10.09.2015
10.09.2015

Vasariņa lēniem soļiem iet pretī rudenim. Šodien dabā jūtam rudens elpu, bet tas nemazina atkalredzēšanās prieku ”Pumpuriņa’’ bērniem. Viņus gaida jauni piedzīvojumi un notikumi.   Pirmajā zinību dienā Jautrie klauni Antons un Mārdžija uz “Pumpuriņu” bija atnesuši vēstuli no ...

10.09.2015

VALKAS MĀKSLAS SKOLAS ZĪDA APGLEZNOŠANAS STUDIJAS DARBU IZSTĀDE VALKAS SAIETA NAMĀ – LUGAŽU MUIŽA No 1.septembra aplūkojama Valkas Mākslas skolas studijas dalībnieču zīda gleznojumi. Skatītājus iepriecinās atvasaras motīvi – skaistie ziedi un Latvijas dabas ainava. Studijas dalībnieces savā brīvajā laikā ...

10.09.2015

Ir sācies mācību gads. Zinību dienas svētki  Valkas pilsētā sākās jau 6 no rīta, kad tika kārtotas dārza veltes un ziedi skaistās kompozīcijās. Par Zinību dienas dekorācijām pie kultūras nama jau gadiem rūpējas Valkas pensionāru klubs „Zelta rudens”, par ko viņiem īpašs un patiess paldies!   Paldies ...

10.09.2015

Šodien pirmajā zinību dienā Kārķu pamatskolā pulcējās skolēni, viņu vecāki un pedagogi. Spēka vārdus bērniem teica skolas direktore Ieva Cīrule un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons.   Kā ierasts, 1.septembra pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja Kārķu ev.lut.draudzes mācītājs ...

09.09.2015

1.septembrī plkst.9.00 Lugažu laukumā uz Zinību dienas pasākumu ,,Joka pēc alfabēts’’ pulcējās Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas skolēni, lai kopīgi uzsāktu jauno mācību gadu.   Skolēnus jaunajā mācību gadā sveica abu skolu direktores – Nadežda Možārova un Lilita Kreicberga. Pirmajā skolas dienā ...

09.09.2015

Jaunajā mācību gadā novēlam katram skolēnam ar prieku un iedvesmu sagaidīt pirmo zinību dienu! Vecākiem novēlam pacietību, mīlestību un sapratni. Pedagogiem – plašu pasaules skatījumu un spēju iedvesmot un aizraut! Mācību gada sākumā ne tikai skolēniem, bet arī pārējiem novēlam mesties jaunos izaicinājumos un turpināt ...

09.09.2015

Šodien plkst.12:00 pie Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolas pirmajā skolas dienā pulcējās skolēni, vecāki, vecvecāki un pedagogi. Svinīgas uzrunas un laba vēlējumus jaunajā mācību gadā teica skolas direktore Līga Veinberga, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Izglītības, kultūras, sporta un ...

09.09.2015

1.septembris Vijciema pamatskolā sāksies plkst.9.00 skolas zālē. Pirmā septembra svinīgā līnija skolas zālē pulcinās visus Vijciema pamatskolas skolēnus, pirmskolēnus, vecākus un skolotājus. Pirmajā septembrī mācības pirmajā klasītē uzsāks 9 pirmklasnieki. Katru reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts ...

31.08.2015

2015./2016.mācību gadā Valkas novada pirmsskolas izglītības klubs “Rūķu skola” savu darbu uzsāks 2.septembrī plkst.10:00, Semināra 27, Valkā, LV 4701   “Rūķu skolā” uzņemam bērnus no 4 – 6 gadu vecuma. Ar bērniem darbosies audzinātāja Egija un audzinātājas palīdze Dace.   “Rūķu ...

31.08.2015

Jau 29. augustā plkst.12.00 Valkas mākslas skolā savu pirmo uzsāka audzēkņi vecumā līdz 9 gadiem.   Pirmo skolas dienu uzsākot, mazajiem ķipariem bija nopietns uzdevums – uzzīmēt un izkrāsot sevi. Pēcāk svinīgu uzrunu teica mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece.   Uzrunā M.Stabulniece atklāja, ka šogad ...

31.08.2015

Es dodos pa saulainu ceļuLīdz rudens vēlajām salnām,Līdz pirmajam septembrim skolā,Līdz pirmajai dienai klasē.   Klāt 1. septembris, kad vasara nemanot izgaisusi un sākas jauns mācību cēliens.   Lai sekmīgs, radošs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads visiem Valkas novada skolēniem, studentiem, viņu ģimenēm ...

28.08.2015

Valkā, Valkas pilsētas kultūras namā 2015. gada 26. augustā plkst. 10.00   JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMI  „Tauta, nācija, identitāte un ieražas”   Uzaicinātie lektori:   Janīna Kursīte – Pakule - habilitētā filoloģijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes profesore, latviešu literatūrzinātniece, valodniece, ...

25.08.2015
25.08.2015