Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amatu.   Galvenie darba pamatpienākumi: - plānot, organizēt un vadīt Valkas pilsētas Kultūras nama darbību atbilstoši Nolikumam; - sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību ...

19.02.2016

  Pēc iedzīvotāju iniciatīvas Valkas novada dome 7.martā plkst.18.00 pašvaldības telpās, 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, organizē tikšanos ar iedzīvotājiem.   Tikšanās laikā domes vadība informēs iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī sniegs atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem ...

19.02.2016

Valkas novada domes (reģistrācijas Nr.90009114839) Kārķu pagasta pārvalde konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz brīvā laika organizatora amatu. Darba režīms :  otrdienas - piektdienas –no 14.00-19.00, sestdienas - no 12.00-19.00. Brīvdienas: svētdiena, pirmdiena.   Galvenie darba pamatpienākumi: izstrādāt ...

17.02.2016

Šodien Valkā viesojās "Amberlat Technology" vadītājs Aldis Kunšteins, lai kopā ar Valkas pašvaldības pārstāvjiem Aivaru Ikšeli un Jolantu Kriviņu apskatītu vietu, kur šogad 18. novembrī paredzēts uzstādīt 20 metru augstu monumentālu lielizmēra Latvijas karogu.   Lai noskaidrotu piemērotāko ...

17.02.2016

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un ...

17.02.2016

 Jau trešo gadu, 12.februārī, Valkas pilsētas kultūras namā norisinājās novada Lauku balle, kurā godināja lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus.   Šogad Valkas novada dome pasniedza pateicības vairāk nekā 30 lauksaimniekiem.   Sakoptāko īpašumu saimnieki saņēma balvas no SIA “ZAAO”, ...

15.02.2016

Valkas novada domes IKSJ nodaļas  Sporta un jaunatnes lietu daļa aicina darbā uz nepilnu darba laiku  (0,23 likmes) Jauniešu brīvā laika organizatoru Valkas Jauniešu birojā, Semināra ielā  27.   Darba pamatpienākumi: Organizēt un nodrošināt darbu birojā; Organizēt attīstību veicinošus ...

15.02.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes jurista amatu.   Galvenie darba pamatpienākumi:      -  sagatavot domes komitejās un domes sēdēs izskatāmo lēmumu, nolikumu un saistošo noteikumu projektus;      ...

12.02.2016

9.februārī Kārķos notika iedzīvotāju sapulce, kurā notika Valkas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027. gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata un Kārķu tirgus laukuma skices apspriešana, kā arī tika pārrunāti daudzi citi aktuāli jautājumi. Uz sapulci bija uzaicināts arī Valkas novada domes izpilddirektors un vairāki ...

10.02.2016

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 9401 001 0321, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas.   Izsoles noteikumi pieejami ...

08.02.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.   Darba pamatpienākumi:   Sagatavot projektu iesniegumus, kas saistīti ar Valkas novada attīstību; Koordinēt vai vadīt Valkas novada ...

20.01.2016

18. janvārī Valkā tirdzniecības centra „Walk” telpās (Ausekļa ielā 54) atklāta Swedbank filiāle, kurā pakalpojumi būs pieejami gan pašapkalpošanās zonā, gan pie klientu konsultanta, noteiktos darba laikos. Šī ir pirmā filiāle, kas tiek atklāta pērn Swedbank izstrādātās Latvijas reģionu attīstības ...

19.01.2016

Lai operatīvāk varētu sagatavot jautājumu par 2016.gada pašvaldības budžetu: 1. 2016.gada 21.janvārī plkst. 9:00 sasaukta apvienoto Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju ārkārtas sēde. 2. Ārkārtas sēdes norises vieta - novada domes sēžu zālē Beverīnas ...

19.01.2016

2015.gada sākumā Swedbank publiskoja Latvijas reģionu attīstības programmu, noslēdzot sadarbības memorandu ar Latvijas Pašvaldību savienību par finanšu pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. Pērn Latvijas novados uzstādīti kopumā 16 bankomāti, nodrošinot skaidras naudas pieejamību ...

15.01.2016
13.01.2016