6.jūnijā Valkā notika mācību gada noslēguma pasākums – pieņemšana pie novada domes priekšsēdētāja. Svētku reizē domes priekšsēdētājs 74 skolēniem pasniedza  dažāda lieluma stipendijas par teicamām sekmēm, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem dažādos mūzikas ...

06.06.2013

SIA „Roche Latvija” un A Fonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds) maija vidū ir izdevis  bezmaksas bukletu/grāmatu „Gribu būt māmiņa” topošajām un jaunajām māmiņām. Grāmatiņas radītas kā sociālās atbildības projekts ar  mērķi – izglītot topošās māmiņas, lai dzimtu veseli ...

04.06.2013

Valkas novadā  nobalsojuši 3706 jeb 48,5% vēlētāji. Lielāka aktivitāte bija Valkas pilsētas divos iecirkņos, kur nobalsoja 2297 jeb 51,5 %, piecos lauku iecirkņos nobalsoja 1409 jeb 44,2%. Iecirkņu komisijas uzsākušas balsu skaitīšanu. Vēlētāju aktivitāti visos Latvijas novados un citu informāciju par vēlēšanām ...

01.06.2013

Valkas novadā iepriekšējās balsošanas trīs dienās nobalsojuši 820 jeb 10,7% vēlētāji. Lielāka aktivitāte bija Valkas pilsētas divos iecirkņos, kur nobalsoja 604 jeb 13,5 %, piecos lauku iecirkņos nobalsoja 216 jeb 6,8%. Vēlētāju aktivitāti visos Latvijas novados un citu informāciju par vēlēšanām skatīt ...

31.05.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

31.05.2013

Lai veicinātu mednieku, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju, kā arī izvērtētu un novērstu meža dzīvnieku nodarītos postījumus lauksaimniecības kultūru platībās Valkas novada teritorijā, 2012.gada 28.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu ...

30.05.2013

Noslēgumam tuvojas dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 16 vienkāršotā renovācija. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekta aktivitātes 3.4.4.1. „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu  ietvaros. Renovācijas darbu izmaksas 222 ...

29.05.2013

Otrdien, 28.maijā no plkst.10.00 Valgas kultūras un interešu centrā (Kesk ielā 1) notiks Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” atklāšanas konference. Tajā piedalīsies 20 pārstāvji no katras projektā iesaistītās ...

27.05.2013
21.05.2013

No 27.maija līdz vēlēšanu dienai – 1.jūnijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu ...

20.05.2013

Otrdien, 14.maijā pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi pārraudzībā, Lugažu laukuma skvērā (Em.Dārziņa un Rīgas ielas krustojuma pusē) pēc iepriekš izstrādāta projekta tika iestādīti no Strenču kokaudzētavas saņemtie stādi – 15 kalnu priedītes un 30 košumkrūmi „Stefanandra”. Jau ...

16.05.2013

Laikā no 2. – 3.maijam notika Valgas apriņķa valdes un Valkas novada domes kopīgi organizētais pieredzes brauciens uz Helsinkiem (Somija). Tiekoties ar Somijas vietējo un reģionālo pašvaldību savienības speciālistiem, vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar vietējo pašvaldību funkcijām Somijā, reģionālo reformu ...

09.05.2013

Otrdien, 30.aprīlī Valkas novada dome un SIA „Vidzemes energoceltnieks” parakstīja līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Valkā. Tīklu rekonstrukcija un izbūve no jauna notiks Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu ...

09.05.2013

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka š.g. 10.maijā pīkst. 11:00 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un tā ...

07.05.2013

Arī maija mēnesī Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās plānotas praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par maija mēnesī plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos ...

02.05.2013