Valkas pilsētas kultūras nams aicina darbā: •    kultūras pasākumu organizatoru/iGalvenā darbības joma: pasākumu plānošana, organizēšana, vadīšanaIzglītības līmenis: ne zemāka kā 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams – kultūras jomā) •    direktora ...

18.06.2012

Ir uzsākti Valkas Novadpētniecības muzeja stāvlaukuma rekonstrukcijas darbi. To ietvaros līdz jūnija beigām tiks paplašināta iebrauktuve no Cimzes ielas uz stāvlaukuma teritoriju un atjaunots stāvlaukuma segums. Rekonstrukcija tiek veikta, lai radītu iespēju pie muzeja piekļūt arī lielāka izmēra autobusiem.   Saskaņā ...

15.06.2012
14.06.2012

No 2010.gada 1.septembra Valkas novada domē Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta „Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības veicināšanai” (projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005, vienošanās ...

14.06.2012

2010.gada 23.februārī Valkas novada dome parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 īstenošanu. Projekts ir atbalstīts ERAF 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu ...

14.06.2012

Šonedēļ ir veiksmīgi noslēgusies jaunās koģenerācijas spēkstacijas Valkā testēšana, kuras rezultātā spēkstacija ir atzīta par atbilstošu visām AS Sadales Tīkls prasībām un tai ir izsniegta atļauja pieslēgties elektroenerģijas tīklam, lai uzsāktu elektroenerģijas ražošanu. Spēkstacijas projektu realizē ...

13.06.2012

Sakarā ar plānotajiem remontdarbiem, laikā no 18.līdz 22.jūnijam tiks pārtraukta karstā ūdens padeve Rūjienas – Ausekļa ielu mikrorajonā. Karstais ūdens tiks atjaunots bez atkārtota brīdinājuma. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Papildus informācija SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs ...

12.06.2012

Valkas novada Sociālais dienests lūdz palīdzēt sagādāt mēbeles un sadzīves priekšmetus patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, sasniedzot pilngadību. Būsim ļoti pateicīgi, ja cilvēki varētu bez maksas atdot lietotas, bet vēl labas mēbeles – gultas, skapi, ...

12.06.2012

SIA „Starjobs” var palīdzēt Jums iekļauties darba tirgū, piedāvājot bezmaksas pakalpojumus un piedāvājot darbu pie mūsu klienta: KŪDRAS IEGUVES PALĪGSTRĀDNIEKS/-CE Galvenie darba pienākumi:    Produkcijas kraušana, šķirošana, pakošana Prasības kandidātam:    fiziskā ...

11.06.2012

Valgas pilsētas Pedeles atpūtas zona, kur atrodas smilšu pludmale, laipa un pludmales namiņš, tika sakārtota jau pirms peldēšanas sezonas sākuma. Ir salabots un atsvaidzināts inventārs, nomainītas pludmales smiltis un sakopta zaļā zona, darbā pieņemti un apmācīti glābēji. Oficiālā peldsezona visā Igaunijā sākas ...

07.06.2012

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.6.§.5) „Par Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpu nomas izsoli”, Valkas novada dome izsludina pieteikšanos uz pašvaldības īpašumā esošā Valkas pilsētas Kultūras nama, kas atrodas E.Dārziņa ielā ...

06.06.2012

Spītējot laika apstākļiem, Valkas novada svētki Ērģemes pagastā pierādīja, ka spējam būt kopā notikumu virpulī un priecāties. Ērģemieši pārliecinoši apliecināja, ka, strādājot komandā, prot sagaidīt un svinēt svētkus sakārtotā vidē. Liels paldies par ieguldīto darbu Jānim Kramam, Mārtiņam Kreilim, Līgai ...

05.06.2012

Ceturtdien, 31.maijā Valkā viesojās Norvēģijas Karalistes vēstnieks Jāns Grēvstads (Jan Grevstad) un vēstniecības pārstāve Linda Ozola. Vizītes galvenais mērķis bija apmeklēt Valkas Mākslas skolu, kuras rekonstrukcija tika veikta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu sadarbība” ...

01.06.2012

Akcijas „Kad Valkā ienāk ceriņi” laikā ikviens bija aicināts ziedot ceriņu stādu iegādei. Pirmdien, 28.maijā tika atvērta ziedojumu kārba, kas atradās Valkas pilsētas kultūras namā. Komisija konstatēja, ka kopējā saziedotā summa ir LVL 95,38. Savukārt Valkas novada domes ziedojumu kontā ar norādi „Ceriņu stādu ...

28.05.2012

Šī gada 16.aprīlī Zivju fonda padome pieņēma lēmumu par atbalsta piešķiršanu līdaku mazuļu ielaišanai Bērzezerā un Salainī, Ls 1479,- apmērā. Saskaņā ar noslēgto līgumu, līdaku mazuļus piegādās SIA „Rūjas zivju audzētava”. Salainī plānots ielaist 7700 līdaku mazuļus, bet Bērzezerā ...

22.05.2012