Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 12.– 22.aprīlim. Valkas novada vēlēšanu komisija 2013.gada 3.aprīlī (protokols Nr.1) NOLĒMA:     1.    Noteikt darba laiku deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai: piektdien,  ...

05.04.2013

Arī aprīļa mēnesī Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās plānotas praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par aprīļa mēnesī plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos ...

04.04.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

28.03.2013
28.03.2013

Otrdien, 26.martā Valkā notika biedrības „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” kopsapulce. Vispirms Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane klātesošos iepazīstināja ar Valkas novada vispārīgo raksturojumu, pārrobežu sadarbību un ieviestajiem projektiem. Tālāk biedrības ...

27.03.2013

2013. gada 18. martā, Valkā, Valkas novada domē starp Valkas novada domi un SIA „RemPro”, reģ. Nr. 41503041904 tika parakstīts līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma ...

26.03.2013

Vilcienu pasažieriem, kas brauc maršrutā Rīga-Valga, jau marta beigās būs iespēja ceļu veikt paaugstināta komforta vagonā ar papildus ērtībām. Pirmajā reisā komforta vagons dosies 28.martā plkst.13.10. Pērn veiktajā pasažieru apmierinātības pētījumā AS „Pasažieru vilciens” saviem klientiem lūdza izteikt viedokli ...

19.03.2013

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā „Luturmežsargmāja”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība 0.4964ha, dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

14.03.2013

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Ērģemes pagastā „Gobas”, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 010 0057, platība 6.87ha. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā darba dienās darba ...

14.03.2013

Piektdien, 15.martā plkst.15:00 Valkas pilsētas kultūras namā (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) viesosies Saeimas  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Jānis Reirs. Diskusijā J.Reirs sabiedrību informēs par Eiro ieviešanu, skaidros – kā pāriešana uz Eiro ietekmēs ...

13.03.2013

Domājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.februārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada domes speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbaudītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu namus un viens otru tuvāk iepazītu. Pasākuma mērķis: veicināt ...

19.02.2013

Trešdien, 13.martā plkst.13.00 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas zālē (Valkā, Semināra ielā 25) būs iedzīvotāju tikšanās ar Valkas novada domes speciālistiem. Sanāksme tiek organizēta pēc Valkas pilsētas pensionāru kluba „Zelta rudens” iniciatīvas, taču tajā var piedalīties ikviens interesents. Tikšanās ...

11.03.2013

Uzņēmējdarbības projektu atbalstam Valkā darbu sācis Hipotēku bankas Attīstības programmu konsultāciju centrs. Centrs atrodas Rīgas ielā 22, 3.stāvā, 8.kabinetā. Konsultāciju centrā par valsts atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai aicināti interesēties jaunie uzņēmēji un tie, kas vēl tikai domā par biznesa uzsākšanu, ...

04.03.2013

Trešdien 6.martā no plkst.9.00 Valgas arodskolas konferenču zālē notiks Dvīņu pilsētu asociācijas darba grupas sanāksme. Tās laikā Valgas un Valkas pašvaldības prezentēs turpmāko asociācijas finansēšanas plānu, kas paredz asociācijas biroja izveidi Valkā, lai strādātu pie asociācijas lobija un tēla veidošanas ...

04.03.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

01.03.2013