15.septembrī DA Cēsu Valsts ģimnāzijā tika parakstīta vienošanās par sadarbību starp 10 skolām - Cēsu Skolnieku rotas karoga glabātājām -  un Izglītības un zinātnes ministriju un Aizsardzības ministriju. Pasākumā Valkas novadu un Valkas ģimnāziju  pārstāvēja: Valkas novada domes priekšsēdētāja ...

16.09.2014

Valkas ģimnāzijas skolotāji 9.septembra pēcpusdienu pavadīja mācoties un apgūstot viņu skolēniem ļoti labi zināmas tehniskās ierīces – planšetes – pielietojuma iespējas mācību stundās. Nodarbību „Apple iPad planšetes pielietojuma iespējas skolā” vadīja A/s Capital City pārstāvis Mikus Porietis. ...

12.09.2014

2014. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros visā Latvijā izceļ Rīgas ielas kultūrvēsturisko tēlu,  tādējādi pievēršot uzmanību Rīgas tēmai ārpus galvaspilsētas. Valgas vecajā kapličā 10.septembrī notika Valkas Mākslas skolas bērnu darbu izstāde. Darbi veidoti dažādās tehnikās un tajās atspoguļotas  ...

12.09.2014

2014.gadā Latvijā ir uzsākts projekts “Vienotas 20.gs. vēstures izpratnes veicināšana”. To realizē 1991. gada barikāžu muzejs sadarbībā ar Okupācijas muzeju. Lielākā daļa projekta aktivitāšu tiks īstenotas Rīgā, bet atsevišķas aktivitātes notiks arī Latvijas reģionos, mēģinot aptvert pēc iespējas ...

10.09.2014

2. un 3. septembris Valkas ģimnāzijā bija interesants un darbīgs, kad tika īstenots vecāku biedrības projekts „Mēs pilsētā – Pedeles upes ielokā”.   2. septembrī visas klases devās pārgājienā, kura ietvaros notika praktiskas mācību stundas dabā. Skolēni saņēma konkrētus uzdevumus, kas saistījās ar Pedeles ...

10.09.2014

2.septembrī Valkas PII "Pasaciņa" saime pulcējās, lai ar jauku svētku brīdi atzīmētu mācību gada sākumu. No rīta vecāki kopā ar bērniem radīja īstu brīnumu - raibu un košu ziedu paklāju. Bērnudārza direktore Laila Ozoliņa pateicas visiem vecākiem un bērniem, kuri piedalījās tā veidošanā. Svētki sākās ar vadītājas ...

02.09.2014

Arī Rūķu skolā draudzīgā un pozitīvā gaisotnē bērni un viņu vecāki pulcējās uz pirmo skolas dienu. Šogad tā notika 2.septembrī. Ar atraktīvu priekšnesumu rūķu ādā iejutās brīnišķīgās skolotājas Anete Zalužinska, Sandra Daņilova un Inese Lečmane. Skolas direktore Kristīne Ganiņa apsveica vecākus un ...

02.09.2014

Vakar, zinību dienā, pirmo reizi Valkas ģimnāzijas fasādi izgaismoja krāšņi gaismas stari. Valcēnieši pulcējās pie skolas ēkas, lai būtu klāt notikumā. Muzikālu priekšnesumu sniedza ģimnāzijas audzēkņi un svinīgas runas teica direktores vietniece Andriga Lozda un domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. ...

02.09.2014

Vakar arī pie Valkas mākslas skolas pulcējās bērni, vecāki un pasniedzēji, lai svinētu 1.septembri. Šogad skolā mācīsies jau 235 latviešu un igauņi bērni, skolas direktore Maruta Stabulniece, apsveicot bērnus jaunajā gadā, novēlēja tiem raibu ceļojumu sarežģītajā mākslas pasaulē, tāpat direktore arī pateicās ...

02.09.2014

1.septembrī Lugažu laukumā pulcējās Valkas ģimnāzijas un pamatskolas audzēkņi, vecāki un skolotāji, lai atzīmētu jaunu mācību gada sākumu. Jaunajā mācību gadā sanākušos uzrunāja Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands ...

01.09.2014

Jau tradicionāli, 31.augusrā, plkst.12.00 J.Cimzes mūzikas skolā 1.septembri ieskandināja J.Cimzes mūzikas skolas audzēkņi. Apsveicot audzēkņus, skolotājus un vecākus, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis novēlēja pacietību ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem, uzmundrinot atvases veltīt laiku ...

01.09.2014

  Valkas novada BJSS florbola nodaļa aicina 2005. - 2007. gada dzimušos zēnus uz florbola treniņiem. Nodarbības notiks otrdienās - 17.00-18.00, ceturtdienās - 16.00-17.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē. Pirmā nodarbība - 2.septembrī. Audzēkņi tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo florbola inventāru. Līdzi ...

01.09.2014

Valkas novadā 2014./2015 mācību gadu uzsāks visas13  izglītības iestādes. Šajā gadā gandrīz visās izglītības iestādēs notika un arī pašreiz turpinās dažādi remonti. Jauns izskats ir  J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai, kurā visi lielie darbi ir paveikti. Vēsturisko krāsojumu ir atguvusi Valkas ģimnāzija, ...

29.08.2014

Valkas pamatskola iezvana 2014./2015. mācību gadu 1. septembrī plkst. 9:00 Lugažu laukumā. Priecāsimies par atkalredzēšanos ar mūsu skolēniem un vecākiem! Tā kā skolā tiek veikti apjomīgie siltināšanas darbi, lai uzlabotu skolēnu mācīšanās apstākļus, skolas vadība, saskaņojot ar Valkas novada domi, pieņēma ...

29.08.2014

Valkas ģimnāzijā Visi aicināti 8.45 pulcēties Valkas ģimnāzijas klasēs, lai pēcāk dotos uz Lugažu laukumu pie Valkas pilsētas kultūras nama. Pēc svinīgās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa uzrunas, skola apsveiks visus 1.septembrī un dosies atpakaļ uz skolas dārzu, kur notiks pirmās skolas dienas pasākums. Valkas pamatskolā ...

29.08.2014