Valkas novada dome konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  nodaļas vadītāja amatu. Galvenie darba pamatpienākumi: -  nodrošināt pašvaldības lēmumu izpildi izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās ; - vadīt,  un koordinēt  Izglītības, ...

04.03.2014

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli par neapdzīvojamo telpu nomu Rūjienas ielā 3E, Valkā. Izsoli rīko Saimniecisko lietu komiteja. Telpu nomas piedāvājumu iesniegt Valkas novada domē (Semināra ielā 9, Valkā) līdz 2014.gada 7.martam plkst.15.00, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Pretendenti var saņemt ...

28.02.2014

Vakar, 27. februārī Vidzemes slimnīcas dalībnieku sapulcē Valkas novadam balsojot pret, bet Valmieras pilsētai – par, tika nolemts slēgt struktūrvienības „Vidzemes slimnīca Valkā” Aprūpes nodaļu ar šī gada 1.aprīli. Pamatojums – maz pacientu un līdz ar to lieli zaudējumi – 2013.gadā – 116 ...

28.02.2014

26.februārī Tartu, Dorpatas konferenču centrā no plkst. 11.00 – 14.00 notiek publiska konference „Rail Baltica  – jautājumi, uz kuriem ir jāatbild”. Konferencē kā vienīgais pārstāvis no Latvijas piedalās arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Valkas pašvaldības vadītājs ...

26.02.2014

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai un LR Satiksmes ministrijai, ministram Anrijam Matīsam, kurā lūdz izskatīt un rast iespēju finansējuma piešķiršanai 2,1 km tranzīta maršruta Rīgas ielas (autoceļš A3/E264, no Rīgas – Zemgales ielu krustojuma līdz Indrānu ...

25.02.2014

 14.februārī notika Valkas novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu. Sēdē piedalījās arī Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji –  domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baiks, ...

14.02.2014

No 7.-9. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” notika 21. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2014″, kurā sevi ar teicamiem panākumiem pārstāvēja arī Valkas novads – tūrisma informācijas birojs un viesu nams „Ausmas”. Gadatirgu kopumā apmeklēja ap 27000 ...

11.02.2014

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā, „Ķīši”, kadastra numurs 9488 002 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 002 0116, platība 23.7ha. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā, darba ...

07.02.2014

6.februārī, Valkas novada domes sēžu zālē notika tikšanās ar Vidzemes slimnīcas potenciālajiem investoriem. Sapulcē piedalījās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Valkas novada domes deputāti, NVA Valkas filiāles vadītāja Erna Pormeistare, ...

07.02.2014

3.februārī Valkas novada domes sēžu zālē notika Valgas – Valkas sanāksme. Dienas kārtībā tika iekļauti jautājumi par tūrisma ralliju „Ziemas festivāls” un kopīgajiem Valkas un Valgas pasākumiem. Tūrisma rallijs, kas notiks 1.martā un ko rīko portāls www.atputasbazes.lv, pirmo reizi būs starptautisks, jo maršruts ...

04.02.2014

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8. daļu, no 2014. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodokli par īrēto dzīvokli un piekritīgo zemi, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, iekasēs SIA “Valkas Namsaimnieks”. Nekustamā īpašuma nodoklis tiks iekļauts īres maksā. (Šī ...

04.02.2014

Valkas novada dome konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Iepirkumu nodaļas vadītāja amatu. Galvenie darba pamatpienākumi: -  vadīt iepirkumu procedūru nolikumu izstrādes procesu; -  nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkumu procedūru norisi; -  piedalīties piedāvājumu izvērtēšanas ...

03.02.2014

27.janvārī notika Valkas novada domes sēde, kurā tika apstiprināts Valkas novada budžets 2014.gadam. Balsojumā piedalījās 10 deputāti, no kuriem 9 nobalsoja par, viens bijis pret. Domes sēdē apstiprinātais budžets paredz, ka kopējie ieņēmumi šī gada pašvaldības budžetā plānoti 9 561 996 eiro – tajā skaitā ...

28.01.2014

Sakarā ar iedzīvotāju satraukumu par to, ka Valkā nav slidotavu, skaidrojam, ka no šodienas arī valcēniešiem ir sava slidotava. Divas slidotavas ir ierīkotas uz dīķa pie veikala "Mego". Ir plānots izveidot slidotavas arī Valkas pilsētas stadionā un pludmales volejbola laukumā. Ņemot vērā, ka slidotavu ierīkošana ...

28.01.2014

9.janvārī Valkas novada domes sēžu zālē notika Sociālo lietu komitejas sēde, kurā dome izskatīja saistošo noteikumu „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” projektu. Tas paredzēs piešķirt materiālo atbalstu aizbildņu ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ģimenes atbilstību ...

10.01.2014