Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros februāra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst. 09:00, ...

24.01.2023

  Valkas novada pašvaldība ir viena no pašvaldībām, kas ir iestājusies Eiropas Savienības institūcijas partneru tīklā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”. No Valkas novada pašvaldības par tīkla dalībnieku tika izvirzīts deputāts Aigars Roga, viņa uzdevums ir iesaistīties ...

19.01.2023

  Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar Igaunijas Vides pārvaldi un citām Igaunijas organizācijām ir piesaistījis EK Life programmas līdzekļus īpaši aizsargājamo biotopu 6530* Parkveida pļavas un ganības atjaunošanai Latvijā un Igaunijā. Projekta “WoodMeadowLIFE: Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts ...

18.01.2023

  Uzņēmējdarbības jomā   Attīstības, projektu un tūrisma nodaļa ik gadus izstrādā un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Valkas novada teritorijā, tas ir, autoceļu (grantsceļu), ielu un ietvju pārbūvē un atjaunošanā, ūdenssaimniecības ...

15.01.2023

INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā     Depozīta sistēmas dzērienu iepakojums, kas Latvijā darbojas no 2022. gada 1. februāra, ir ...

09.01.2023

  Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka Valkas un Valgas pašvaldība ir īstenojusi kopīgu projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. ...

05.01.2023

  Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – ...

04.01.2023

    2022. gada 16. jūnijā starp Valkas novada pašvaldību un SIA “Lagron”, reģ. Nr. 41503055270, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā” ražošanas ēkas būvniecību “Spundenieki”, ...

27.12.2022

  Valkas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010). Projekts tika īstenots LEADER programmas, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības ...

23.12.2022

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros janvāra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, Valkā, ...

21.12.2022

Lai pārspriestu iespējamo rīcību un sadarbību dažādās krīzes situācijās, kas skar cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un viņu veselības aprūpi, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopīgi ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem tikās ar Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vadību un ārstiem.   Tikšanās ...

08.12.2022

  Viens no būtiskākajiem šķēršļiem aktīvākam un sekmīgākam remigrācijas procesam ir nepietiekams dzīvojamais fonds – tā secināts Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) rosinātajā sanāksmē 2. decembrī Cēsīs,  tiekoties reģionālajam remigrācijas koordinatoram un pašvaldību speciālistiem ...

07.12.2022

Valkas novada pašvaldība uzsākusi projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ...

30.11.2022

Piesaistot jomas profesionāļus, Vidzemes plānošanas reģions īstenojis apmācību ciklu bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) darbiniekiem Vidzemē, lai sniegtu atbalstu sarežģītajā iestāžu reorganizācijas procesā, pārejot uz ģimeniskai videi atbilstošākiem apstākļiem bez vecāku aprūpes esošajiem bērniem. ...

30.11.2022

  Tuvojoties Eiropas Jaunatnes gada noslēgumam, aizvadīta pēdējā EUROPE DIRECT Vidzeme pasākumu cikla “Iedvesmojies no jaunieša” saruna. Vairāk nekā 60 jauniešu no tuvākiem un tālākiem Vidzemes novadiem šī gada laikā kopā smēlušies iedvesmu lieliem darbiem, diskutējuši un klausījušies, ...

30.11.2022