No 15.līdz 17.novembrim Frankfurtē (Odera) un Slubicā (Vācijā un Polijā) notiks Dvīņu pilsētu asociācijas rīkotā Dvīņu pilsētu konference, ikgadējā sanāksme un koncerti „Transvokale” kopā ar kaimiņu un partnerpilsētu pārstāvjiem. Šajos pasākumos kopumā piedalīsies 6 pārstāvji no Valkas, trīs no tiem būs ...

14.11.2012

Sestdien, 10.novembrī Zāģezerā tika ielaisti asaru mazuļi, bet 9.oktobrī Bērzezerā – karpu un asaru mazuļi. Pēc Valkas novada domes pasūtījuma, zivju mazuļus piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava”. Jau ziņots, ka septembra beigās Zāģezerā tika ielaisti 1300 līdaku mazuļi. Kopējās zivju mazuļu ielaišanas ...

12.11.2012

Valmieras pilsētas pašvaldība Eiropas Sociālā fonda projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu” ietvaros jau vairākus mēnešus rīko dažādas ...

08.11.2012

18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā „Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”, kas notiks Valkas pilsētas kultūras namā, ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, ...

01.11.2012

Otrdien, 20.novembrī plkst.11.00 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas zālē (Valkā, Semināra ielā 25) Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs rīko pieņemšanu valsts augstāko apbalvojumu saņēmējiem – ilggadējam J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktoram, flautas, saksofona un sitaminstrumentu spēles pedagogam ...

16.11.2012

Pirmdien, 22.oktobrī tika parakstīts līgums par sadarbību Valkas novada skolu otro klašu skolēnu un Valkas ģimnāzijas internātā dzīvojošo skolēnu pusdienas maksas segšanā 2012./2013.mācību gadā. Līgums ir noslēgts starp Valkas Rotari klubu, Ērģemes pamatskolu, Kārķu pamatskolu, Ozolu pamatskolu, Valkas pamatskolu, ...

26.10.2012

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros veikta apgaismojuma armatūru montāža Valkas pilsētā. Vecās un neekonomiskās dzīvsudraba un kvēlspuldzes, kā arī nātrija spuldzes ir nomainītas pret ekonomiskajām LED 109W lampām. Katram gaismeklim ...

23.10.2012

Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa informē, ka otrdien, 23.oktobrī no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 Valkas pilsētā notiks ūdens rezervuāra dezinfekcija. Tās laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības pilsētas ūdensapgādes tīklos. Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām! Papildus informācija ...

22.10.2012

Laikā no 22. – 28.oktobrim visā Latvijā jau ceturto gadu būs Labo darbu nedēļa, kuras laikā ikviens tiek aicināts sniegt palīdzību saviem līdzcilvēkiem un tādējādi vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā! Piedalies pats, aicini draugus, kaimiņus, kolēģus un visus citus atbalstīt Labo darbu nedēļas ideju! Izdari kādu ...

19.10.2012

2012.gada 26.jūlijā Valkas novada dome apstiprināja 2012./2013.gada apkures perioda siltumenerģijas pārdošanas cenu – 34.15 Ls/MWh, kas ir par 3.6% zemāka kā apstiprinātā cena iepriekšējā apkures periodā. Ar šo apkures sezonu siltuma ražošanā un piegādē ir būtiskas izmaiņas, jo pilsētā darbosies ...

16.10.2012

Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa informē, ka otrdien, 16.oktobrī no plkst.12.00 līdz plkst.17.00 Valkas pilsētā notiks ūdens rezervuāra dezinfekcija. Tās laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības pilsētas ūdensapgādes tīklos. Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām! Papildus informācija ...

15.10.2012
11.10.2012

„Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi nekustamo īpašumu: Dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas valsts robeža”, kas sastāv no trīs atsevišķiem nekustamiem īpašumiem: 1)      „Dzelzceļa līnija Valka ...

11.10.2012

Informācija un fotogalerija – no Latvijas Valsts prezidenta mājas lapas. 4.oktobrī, Valsts prezidents darba vizītē apmeklēja Valku un Valgu, kuras laikā nolika ziedus pie pieminekļa 1919.gada brīvības cīņās kritušajiem, tikās ar Valkas domes deputātiem, apmeklēja Valgas apriņķa profesionālo skolu Igaunijā un Valkas ...

08.10.2012

Ar 15.oktobri darbu atsāks Valkas novada Sociālā dienesta Nakts patversme. Klienti Nakts patversmē tiks uzņemti no pulksten.18.00 un varēs tur uzturēties līdz pulksten.8.00. Nakts patversmē klientus uzņems ar Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītājas nosūtījumu.   Nepieciešamo informāciju par ...

08.10.2012