No 2.februāra līdz 27.februārim Valkas novada tūrisma informācijas birojā apskatāma Valkas novada suvenīru izstāde. Izstādē varēs aplūkot suvenīrus, kuri reiz ir bijuši pieejami Tūrisma informācijas biroja tirdzniecībā, kā arī tādi suvenīri, kuri tika izstrādāti kāda projekta ietvaros, bet nav bijuši pieejami pilsētas ...

02.02.2015

 Valkas novada dome uzsākusi Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 27.11.2014. līdz 30.06.2015. Attīstības programmas  mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas ...

30.01.2015

Šogad ziemā laika apstākļi ir ļoti mainīgi – ielas un ietves ir slidenas, jo dienā ir atkusnis, bet naktī uznāk sals. Pašvaldība kā katru gadu nodrošina ceļu tīrīšanu un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem. Visu diennakti kā darba dienās, tā sestdienās, svētdienās un svētku dienās ...

27.01.2015

 Tiklīdz Valkas novada dome no AS “SEB banka” vadības saņēma ziņu, ka no 2015. gada 9. februāra darbu pārtrauks bankas struktūrvienība Valkā, pašvaldība aktīvi sāka risināt radušos situāciju. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir ticies ar VAS “Latvijas Pasts” ...

23.01.2015

Saņemot rēķinus par apkures izmaksām decembrī, iedzīvotāju vidū aktualizējās jautājums par to, vai samaksa ir adekvāta pakalpojuma kvalitātei un cik liela bija aprēķinātā summa par vienu kvadrātmetru dzīvojamās platības. Tāpēc lūdzām SIA “Valkas namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sniegt skaidrojumu par apkures ...

19.01.2015

Valkas novada domes izpilddirektors Aivars Cekuls informē, ka domes ēkā, Semināra ielā 9, Ziemassvētku saldumu paciņas var saņemt tie Valkas seniori un bērni, kuri tās neizņēma pirms svētkiem. Lai saņemtu paciņas, jādodas uz ēkas 2.stāvu, kur tās varēs saņemt pie izpilddirektora palīdzes Sandras Kažociņas. Tālrunis papildus ...

13.01.2015

Valkas novada dome aicina uz daiļdārzniecības kursiem, kas notiks 23. un 24. janvārī Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē. Kursus vadīs dendroloģe un ainavu arhitekte Aija Kaškure no Kalsnavas. Kā portālu valka.lv informēja Valkas novada domes Kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže, kursi būs dāvana 2014.gada sakoptāko ...

12.01.2015

Lai uzlabotu gājēju drošību, Ausekļa ielā pie Valkas pamatskolas gājēju pārejas ir uzstādītas divas ceļa zīmes ar maksimālā ātruma ierobežojumu 30 km/h. Uzstādīta arī papildzīme ar darbības laiku - darbdienās no plkst.7.30 - 15.00. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi informē, ka ...

12.01.2015

Valkas novada dome  (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Zvārtavas pagasta Mierkalna Tautas nama vadītāja amatu . Darba pamatpienākumi:-   Vadīt Tautas nama darbību atbilstoši Nolikumam;-   Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu darbību;-   Izstrādāt ...

09.01.2015

Valkas novada dome uzsākusi Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 27.11.2014. līdz 30.06.2015. Attīstības programmas  mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas ...

08.01.2015

Valkas novada dome konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktora amatu. Galvenie darba pamatpienākumi:-   Vadīt skolas darbību atbilstoši skolas Nolikumam;-   Nodrošināt skolu ar kvalificētiem mūzikas pedagogiem;-   Nodrošināt kvalitatīvu muzikālās ...

07.01.2015
23.12.2014

Valkas novada dome 19. decembrī no AS “SEB banka” vadības saņēma ziņu, ka no 2015. gada 9. februāra darbu pārtrauks bankas struktūrvienība Valkā, jo tās peļņas rādītāji nesakrīt ar akcionāru vēlmēm par kapitāla atdeves lielumu. Līdz ar to Valkas novadā, kas ir viens no Latvijas reģionu attīstības centriem, finanšu ...

22.12.2014

Šī gada decembrī ir pabeigti būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros līdzfinansētā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” ...

22.12.2014
22.12.2014