Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā ...

12.09.2012

Eiropas Savienības Leonardo da Vinči Mūžizglītības programmas mobilitātes projekts  LSK Valkas komitejā Nr.2011-1-LVI-LEO02-02042 – „Prakse Igaunijā” Projekta ietvaros darba tirgū esošiem cilvēkiem tiek rasta iespēja praktizēties dažādās jomās Igaunijas Sarkanā Krusta Valgas biedrībā. Prakses dalībnieku ...

07.08.2012

Pirmdien, 30.jūlijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003 ietvaros notika pirmā darba ...

31.07.2012

Trešdien, 1.augustā plkst.10.00 Vidzemes slimnīcā Valkā tiks atvērts Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (SMPP). Tajā strādās ārsti speciālisti un māsa. Tālrunis saziņai: 64722701. Medicīnisko palīdzību SMPP varēs saņemt gan pieaugušie, gan bērni traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības ...

30.07.2012

Atsaucoties uz laikrakstā „Ziemeļlatvija” 26.jūlijā publicēto rakstu „Vai turpmāk Valkā būs tikai viena banka?”, savu skaidrojumu sniedz Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. Saprotu iedzīvotāju satraukumu, arī pašvaldībai šis jautājums ir aktuāls. Nevaru piekrist tam, ka pašvaldība ...

27.07.2012

Aicinām un lūdzam ikvienu palīdzēt ugunsnelaimē pilnībā nopostītās dzīvojamās mājas – Ērģemes pagasta „Kalnsmērtes” atjaunošanai. Ugunsgrēkā ēka ir nodegusi līdz pamatiem, visa Podiņu ģimenes iedzīve ir pilnībā zaudēta. Ģimenei ir ļoti nepieciešami būvmateriāli, lai varētu atjaunot māju. ...

25.07.2012

Eiropas Savienības programmas ietvaros izsniegtā pārtika ir papildus palīdzība vistrūcīgākajām personām un tās mērķis nav nodrošināt ar sabalansētu pārtiku vistrūcīgākās personas ikdienā vai mēneša garumā. Lai īstenotu Eiropas Savienības programmu vistrūcīgākajām personām 2012.gadā atbilstoši Komisijas ...

24.07.2012

No 3.līdz 7.augustam Somijā, Orimattila pašvaldībā notiks Twin Town (Dvīņu pilsētu) konference, kurā piedalīsies arī Valkas novada domes pārstāvji un jaunieši. Pasākums tiek organizēts saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu pašvaldību sadraudzības tīkla ietvaros un tradicionāli reizi gadā notiek pašvaldību ...

23.07.2012

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēta jauna ielu apgaismojuma izbūve gandrīz visā Valkas pilsētā, nomainot vecās un neekonomiskās dzīvsudraba un kvēlspuldzes, kā arī ...

18.07.2012

Trūcīgajām ģimenēm, kuru bērni 2012./2013.mācību gadā mācīsies Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.- 12.klasē, laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.septembrim, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei - Ls 10.00 (desmit lati) katram bērnam. Lai saņemtu pabalstu, iesniegums jāiesniedz: ...

10.07.2012

Pateicoties Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” un Valkas novada domes finansiālajam atbalstam, ir tapusi Valkas apkārtnes militārā mantojuma karte. Projektu ieviesuši Valkas jaunieši – Ilze Gaile, Edgars Gaile un Ernests Lībietis. Kartes maketu sagatavojuši „Karšu ...

05.07.2012

Konkursam „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012” izvirzītos pretendentus žūrijas komisija vērtēs:•    4.jūlijā – Valkas pilsētā un Valkas pagastā•    5.jūlijā – Vijciema pagastā un Zvārtavas pagastā•    6.jūlijā – Ērģemes ...

04.07.2012

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli par nomas tiesībām uz pašvaldības īpašumā esošajām Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpām. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 9.augustā plkst.15:00,Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads. Pretendenti piedāvājumus ...

05.07.2012
02.07.2012

Šodien tiek nodots ekspluatācijā Rīgas – Zemgales ielu krustojums un ar šīs aktivitātes pabeigšanu ir noslēgusies ERAF projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā''  ieviešana.   Valkas novada dome 2010.gada 23.februārī parakstīja vienošanos ar Satiksmes ministriju ...

29.06.2012