Atsaucoties uz laikrakstā „Ziemeļlatvija” 26.jūlijā publicēto rakstu „Vai turpmāk Valkā būs tikai viena banka?”, savu skaidrojumu sniedz Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. Saprotu iedzīvotāju satraukumu, arī pašvaldībai šis jautājums ir aktuāls. Nevaru piekrist tam, ka pašvaldība ...

27.07.2012

Aicinām un lūdzam ikvienu palīdzēt ugunsnelaimē pilnībā nopostītās dzīvojamās mājas – Ērģemes pagasta „Kalnsmērtes” atjaunošanai. Ugunsgrēkā ēka ir nodegusi līdz pamatiem, visa Podiņu ģimenes iedzīve ir pilnībā zaudēta. Ģimenei ir ļoti nepieciešami būvmateriāli, lai varētu atjaunot māju. ...

25.07.2012

Eiropas Savienības programmas ietvaros izsniegtā pārtika ir papildus palīdzība vistrūcīgākajām personām un tās mērķis nav nodrošināt ar sabalansētu pārtiku vistrūcīgākās personas ikdienā vai mēneša garumā. Lai īstenotu Eiropas Savienības programmu vistrūcīgākajām personām 2012.gadā atbilstoši Komisijas ...

24.07.2012

No 3.līdz 7.augustam Somijā, Orimattila pašvaldībā notiks Twin Town (Dvīņu pilsētu) konference, kurā piedalīsies arī Valkas novada domes pārstāvji un jaunieši. Pasākums tiek organizēts saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu pašvaldību sadraudzības tīkla ietvaros un tradicionāli reizi gadā notiek pašvaldību ...

23.07.2012

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēta jauna ielu apgaismojuma izbūve gandrīz visā Valkas pilsētā, nomainot vecās un neekonomiskās dzīvsudraba un kvēlspuldzes, kā arī ...

18.07.2012

Trūcīgajām ģimenēm, kuru bērni 2012./2013.mācību gadā mācīsies Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.- 12.klasē, laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.septembrim, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei - Ls 10.00 (desmit lati) katram bērnam. Lai saņemtu pabalstu, iesniegums jāiesniedz: ...

10.07.2012

Pateicoties Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” un Valkas novada domes finansiālajam atbalstam, ir tapusi Valkas apkārtnes militārā mantojuma karte. Projektu ieviesuši Valkas jaunieši – Ilze Gaile, Edgars Gaile un Ernests Lībietis. Kartes maketu sagatavojuši „Karšu ...

05.07.2012

Konkursam „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012” izvirzītos pretendentus žūrijas komisija vērtēs:•    4.jūlijā – Valkas pilsētā un Valkas pagastā•    5.jūlijā – Vijciema pagastā un Zvārtavas pagastā•    6.jūlijā – Ērģemes ...

04.07.2012

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli par nomas tiesībām uz pašvaldības īpašumā esošajām Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpām. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 9.augustā plkst.15:00,Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads. Pretendenti piedāvājumus ...

05.07.2012
02.07.2012

Šodien tiek nodots ekspluatācijā Rīgas – Zemgales ielu krustojums un ar šīs aktivitātes pabeigšanu ir noslēgusies ERAF projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā''  ieviešana.   Valkas novada dome 2010.gada 23.februārī parakstīja vienošanos ar Satiksmes ministriju ...

29.06.2012

15.jūnijā tika nodoti ekspluatācijā izbūvētie un rekonstruētie ūdenssaimniecības elementi Kārķu ciemā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (id.Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/026/010) ietvaros, īstenojot ...

27.06.2012

Šī gada 5.jūnijā iedzīvotāju apmeklētākajās Valkas novada peldvietās(Zāģezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis,  Salaiņa ezers, Vijas upe, Pedeles upe) tika noņemti peldūdens un Zāģavota ūdens paraugi un veikta to testēšana. Paraugu noņemšanu un testēšanu ...

26.06.2012

Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi, no š.g. 1.marta īsteno projektu „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”). Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā plānots ieviest mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāt jaunu ...

16.05.2012
19.06.2012