Noslēgts apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta ietvaros 7.februārī starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks” tika parakstīts  apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/paplašināšanas, ...

14.02.2013

Domājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.februārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada domes speciālisti dosies kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā, lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbaudītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu namus un viens otru tuvāk iepazītu. Pasākuma mērķis: ...

13.02.2013

No 1.marta Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi, īsteno projektu „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”). Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā tiek ieviestas mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāts jauns skolas organizācijas ...

16.08.2012

Lai pievērstu sabiedrības un politiķu uzmanību diskriminējošai situācijai – nevienlīdzībai saistībā ar tiešmaksājumiem lauksaimniecībā, otrdienas (5.februāra) pievakarē notika akcija ar simbolisku ugunskuru iedegšanu maģistrāles Via Baltica pievadceļos. Akcijā aktīvi piedalījās arī Valkas novada iedzīvotāji. ...

06.02.2013

Noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts „Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. Projekta uzdevums bija izglītot Vidzemes kultūras darbiniekus projektu izstrādes jomā. Rezultāts ir daudzsološs – ...

06.02.2013

Izdots šī gada pirmais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs. Šogad informatīvo izdevumu lasītājiem visā Valkas novadā piegādās VAS „Latvijas Pasts”. Saskaņā ar noslēgto līgumu, informatīvais izdevums tiks izplatīts privātmāju un daudzdzīvokļu māju fizisko personu ...

01.02.2013

Ar VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes 18.01.2013. lēmumu Nr.10/51 apstiprināti valsts nekustamā īpašuma „Paistkalni” izsoles noteikumi un sākumcena. Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Paistkalni”, ...

31.01.2013

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Vidzemes reģionālā centra Valkas brigāde ir saņēmusi jaunu operatīvo medicīnisko transportlīdzekli, ar ko doties izsaukumos pie pacientiem. 25.janvāra pēcpusdienā NMPD Vidzemes reģionālā centra vadītājs Aksels Roshofs un Valkas brigādes mediķi prezentēja jauno ātrās palīdzības ...

30.01.2013

Lugažu laukumā, netālu no Valkas pilsētas kultūras nama, aug liels, skaists bērzs ar divām galotnēm. Diemžēl starp abiem stumbriem izveidojusies liela plaisa, kas sniedzas gandrīz līdz zemei. Koks kļuvis bīstams, tas atrodas publiskā vietā. Tāpēc šonedēļ tas tiks nozāģēts. Papildus informācija Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas ...

24.01.2013

Ceturtdien, 17.janvārī Kārķos notika barikāžu piemiņas pasākums, ko filmēja Vidzemes TV. Filmētā sižeta demonstrēšana būs:               piektdien, 18.janvārī                                                ...

18.01.2013

Valkas pagasta Sēļos, mājā „Māja 20”, dzīvoklis 15, kas pieder Valkas novada domei, ir ierīkota veļas istaba. Tā ir aprīkota ar veļas mašīnu, veļas žāvētāju, jaunu ūdens sildītāju, nepieciešamo inventāru un mēbelēm (galds, krēsli, plaukts, drēbju pakaramais). Veļas istaba darbosies 5h katru darba dienu. ...

10.01.2013

SIA „Valkas Namsaimnieks” 2012. gada 28. novembrī nodeva ekspluatācijā jaunizbūvētos siltumapgādes siltumtīklus Valkas pilsētā, tādējādi, nodrošinot centralizētu siltumapgādi Raiņa ielas, Stendera ielas un Rūjienas ielas mikrorajoniem no SIA „Enefit Power & Heat Valka” koģenerācijas stacijas. Būvdarbi ...

07.01.2013
21.12.2012

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, Turnā, „Strauti”, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (kadastra apzīmējums 9452 011 0163 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 9452 011 0163) ar kopējo platību 0.7ha. Izsoles noteikumi pieejami ...

12.12.2012

Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa un Siltumapgādes nodaļa pārceļas uz citām telpām. No pirmdienas, 17.decembra nodaļu jaunā atrašanās vieta būs Valkā, Rīgas ielā 22, 3.stāvā, ieeja no pagalma puses. Telefonu numuri saglabājās tie paši, kas bija līdz šim (atrodami www.valka.lv – ...

10.12.2012