Eiropas augstskolām un vidusskolu beidza ar ...

17.08.2021

Valkas novada pašvaldība, kā atbalstu pirmo klašu skolēnu vecākiem, kuru bērni 2021./2022. mācību gadā uzsāks mācības Valkas novada vispārizglītojošo skolu pirmajā klasē, dāvina SIA “Jānis Roze” dāvanu karti kancelejas preču iegādei 15.00 EUR apmērā. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmklasnieku ...

11.08.2021

Valkas pilsētas kultūras namā 2021. gada 25. augustā plkst. 10.00 JĀŅA CIMZES VALKAS RUDENS  LASĪJUMI “Domāt, runāt, sadzirdēt”. Uzaicinātie lektori: Dace Briede-Zālīte, Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja. Tēma “Pozitīvā domāšana mērķu sasniegšanā” ...

10.08.2021

Katrā bērnā ir radošā dzirkstelīte un vēlme darboties. Mācoties mūziku, bērni attīsta emocionālās un garīgās spējas, kas ir ļoti būtiski datorlaikmetā. Bērni apgūst prasmi koncentrēties, dalīt savu uzmanību, mācās būt pacietīgi un prast sevi parādīt. Šīs iemaņas vēlāk noderēs ne tikai skolā, bet arī ...

05.08.2021

Lai pārspriestu sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus, kā arī problēmas un iespējamos risinājumus situācijās saistītās ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Labklājības ministriju un Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze” 17. augustā organizē bezmaksas tiešsaistes ...

28.07.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina 2021. gada vasaras nometņu projekta konkursu par valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra ar Valkas novada pašvaldības sadarbības līgumu par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu.   Konkursa ...

20.07.2021

Vērienīgais Simtgades stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem tika atklāts, sagaidot Latvijas simtgadi. Ik gadu stipendijas saņem Latvijas vidējās izglītības iestāžu spilgtākie absolventi, kas sevi pierādījuši ne vien mācību sasniegumos, bet arī ar aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā ...

07.07.2021

Šodien, 01.07.2021, Valkas novada izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājam Rolandam Rastakam tika pasniegts Pateicības raksts par ieguldījumu izglītības nozares attīstībā. Šo Pateicības rakstu piešķīra Izglītības un Zinātnes ministrija, bet pasniedza Valkas novada domes priekšsēdētājs ...

01.07.2021

No 14.jūnija Vijciema pagasta pārvaldē iespējams iegādāties Vijciema skolas absolventu grāmatu.   Grāmatas cena 7,85€.   Pagasta pārvaldes darba laiks: Pirmdiena - piektdiena plkst.8:00-12:00, 12:30-14:00.   Ja grāmatu vēlaties iegādāties attālināti un saņemt ar sūtīšanu, lūgums ...

16.06.2021

  Šodien Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolā, tika atklāta dienas nometne “Mans eS sportā”. Dienas nometnes mērķis ir iesaistīt bērnus kopīgās sportiskās aktivitātēs, tādējādi veicinot pozitīvu attieksmi pret aktīvo dzīvesveidu, kā arī iepazīstināt bērnus ar visiem sporta skolā pieejamajiem ...

15.06.2021

Noslēdzies 75. mācību gads J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā. Šajā laikā skolu absolvējuši 887 audzēkņi. Vairāki no šāgada 11 absolventiem plāno saistīt savu nākotni ar profesionālo mūziku, un 4 absolventi nolēmuši turpināt mācīties vienu papildus gadu, lai pēc iespējas labāk sagatavotos nākamajam posmam ...

11.06.2021