Lai uzlabotu gājēju drošību, Ausekļa ielā pie Valkas pamatskolas gājēju pārejas ir uzstādītas divas ceļa zīmes ar maksimālā ātruma ierobežojumu 30 km/h. Uzstādīta arī papildzīme ar darbības laiku - darbdienās no plkst.7.30 - 15.00. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi informē, ka ...

12.01.2015

Valkas novada dome  (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Zvārtavas pagasta Mierkalna Tautas nama vadītāja amatu . Darba pamatpienākumi:-   Vadīt Tautas nama darbību atbilstoši Nolikumam;-   Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu darbību;-   Izstrādāt ...

09.01.2015

Valkas novada dome uzsākusi Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 27.11.2014. līdz 30.06.2015. Attīstības programmas  mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas ...

08.01.2015

Valkas novada dome konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktora amatu. Galvenie darba pamatpienākumi:-   Vadīt skolas darbību atbilstoši skolas Nolikumam;-   Nodrošināt skolu ar kvalificētiem mūzikas pedagogiem;-   Nodrošināt kvalitatīvu muzikālās ...

07.01.2015
23.12.2014

Valkas novada dome 19. decembrī no AS “SEB banka” vadības saņēma ziņu, ka no 2015. gada 9. februāra darbu pārtrauks bankas struktūrvienība Valkā, jo tās peļņas rādītāji nesakrīt ar akcionāru vēlmēm par kapitāla atdeves lielumu. Līdz ar to Valkas novadā, kas ir viens no Latvijas reģionu attīstības centriem, finanšu ...

22.12.2014

Šī gada decembrī ir pabeigti būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros līdzfinansētā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” ...

22.12.2014
22.12.2014

Gatavojoties ziemas saulgriežiem, sadarbībā ar Valkas mākslas skolu izveidotas jaukas piespraudes Ziemassvētku egļu formā. Piespraudes ne tikai izrotās pieaugušo un bērnu virsdrēbes un somas, bet arī palīdzēs būt saredzamam ziemas tumšajos vakaros, jo eglītēs ir iestrādāta atstarojošā lente. Iegādājoties piespraudi, ...

11.12.2014

9.decembrī par Reģionālo attīstības centru apvienības priekšsēdētāju ievēlēja Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli. Apvienība ir izveidota Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros, un tā iestāsies par novadu interešu aizstāvību LPS, valsts un arī Eiropas Savienības līmenī. Tās ...

11.12.2014

Šā gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā. Ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona varēs iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes, savukārt ...

10.12.2014

Valkas novada dome 2014.gadā ir pieņēmusi lēmumus izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, lai palielinātu sociālos pabalstus un materiālo atbalstu jaundzimušo bērnu vecākiem. Grozījumi stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Grozījumi tika veikti: 1. 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos ...

10.12.2014

Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS) dome otrdien, 9. decembrī, apstiprināja Reģionālo attīstības centru apvienības (turpmāk – Apvienība) nolikumu, lai iestātos par lielo novadu interešu aizstāvību LPS, valsts un arī Eiropas Savienības līmeni. Pēc LPS domes sēdes notika Apvienības sapulce, kurā par ...

09.12.2014

Arī šogad Valkas novada dome ir sarūpējusi garšīgas Ziemassvētku saldumu paciņas bērniem līdz 16 gadu vecumam un senioriem no 70 gadu vecuma. Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu ...

08.12.2014
08.12.2014