Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu VW PASSAT VARIANT, reģistrācijas gads - 2001. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā darba dienās no 8.00 ...

09.03.2015
04.03.2015
03.03.2015
02.03.2015

Saskaņā ar 2015.gada 26.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3,16.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu ...

27.02.2015

Piektdien, 20.februārī Helmes pašvaldībā, Valgas apriņķī, Igaunijā notika Latvijas un Igaunijas Republiku Starpvaldību komisijas sēde. Tās laikā tika pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības jautājumi un turpmākās sadarbības attīstības virzieni. Sēdi vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs ...

24.02.2015

26.februārī no plkst.17.00 – 18.00 SIA “Pedelīte” banketa zālē Rīgas ielā 12A uz diskusiju “Lielā kultūras tērzētava” par kultūras pasākumiem un to norisi novadā aicina Izglītības un kultūras daļas pārstāvji. Diskusijas mērķis ir apzināt un uzklausīt cilvēku viedokli par kultūras dzīvi un organizētajiem ...

21.02.2015

No 2.februāra līdz 27.februārim Valkas novada tūrisma informācijas birojā apskatāma Valkas novada suvenīru izstāde. Izstādē varēs aplūkot suvenīrus, kuri reiz ir bijuši pieejami Tūrisma informācijas biroja tirdzniecībā, kā arī tādi suvenīri, kuri tika izstrādāti kāda projekta ietvaros, bet nav bijuši pieejami pilsētas ...

02.02.2015

 Valkas novada dome uzsākusi Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 27.11.2014. līdz 30.06.2015. Attīstības programmas  mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas ...

30.01.2015

Šogad ziemā laika apstākļi ir ļoti mainīgi – ielas un ietves ir slidenas, jo dienā ir atkusnis, bet naktī uznāk sals. Pašvaldība kā katru gadu nodrošina ceļu tīrīšanu un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem. Visu diennakti kā darba dienās, tā sestdienās, svētdienās un svētku dienās ...

27.01.2015

 Tiklīdz Valkas novada dome no AS “SEB banka” vadības saņēma ziņu, ka no 2015. gada 9. februāra darbu pārtrauks bankas struktūrvienība Valkā, pašvaldība aktīvi sāka risināt radušos situāciju. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir ticies ar VAS “Latvijas Pasts” ...

23.01.2015

Saņemot rēķinus par apkures izmaksām decembrī, iedzīvotāju vidū aktualizējās jautājums par to, vai samaksa ir adekvāta pakalpojuma kvalitātei un cik liela bija aprēķinātā summa par vienu kvadrātmetru dzīvojamās platības. Tāpēc lūdzām SIA “Valkas namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sniegt skaidrojumu par apkures ...

19.01.2015

Valkas novada domes izpilddirektors Aivars Cekuls informē, ka domes ēkā, Semināra ielā 9, Ziemassvētku saldumu paciņas var saņemt tie Valkas seniori un bērni, kuri tās neizņēma pirms svētkiem. Lai saņemtu paciņas, jādodas uz ēkas 2.stāvu, kur tās varēs saņemt pie izpilddirektora palīdzes Sandras Kažociņas. Tālrunis papildus ...

13.01.2015

Valkas novada dome aicina uz daiļdārzniecības kursiem, kas notiks 23. un 24. janvārī Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē. Kursus vadīs dendroloģe un ainavu arhitekte Aija Kaškure no Kalsnavas. Kā portālu valka.lv informēja Valkas novada domes Kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže, kursi būs dāvana 2014.gada sakoptāko ...

12.01.2015

Lai uzlabotu gājēju drošību, Ausekļa ielā pie Valkas pamatskolas gājēju pārejas ir uzstādītas divas ceļa zīmes ar maksimālā ātruma ierobežojumu 30 km/h. Uzstādīta arī papildzīme ar darbības laiku - darbdienās no plkst.7.30 - 15.00. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi informē, ka ...

12.01.2015