Šogad Valkas pamatskola ir pieņēmusi izaicinājumi piedalīties Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā.   Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē (iesaistītas 40000 skolas visā pasaulē, no tām 170 izglītības iestādes Latvijā). ...

17.02.2015

Paralēli sniega dienas aktivitātēm, kas norisinājās janvāra otrajā pusē, tika rīkots zīmējumu konkurss  “Bērni uz sniega”. Konkursā piedalījās pirmsskolas un sākumskolas skolēni līdz 6. klasei ieskaitot. Kopā tika iesniegti 23 zīmējumi no Valkas un Ērģemes pamatskolām. Darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā ...

11.02.2015

Noslēdzies Valkas novada izglītības iestāžu skatuves runas konkurss, kas kopā pulcēja 13 labākos skolu konkursu uzvarētājus no Valkas pamatskolas, Valkas ģimnāzijas, Ērģemes pamatskolas un Vijciema pamatskolas, un Valkas novada BJC „Mice” 5. – 9. klašu teātra pulciņu, kas debitēja mazo literāro uzvedumu konkursā ...

11.02.2015

Sestdien, 7. februārī Valkas Kultūras namā norisinājās gadskārtējais sarīkojuma deju festivāls, kuru organizē Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs „Mice”, tā deju klubs „Ziemeļvalsis”. Lai gan dažādi vīrusi ieviesa korekcijas pieteikto dalībnieku sarakstos, 2015.gada festivāla vienpadsmit dažāda ...

10.02.2015

Valkas novada dome aicina izvirzīt pretendentus 2015. gada Jāņa Cimzes balvai.  Valkas novada izglītības iestādes, kā arī ikviens novada iedzīvotājs aicināts iesniegt pieteikumu domes priekšsēdētāja sekretariātā (Beverīnas iela 3, Valka) līdz š.g. 25. jūnijam.   Balvu var iegūt novada pedagogs par ievērojamu ...

03.02.2015

Valkas ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs „Vendīgs” izveidots 2000. gadā un līdz šim ņēmis aktīvu dalību dažādās skolas un novada kultūras aktivitātēs. Piedalījies visos Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos, kā arī Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos kopš dibināšanas brīža. ...

23.02.2015

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 13. februārī Valkas kultūras namā no plkst. 12.00 notiks Valkas un Strenču novadu skolu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums. Kopmēģinājumā tiks izdejotas visas repertuāra dejas pa vecuma grupām. Kopmēģinājumu vadīs un kolektīvu vadītājus konsultēs deju pedagoģe ...

02.02.2015
02.02.2015

7. februārī plkst. 11.00 Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs „Mice” ielūdz sarīkojuma deju cienītājus Valkas kultūras namā uz tradicionālo sarīkojuma deju festivālu „Ziemeļvalsis 2015”. Festivālā piedalīsies gan pašmāju dejotāji no deju kluba „Ziemeļvalsis”, gan tuvāki un tālāki ...

02.02.2015

19. februārī plkst. 13.00 Valkas novada BJC „Mice” zālē no novada skolām kopā pulcēsies jaunie vides pētnieki, lai demonstrētu savu eksperimentus. Savukārt Vides spēļu dalībnieki aicinās visus klātesošos līdzdarboties pašu veidotajās spēlēs par tēmu „Ceļošana” un notiks arī 5.- 9. klašu ...

18.02.2015

Septīto gadu pēc kārtas notiek Oskaram Kalpakam veltītais ikgadējais skolu jaunatnes literārais konkurss. Šogad konkursa tēma - ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks. Darbu iesūtīšanas termiņš no 28.01.2015. līdz 28.02.2015., rezultātu paziņošana 6.03.2015.   Konkursa Nolikums,  sīkākas ziņas ...

30.01.2015

Šogad aprit 80 gadi kopš dibināts „Draudzīgais aicinājums”. Tā galvenā ideja -  „Atceries un atbalsti savu skolu”. Ideju iedibināja Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Savā vārda dienā 1935. gada 28. janvārī prezidents dāvināja savai bērnības skolai grāmatas un aicināja arī citus atcerēties ...

28.01.2015

Turpinās dalībnieku pieteikšanās “Zaļā josta”, AS “BAO” un Valsts izglītības satura centra rīkotajā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) vākšanas konkursā – “Tīrai Latvijai!”. Pašlaik nolietotu elektroiekārtu vākšanā iesaistījušās 120 izglītības ...

26.01.2015

26.janvārī no plkst. 10:40 Valkas ģimnāzijā pie skolēniem un novada pedagogiem viesosies LU profesore valodniece Ina Druviete.  Ar profesori kopā būs izglītības speciālists Andis Geižāns.   Ar 9.-12.klašu skolēniem saruna būs par tematu "Valoda kā simbols", ar pedagogiem plkst. 12:40 saruna būs gan par valodniecības ...

23.01.2015

20. janvārī Valkas ģimnāzijā notika novada skolotāju metodisko apvienību vadītāju sanāksme. Darba kārtībā tika iekļauti jautājumi par apvienības vadītāju finansēšanas sistēmas maiņu, veikts īss atskats uz paveikto pagājušajā mācību gadā un apspriesti organizatoriski jautājumi par jaunajā finanšu gadā ...

22.01.2015