26.jūlijā tika noslēgts sadarbības līgums starp Ibillinas pilsētu un Valkas novada domi. Līguma mērķis ir attīstīt un padarīt ciešāku Valkas novada un Ibillinas pilsētas sadarbību un kontaktus. Ibillina un Valkas novada dome plāno sadarboties dažādās jomās: izglītībā, sportā, kultūrā, tūrismā, ekonomiskajā sadarbībā ...

26.07.2014

Valdība ir atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinājumu izsludināt ārkārtas situāciju Valkas novadā un tam piegulošo novadu teritorijās. Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļaujama visa pierobeža ar Krieviju un Igauniju, šodien nolēma Ministru kabinets. Ārkārtas situācija izsludināta arī ...

22.07.2014

Ceturtdien, 24.jūlijā, pirmo reizi Valkas novadā notiks atvērtā durvju diena laukos. Zemnieki, lauksaimnieki, agronomi un interesenti no visas Latvijas ir aicināti doties uz Vijciema pagastu, kur savā saimniecībā Z/S “Piekalnes”, viesus sagaidīs dažādi pārsteigumi, būs nozīmīgs balvu fonds. Aicinām sasparoties un būt klāt! ...

22.07.2014

Piektdien, 25.jūlijā Valkā viesosies jurists Aivars Borovkovs. Plkst.13.00 plānota tikšanās ar Valkas novada domes darbiniekiem (Beverīnas ielā 3, sēžu zālē), bet plkst.14.30 Valkas pilsētas kultūras nama mazajā zālē uz sarunu aicināti citi interesenti. Šajā tikšanās reizē A.Borovkovs aicina uz sarunu, lai iepazīstinātu ...

21.07.2014

Sestdien, 26.jūlijā, plkst. 9.00 Beverīnas ielā 3, Valkā tiks noslēgts sadarbības līgums starp Ibillinas pilsētu un Valkas novada domi. Līguma mērķis ir attīstīt un padarīt ciešāku Valkas novada un Ibillinas pilsētas sadarbību un kontaktus. Ibillina un Valkas novada dome plāno sadarboties dažādās jomās: izglītībā, sportā, ...

21.07.2014

Pirmdien, 21. jūlijā plkst.15.00 Valkas novada domes sēžu zālē (Semināra ielā 9, Valkā) tiek sasaukta otrā Civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde. Tā tiek organizēta, jo ir nepieciešams noteikt loģisku tālāko rīcības plānu un veicamos pasākumus. Sanāksmē piedalīsies arī Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors ...

21.07.2014

18.jūlija pēcpusdienā saņemto Pārtikas un veterinārā dienesta laboratorisko analīžu rezultāti apliecināja, ka Valkas novadā atrastajai beigtajai mežacūkai apstiprināts Āfrikas cūku mēra vīruss. PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs, Valsts vecākais veterinārais inspektors Mārcis Ulmanis informēja, ka pirms divām dienām ir ...

18.07.2014

Tāpat kā cilvēkiem, tā katrai mājai un lauku sētai ir savs vārds un dzīvesstāsts – īpašs un neatkārtojams. Katra vieta ar savu vārdu nes līdzi vēstījumu nākamajām paaudzēm. Lai rosinātu iedzīvotājus apzināties savas saknes, izmantot iespēju aktīvi piedalīties unikālas kultūrvides veidošanā, Kārķu pagasta ...

16.07.2014

Valkas novada dome līdz 25.jūlijam aicina pieteikties konkursā “Sakoptākā dzīves un darba vieta Valkas novadā 2014”. Tā jau ir tradīcija katru vasaru novērtēt novada sakoptākās dzīves vietas un darba vietas, rīkojot konkursu par sakoptāko dzīves un darba vietu Valkas novadā. Konkursa galvenie mērķi ir veicināt Valkas ...

14.07.2014

Pagājušās nedēļas izskaņā pelnītā atpūtā (pensijā) devusies Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķe Geņa Spiridonova. Pēdējā darba dienā viņu godināt devās arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un kolēģi. Lielāko darba mūžu pavadījusi ...

08.07.2014

Veicinot sakārtotu un iedzīvotājiem pieejamu zaļo teritoriju attīstību Valkas pilsētā, š.g.24.aprīlī novada domes sēdē tika nolemts par mežaparka izveidi Valkā. Tika uzsākta skiču projekta izstrāde un no 14. jūlija projekts pieejams publiskajai apspriešanai Valkā, Beverīnas ielā 3. Plānotais mežaparks aptver vairākas ...

07.07.2014

Tāpat kā cilvēkiem, tā katrai mājai un lauku sētai ir savs vārds un dzīvesstāsts – īpašs un neatkārtojams. Katra vieta ar savu vārdu nes līdzi vēstījumu nākamajām paaudzēm. Lai rosinātu iedzīvotājus apzināties savas saknes,izmantot iespēju aktīvi piedalīties unikālas kultūrvides veidošanā. Kārķu pagasta ...

04.07.2014

Valkas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu no Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir radīt jaunas publiskā interneta piekļuves vietas un uzlabot esošās, paaugstinot piekļuves ...

04.07.2014

Ruds runcis ar dzeltenām acīm. Meklē gādīgu saimnieku, kas baros, paijās, pieskatīs.... Vijciema mežā atrasts taksītis. Suņuks ir draudzīgs! Saimniek, atsaucies! Skaists, gudrs suņu puika. Atrasts mežā piesiets pie koka, izsalcis, novājējis, neuzticīgs. Interesentiem, kuri nolēmuši dot pajumti kādam patversmē ievietotam ...

30.06.2014

16. jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis,  Salaiņa ezers, Vijas upe) tika ņemti peldūdens un Zāģavota ūdens paraugi, veikta to testēšana. Paraugu ņemšanu un testēšanu veica Pārtikas drošības, ...

30.06.2014