Valkas novada dome piedāvā nomas tiesības uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi uz zemes gabaliem Valkas novada teritorijā. Sīkāka informācija par aktuālajiem nomā nododamajiem zemes gabaliem pieejama Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Iznomā zemi” vai arī interesējoties ...

13.02.2012

Ar 2012.gadu pašvaldības drīkst aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli arī palīgēkas (šķūņi, pagrabi, pirtis u.c.), kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā.  Valkas novada dome ir nolēmusi to atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, ...

09.02.2012
08.02.2012

Sākot ar februāra sākumu, ir pārspēti līdzšinējie ziemas gaisa temperatūras rekordi. Pagājušās nedēļas nogalē āra gaisa temperatūra noslīdēja zem -300C un iedzīvotāji informēja par normatīvas temperatūras  (180C dzīvojamā telpā) nenodrošināšanu dzīvokļos. Paskaidrojam ka, šajos sarežģītajos ...

07.02.2012

Visā Latvijas teritorijā valda īsta ziema, ar gaisa temperatūru pat -30 grādi. SIA „Valkas Namsaimnieks” ir saņēmis iedzīvotāju sūdzības gan par aizsalušiem ūdensvadiem, gan nepietiekamu temperatūru telpās. Protams, ka daļa sūdzību ir pamatotas, taču vairumā gadījumu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji paši ...

06.02.2012

Sakarā ar auksto laiku, Nakts patversmes (Valkā, Rūjienas ielā 3) darba laiks ir pagarināts un tā ir atvērta no plkst.18.00 līdz plkst.12.00. Patversmē ir iespēja nomazgāties, izmazgāt veļu un pagatavot siltu ēdienu. Nakts patversme Valkā darbojas kopš 2006.gada janvāra.   Papildus informācija  Sociālā aprūpes nama ...

03.02.2012

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Valkas novadā 2011.gadā 2011. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 240 civilstāvokļa aktu reģistri: 73 dzimšanas, 29 laulības un 138 miršanas reģistri. Veikti 99 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 5 vārda, uzvārda maiņas lietas. Sagatavota un izsniegta ...

23.01.2012

No 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 31.martam tiek realizēta jaunā Elektrības norēķinu karšu dāvinājuma kampaņa. Jaunās Elektrības norēķinu karte ļaus klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53.70 LVL apmērā. Elektrības norēķinu kartes var saņemt Sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D pie dienesta vadītājas ...

18.01.2012
30.12.2011

Pirmdien, 12.decembrī Valkas pilsētā, Emīla Dārziņa ielā tika uzstādīta jauna ceļa zīme „Stāvēt aizliegts”. Tās darbības zona ir Emīla Dārziņa iela, posmā no Rīgas ielas līdz Semināra ielai. Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem! Tie autovadītāji, kuri jauno ceļa zīmi nebūs pamanījuši un pa ieradumam ...

19.12.2011

Papildus iepriekšējo gadu Ziemassvētku rotājumiem, šogad Valkas pilsētā uz stabiem ir izvietoti jauni rotājumi – zaļas virtenes. Diemžēl, pagājušajā nedēļā dažas no tām jau ir norautas: naktī no ceturtdienas uz piektdienu divas virtenes ir pazudušas Raiņa ielā pie Valkas mežniecības, viena –pie ...

19.12.2011

Pēc Alūksnes novērojumu stacijas operatīvajiem datiem, šī gada novembrī vidējā diennakts āra gaisa temperatūra bija +2.60 C, savukārt 2010.gada novembrī tā bija +0.80 C. Novembrī pilsētas 51 daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par saņemto siltumu jāmaksā vidēji 0.6379 Ls/m2,  bet 2010.gada ...

15.12.2011

Valkas novada dome 2010.gada 23.februārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ”Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 īstenošanu. Projekts ir atbalstīts  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.1.2. ...

25.11.2011

Informējam Valkas iedzīvotājus, ka pilsētas apvedceļa rajonā – Zemgales, Burtnieku, Parka (posmā no Parka – Tērauda ielu krustojuma līdz Parka10), Tērauda (posmā no Burtnieku – Tērauda ielu krustojuma līdz Tērauda 13), Raiņa (posmā no Raiņa – Blaumaņa ielu krustojuma līdz Raiņa 84) un Apvienības (Apvienības ...

21.11.2011

25.novembrī ar tradicionālo lentes griešanu pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem satiksmei tika atklāts jaunais un ilgi gaidītais tranzīta maršruts Valkas pilsētā. Svinīgajā pasākumā piedalījās gan novada domes vadība un atbildīgie darbinieki, gan būvnieki, gan krietns pulks valcēniešu. VAS „Latvijas ...

29.11.2011