24.aprīlī notika Valkas novada skolēnu pētniecisko darbu 3.konference 5.-9.klašu grupā. Šogad konferencei tika pieteikti tikai Ozolu pamatskolas  skolēni, tāpēc pasākums notika kopā ar Mazpulku sagatavotajām Vides spēlēm. 5.-7.klašu grupā tika prezentēts Ozolu pamatskolas 6.klases skolēna Rūdolfa Baumaņa pētnieciskais ...

24.04.2012

Ceturtdien, 26.aprīlī plkst.17:30 Valkas ģimnāzijā (Valkā, Raiņa ielā 28A) notiks ikgadējā Vecāku diena, kas šogad plānota kā divdaļīgs pasākums. Pirmā daļa notiks visiem Vecāku dienas pameklētājiem kopā skolas aktu zālē. Pasākumā viesosies TV raidījumu vadītājs, intelektam.lv idejas autors Viesturs Dūle, kurš ...

19.04.2012

Piektdien, 13.aprīlī Igaunijā, Valgas profesionālās izglītības centrā (arodskolā) bija Latvijas – Igaunijas kopīgās darba grupas otrā tikšanās, kurā piedalījās abu valstu eksperti izglītības jautājumos. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par jauna Latvijas un Igaunijas izglītības pilotprojekta ...

17.04.2012

Valkas novada skolu pašpārvalžu līderu tikšanās Ērģemes pamatskolā.           Lai dalītos pieredzē, 12. aprīlī Ērģemes pamatskolā ciemojās Skolēnu pašpārvalžu līderi un skolotāji – konsultanti no Valkas ģimnāzijas, Kārķu pamatskolas un Valkas pamatskolas. Šī ...

18.04.2012

Pagājušās nedēļas nogalē, 13. aprīlī, BJC „Mice” notika Valkas novada AWARD programmas dalībnieku pavasara tikšanās. Šobrīd programmā darbojas 12 bronzas un sudraba līmeņa awardieši. Kopš kārtējā apbalvojumu saņemšanas brīža ir pagājis krietns laiks, tāpēc šajā tikšanās ...

18.04.2012

Otro Lieldienu rītā, 9.aprīlī Valkas Mākslas skolas audzēknes un Award kustības dalībnieces organizēja radošo darbnīcu. Katrs liels un mazs valcēnietis varēja izkrāsot sev pavasarīgas zaķa un cāļa maskas – brilles, kā arī nofotografēties jaunajā ietērpā. Mazajiem radošās darbnīcas dalībniekiem krāsošanas ...

13.04.2012

Piektdien, 13.aprīlī plkst.11:00 Igaunijā, Valgas profesionālās izglītības centrā (Loode 3, Valgā) būs Latvijas – Igaunijas kopīgās darba grupas otrā tikšanās. Tās galvenais mērķis ir – radīt iespēju Latvijas studentiem mācīties Valgas apgabala Profesionālās izglītības centrā. Darba grupā piedalīsies eksperti ...

11.04.2012

Vidzemes reģiona jaunieši, vecumā no 17– 25 gadiem – tas domāts tieši Jums! Aicinām bezmaksas apmācībām  „Ar uzņēmību pret bezdar(bī)bu”  pieteikties tos Vidzemes reģiona jauniešus,  kuri šobrīd nestrādā un nemācās un ir no lauku reģioniem. Apmācības notiks 2 daļās ...

05.04.2012

Šajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs interešu izglītības pulciņu jaunos māksliniekus aicināja piedalīties vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Toņi un pustoņi”. Valkas novadā konkurss noslēdzās 30.martā ar izstādi un jaunu prasmju apgūšanu radošajā darbnīcā. ...

03.04.2012

Valkas pilsētas kultūras nama Mazajā zālē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) jau šobrīd ir apskatāmas Igaunijas Dabaszinātņu universitātes jauniešu idejas Valkas un Valgas atpūtas zonu labiekārtošanai. Darbu prezentācijas un tikšanās ar speciālistiem būs otrdien, 3.aprīlī plkst.17:30. 2011.gada septembrī ...

29.03.2012

TC „Valleta” izsludinātais konkurss „Reklamē TC „Valleta” un velc jaunu kreklu!” Vidzemes reģiona skolām ir noslēdzies. Organizatori saka paldies visiem par interesi un piedalīšanos. 25 kreklus TC „Valleta” dāvinās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (darba autores Terēze ...

26.03.2012

Piektdien, 16.martā Valmieras mākslas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu un audzēkņu valsts konkurss kompozīcijā. Piedalīties šādā valsts konkursā, kur tiekas labākie audzēkņi no Latvijas kuplās mākslas skolu saimes, katram audzēknim ir liela atbildība un izaicinājums. Valkas Mākslas ...

23.03.2012

Šajā, 2011./2012., mācību gadā jau septīto reizi Valkas ģimnāzijā tiek rīkots zināšanu un prasmju konkurss „Erudīts”, kurā piedalās visi skolēni un konkursa gatavošanā tiek iesaistīti visi pedagogi, pat skolas tehniskie darbinieki. Konkursa veidošanas pirmsākumos uzdevumos liela vērība tika ...

22.03.2012

Pēc vairāk nekā mēneša garas intensīvas uzdevumu risināšanas skolēnu erudīcijas konkursā “eXperiments” noslēgusies otrā atlases kārta. Neklātienes finālā piedalīsies tikai 30 no 194 Latvijas 8. un 9. klašu skolēnu komandām. No Vidzemes neklātienes finālā piedalīsies Gulbenes 2. vidusskolas komanda ...

19.03.2012

Valkas ģimnāzija aicina uz iepazīšanās nodarbībām 6.klašu skolēnus, kuri nākamajā gadā vēlas šeit mācīties 7.klasē. Pirmā tikšanās, ekskursija pa skolu un saruna ar vecākiem jau notika 8.februārī. Plānotā 21.marta nodarbība pārcelta uz 4.aprīli plkst.16:00, kad topošajiem proģimnāzistiem tiks ...

19.03.2012