Tradīcijām ir stipras saknes – 3.maijā uz 9.Meža dienām Kārķos pulcējās vairāk nekā 300 talcinieku no Kārķiem, Valkas, Naukšēniem, Rīgas un citiem pagastiem, novadiem un pilsētām. Talkā bija viss – darbs, kopīgs mielasts un atpūta. Par vairākām šī gada Meža dienu aktivitātēm var teikt – pirmo ...

09.05.2012

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.5.§.34) „Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekrītošu, neapbūvētu zemes gabalu nomu Vijciema pagastā „Punkales”, Valkas novada dome izsludina pieteikšanos uz pašvaldībai piekrītošu, ...

03.05.2012

http://www.estlatrus.eu/ http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm       Laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 30.septembrim Valkas novada dome ieviesīs projektu „Robežgaisma” („Border light”, ELRI – 135). Projekts ir saņēmis atbalstu atklātā projektu konkursa Igaunijas – Latvijas ...

02.05.2012

Valkā ir iedarbināts jaunās koģenerācijas spēkstacijas katls, tādējādi uzsākot tā testēšanu. Šis nozīmīgais attīstības posms apliecina straujo tuvošanos projekta noslēgumam un plānotajai spēkstacijas darbības uzsākšanai līdz ar nākamās apkures sezonas sākumu. Spēkstacijas projektu realizē uzņēmums ...

02.05.2012

Ceturtdien, 3.maijā Kārķos norisināsies tradicionālās Meža dienas, veltītas dabas aizsardzības simtgadei. Meža dienu ieskaņai 2.maijā plkst.20.00 Kārķu baznīcā notiks mūziķa un dziesminieka Kārļa Kazāka koncerts. Meža dienu atklāšana un svinīga karoga pacelšana būs 3.maijā plkst.9.00 pie pagasta pārvaldes ēkas. ...

28.04.2012

Uzņēmums „Latvijas Tālrunis” un zīmols Zaļās lapas/Valka24.lv, sadarbībā ar Valkas novada domi, ir sagatavojis jauno informatīvo izdevumu reģiona iedzīvotājam – kā privātpersonām, tā uzņēmējiem. Grāmatas varēs saņemt sestdien, 28.aprīlī veikalā TOP (Valkā, Rīgas ielā 17). Grāmatas saturs šogad papildināts ...

27.04.2012

Lielās talkas ietvaros rosība Valkas novadā sākās jau piektdien, kad aktīvi talkoja skolēni. Pavisam abās talkas dienās Valkas novadā strādāja ap 960 talcinieku, savākti apmēram 1850 atkritumu maisi. Talkas laikā visā novadā pārsvarā strādāja pie apkārtnes, ceļmalu un ūdenstilpņu sakopšanas. Ērģemes pagastā strādāja ...

23.04.2012

Otrdien, 17.aprīlī uz ikgadējo kopīgo sanāksmi iestāžu un nodaļu vadītājus, pagasta pārvaldniekus un citus struktūrvienību darbiniekus bija aicinājis Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. Šīs kopīgās sanāksmes reizi gadā jau ir kļuvušas kā labi iedibināta tradīcija, kad darbinieki tiek informēti ...

17.04.2012

  Vislatvijas Lielā Talka 2012. gada 16. aprīlis. Kategorijās Novada domes paziņojumi - 3 komentāri Drukāt rakstu   Aprīlis ir mēnesis, kad, ziemai aizejot, sakopjam savu apkārtni. Arī šogad turpināsim labo tradīciju – piedalīsimies Vislatvijas Lielajā Talkā, kas notiks sestdien 21.aprīlī no plkst.9.00. ...

16.04.2012

Otrdien, 17.aprīlī plkst.11.00 Valkā, Beverīnas ielas 3 zālē tiks prezentēts pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai”. Aicināti visi interesenti!   Pēc Valkas novada domes pasūtījuma, iepriekšminēto pētījumu ...

12.04.2012

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - traktoru MTZ-80, izgatavošanas gads – 1986. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 29, Valkā darba dienās no 8.00 - 12.00 un no ...

10.04.2012

Paveras mākoņu vārti, saule uzsmaida zemei. Baznīcas zvanu mēles, šķiet, visai pasaulei pāri Atskan tīri un dzidri. Izeju dārzā, ieklausos skaņās, Tajās, kas dzidri pamalē skan. Ieklausos zilajās debesu dzīlēs – Cīrulis dziesmu dzied, veltītu man. Un dienai, tik skaidrai, tik dzidrai, Un saulei, tik siltai, tik mīļai. ...

05.04.2012

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa ir ieinteresēta gan apzināt savas stiprās ģimenes un priecāties par katru Valkas novadā dzimušo un reģistrēto bērniņu, gan arī veidot un uzturēt jaunas tradīcijas, kas ar gadiem nostiprinoties kļūst mīļas un nepieciešamas.   Šogad pavasarī, 12.maijā ir iecere iedibināt ...

05.04.2012

29.martā Rīgas pilī notika pasākums „Pašvaldību ģerboņu svētki”, kuros ģerboņus saņēma desmit Latvijas novadi un arī Kārķu pagasts. Tā ir Valsts prezidenta Andra Bērziņa iedibināta tradīcija, kas katram Latvijas iedzīvotājam liek padomāt par šīs simbolikas nozīmību. „Tieši šobrīd, ...

05.04.2012

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka 2011.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā LR likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” grozījumi. Likuma 12.panta 4.daļa nosaka, ka tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs  mēnešus pēc kārtas, pašvaldības ...

28.03.2012