Valkas novada pašvaldība 2021.gadā iesniedza Satiksmes ministrijai projekta  pieteikumu “Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve” un  Satiksmes ministrija piešķīra valsts budžeta apakšprogrammā “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” ...

21.11.2022

2022. gada novembrī ir īstenots Valkas novada pašvaldības Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegtais projekts par “Bērnu spēļu un volejbola laukumu teritorijas apgaismojuma izbūve”.   Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekta mērķis ir sabiedrisko ...

21.11.2022

Igaunijas-Latvijas 2021.-2027.gada programma ir atklājusi pirmo pieteikšanās kārtu, lai atbalstītu ilgtspējīgas un inovatīvas projektu idejas pārrobežu sadarbības, uzņēmējdarbības un inovāciju, kā arī vides un tūrisma jomās.   Interreg Igaunijas-Latvijas programma, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, ...

08.11.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros novembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, ...

03.11.2022

  2022. gada 28. oktobrī starp Valkas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstīta Vienošanās par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši ...

01.11.2022

Šā mēneša sākumā pabeigta projekta “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana – tilts no pagātnes uz nākotni” viena no aktivitātēm – kapsētas digitalizācija. Turpmāk tā ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī iedzīvotājiem ...

19.10.2022

  Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu ...

07.10.2022

Ērģemes pamatskolā veiksmīgi noris pirmsskolas izglītības grupas telpu un kāpņu telpas vienkāršotās atjaunošanas un izglītības grupu rotaļu zonas teritorijas labiekārtošanas būvdarbi.   Projekta “Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu un kāpņu telpas vienkāršotā atjaunošana” ...

05.10.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros oktobra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.18:15, Valkā, ...

04.10.2022

2022. gada 22. augustā Valkas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par “Bērnu spēļu un volejbola laukumu teritorijas apgaismojuma izbūve”  apstiprināšanu. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekta mērķis ir ...

30.09.2022

Ceturtdien, 29.septembrī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norisinās Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu Interreg programmu 2014.–2020.g. perioda noslēguma pasākums.   Tas tiek rīkots, lai atskatītos uz paveikto 2014.-2020.gada plānošanas periodā un apbalvotu veiksmīgākos Interreg ...

29.09.2022

Valkas novada pašvaldība turpina projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ...

27.09.2022

Valkas novada pašvaldība turpina projekta “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības ...

27.09.2022

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2022”, kuru jau 12. gadu organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).   Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2022” laureāti: daudzdzīvokļu ...

23.09.2022

Gatavojoties jaunajam LEADER projektu periodam, Lauku partnerība "Ziemeļgauja" aicina uz tikšanos visus Vijciema pagasta bijušos un nākamos projektu īstenotājus un citus interesentus un aktīvistus.     Aicinām uz tikšanos 23. septembrī plkst. 14.00 Vijciema tautas namā     Kontakti saziņai: +371 ...

21.09.2022