Piektdien, 28.septembrī plkst.20.00 Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā notiks konkursa „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012.gadā” noslēguma pasākums. Par veiksmīgu piedalīšanos konkursā un ieguldīto darbu savas dzīves un darba vietas sakopšanā konkursa laureātiem tiks pasniegti Valkas ...

25.09.2012

Svētdien, 23.septembrī Zāģezerā tika ielaisti 1300 līdaku mazuļi, ko, saskaņā ar Valkas novada domes pasūtījumu, piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava”. Papildus tam, Zāģezerā vēl tiks ielaistas 650 divvasaru karpas, kā arī 1000 asaru mazuļi. Savukārt Bērzezerā tiks ielaistas 750 divvasaru karpas. Kopējās zivju ...

24.09.2012

No 24.– 25.septembrim, Konvejā, Ziemeļvelsā (Conwy, UK) notiks pirmais projekta CHARTS pieredzes apmaiņas seminārs „Klimata pārmaiņas”, ko rīko Velsas valdības asambleja. Seminārā piedalīsies Alojas Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane, Gulbenes Tūrisma informācijas centra speciāliste Laura Lulle, ...

21.09.2012

6.septembrī Rīgas pilī norisinājās kārtējie, jau ceturtie  „Pašvaldību ģerboņu svētki”. Šo tradīciju, kuras laikā notiek novadu un pagastu ģerboņu svinīgā pasniegšana, Valsts prezidents Andris Bērziņš iedibināja pagājušā gada 25.oktobrī. Šoreiz ģerboņi tika pasniegti ...

13.09.2012

Šovasar Valkas novada dome veiksmīgi noslēdza savu dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Izglītības iestāžu informatizācija”. Četrām Valkas novada skolām ir piegādāta jauna datortehnika un attīstīti lokālie tīkli.   Ērģemes pamatskola saņēma 1 stacionāro un 2 portatīvos datorus, ...

13.09.2012

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā ...

12.09.2012

Eiropas Savienības Leonardo da Vinči Mūžizglītības programmas mobilitātes projekts  LSK Valkas komitejā Nr.2011-1-LVI-LEO02-02042 – „Prakse Igaunijā” Projekta ietvaros darba tirgū esošiem cilvēkiem tiek rasta iespēja praktizēties dažādās jomās Igaunijas Sarkanā Krusta Valgas biedrībā. Prakses dalībnieku ...

07.08.2012

Pirmdien, 30.jūlijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003 ietvaros notika pirmā darba ...

31.07.2012

Trešdien, 1.augustā plkst.10.00 Vidzemes slimnīcā Valkā tiks atvērts Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (SMPP). Tajā strādās ārsti speciālisti un māsa. Tālrunis saziņai: 64722701. Medicīnisko palīdzību SMPP varēs saņemt gan pieaugušie, gan bērni traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības ...

30.07.2012

Atsaucoties uz laikrakstā „Ziemeļlatvija” 26.jūlijā publicēto rakstu „Vai turpmāk Valkā būs tikai viena banka?”, savu skaidrojumu sniedz Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. Saprotu iedzīvotāju satraukumu, arī pašvaldībai šis jautājums ir aktuāls. Nevaru piekrist tam, ka pašvaldība ...

27.07.2012

Aicinām un lūdzam ikvienu palīdzēt ugunsnelaimē pilnībā nopostītās dzīvojamās mājas – Ērģemes pagasta „Kalnsmērtes” atjaunošanai. Ugunsgrēkā ēka ir nodegusi līdz pamatiem, visa Podiņu ģimenes iedzīve ir pilnībā zaudēta. Ģimenei ir ļoti nepieciešami būvmateriāli, lai varētu atjaunot māju. ...

25.07.2012

Eiropas Savienības programmas ietvaros izsniegtā pārtika ir papildus palīdzība vistrūcīgākajām personām un tās mērķis nav nodrošināt ar sabalansētu pārtiku vistrūcīgākās personas ikdienā vai mēneša garumā. Lai īstenotu Eiropas Savienības programmu vistrūcīgākajām personām 2012.gadā atbilstoši Komisijas ...

24.07.2012

No 3.līdz 7.augustam Somijā, Orimattila pašvaldībā notiks Twin Town (Dvīņu pilsētu) konference, kurā piedalīsies arī Valkas novada domes pārstāvji un jaunieši. Pasākums tiek organizēts saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu pašvaldību sadraudzības tīkla ietvaros un tradicionāli reizi gadā notiek pašvaldību ...

23.07.2012

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēta jauna ielu apgaismojuma izbūve gandrīz visā Valkas pilsētā, nomainot vecās un neekonomiskās dzīvsudraba un kvēlspuldzes, kā arī ...

18.07.2012

Trūcīgajām ģimenēm, kuru bērni 2012./2013.mācību gadā mācīsies Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.- 12.klasē, laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.septembrim, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei - Ls 10.00 (desmit lati) katram bērnam. Lai saņemtu pabalstu, iesniegums jāiesniedz: ...

10.07.2012