Ogulāji, koki un krūmi, ziedi, augļi un dārzeņi, dārza sagatavošana pavasarī un rudenī – tās ir galvenās tēmas, par kurām vairāk varēsiet uzzināt, piedaloties apmācību kursā. Pavasarim tuvojoties, daudzi sāk domāt par iespēju pašiem audzēt acīm un vēderam tīkamas dārza veltes. Lai viss izdotos, kā arī ...

12.03.2013
12.03.2013

No 28.februāra līdz 3.martam Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē notika 19.Starptautiskā izstāde „Skola 2013”, ko apmeklēja arī Valkas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāres. No izstādes ir atvests plašs informatīvo materiālu klāsts par Latvijas izglītības iestāžu piedāvājumu. Ar materiāliem var iepazīties ...

11.03.2013

14.martā, ceturtdien, no plkst 10.00 līdz 13.00 Valgas profesionālās izglītības centrā notiks atvērto durvju diena. Programmā iepazīšanās ar profesijām un ekskursija pa skolu. Valgas profesionālās izglītības centrs piedāvā divas izglītības programmas arī jauniešiem no Latvijas. Pēc 9.klases ir iespēja apgūt kokapstrādes ...

11.03.2013

6.martā, pēc garās ziemas, uz tikšanos Valkas novada BJC „Mice” bija sabraukuši gan lieli, gan mazi mazpulcēni no Valkas un Smiltenes novadiem. Šajā dienā ikviens mazpulka dalībnieks, klausoties Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektora Jāņa Pērles stāstījumā, varēja no jauna iepazīt putnu dzīvi, ...

08.03.2013

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē apmācības Vidzemes reģiona izglītības iestāžu pārstāvjiem par neformālo izglītību   „Pludinot krāsas” .   Apmācību mērķis:- veicināt izpratni par neformālās izglītības pielietojamību darbā ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs. ...

07.03.2013

Piektdien, 8.martā pulksten 14.00 Kārķu skolā viesosies Gaujienas Jāzepa Vītola fonds ar vizuālu, teatrālu un izglītojošu prezentāciju par komponistu un profesoru Jāzepu Vītolu „Gaujiena – mana paradīze”. J.Vītola atmiņās, fotogrāfijās un mūzikā iejutīsies Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore ...

05.03.2013

1.martā Valkā Izglītības pārvalde organizēja Karjeras dienu 9.klašu skolēniem. Šajā pasākumā piedalījās 63 novada sešu skolu 9.klašu skolēni, kā arī 4  Smiltenes novada interesenti. Kopējā sanāksmē Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne atgādināja devītajiem, ka līdz pēdējam zvanam ...

01.03.2013

Apmācības par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā 2013.gada 22. – 24.martā Piesakieties neformālās izglītības  apmācībās par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā! Apmācību mērķis - veicināt jauniešu un pašvaldību pārstāvju izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldību darbā, lai ...

01.03.2013

No 28.februāra līdz 3.martam Rīgā notiks nozīmīgākais gada  izglītības pasākums Skola 2013. Četrās izstādes dienās apmeklētāji varēs iegūt informāciju par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, kā arī mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām. Izstādē varēs uzzināt ...

26.02.2013

Valkas novada Izglītības pārvalde 1.martā organizē Karjeras dienu novada 9.klašu skolēniem. Pasākumā paredzēts iepazīstināt skolēnus ar izglītības iespējām Valkā un arī Valgas profesionālās izglītības centrā. Jauniešiem būs iespēja tikties ar Valkas ģimnāzijas absolventiem, kā arī izmantot karjeras konsultanta ...

22.02.2013

Trešdien, 27. februārī plkst. 11.00 Valkas novada BJC „Mice” notiks Valkas un Strenču novadu izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Tradicionāli šajā sarīkojumā katrs kolektīvs dziedās divas dziesmas. Tās klausīsies un vērtēs žūrijas pārstāvji no Valkas, Smiltenes un Strenčiem. ...

22.02.2013

Valkas ģimnāzija 2012./2013.mācību gada 2.semestrī aicina uz iepazīšanās nodarbībām 6.klašu skolēnus, lai viņus savā skolēnu pulkā redzētu nākamā mācību gada jaunajā 7.klasē. 20.februārī (17:30) iepazīšanās nodarbība topošajiem proģimnāzistiem, kurā tiks organizēta atraktīva ekskursija pa skolu. ...

19.02.2013

Arī 2013. gadā "Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra" turpina organizēt  bezmaksas apmācības jauniešiem un šoreiz tās būs par mērķu sasniegšanu. Aktuālā informācija Uzaicinājums Vidzeme un Pieteikuma anketa Anketa_Vidzeme.       Ginta Salmiņa Baltijas Reģionālais fonds Vidzemes ...

19.02.2013

Starptautiskajos sporta deju svētkos “Ziemeļvalsis 2013” piedalījās dejotāji no Alūksnes (Alūksnes BJC DK Virpulītis) Apes (D.Ozoliņa Apes vidusskolas deju kopa) Cēsīm (SDK Reveranss un Cēsu 2.pamatskola) Ķeguma (Ķeguma komercnovirziena vidusskola) Madonas (SDK Saulīte) Pērnavas (SDK Minifox) Mazozoliem (Mazozolu Tautas nams) ...

18.02.2013