Foto - Aivars Viļumsons Valkas pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministram Uldim Augulim, kurā lūdz rast iespēju uzsākt autoceļa P 23 Valka – Vireši pārbūvi.   VAS “Latvijas Valsts ceļi” šobrīd veic tikai autoceļa planēšanu, salabo iesēdumus un bedres grants segumā, bet ...

13.04.2016

Nākamajā nedēļā sākas Ekonomikas ministrijas  reģionālo semināru cikls par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu, kas paredzēts  namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī daudzdzīvokļu ...

11.04.2016

  Valkā jau 37. gadu norisinās tradicionālās Cimzes mūzikas dienas, ko organizē J.Cimzes Valkas Mūzikas skola. Festivāla koncertos 14 jaunie talanti no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas demonstrējuši savas prasmes.   Šodien, 8. aprīlī festivāla dalībnieki pulcējās domē uz pieņemšanu pie Valkas ...

08.04.2016

12.aprīlī Valkas novada domes darbinieki dosies vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksni.   Alūksnes novada dome organizējot profesionālo pieredzes apmaiņas braucienu, piedāvā plašu programmu un piemeklē atbilstošus partnerus Valkas novada domes darbiniekiem.   Pieredzes apmaiņas brauciena labas ...

07.04.2016

  Atbilstoši biedrības  „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības ...

07.04.2016

  Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko informatīvo semināru projektu iesniedzējiem 20.aprīlī pl. 14.00 – 17.00 Kārķu pagasta Jauniešu centrā.   Darba kārtība:   Pirmā projektu kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības un pieejamais finansējums . Galvenie nosacījumi ...

07.04.2016

Izstrādājot vienotu pasākumu plānu, Valkas novada virzībai uz Latvijas valsts simtgadi, mūsu novadā ir izveidota darba grupa.    Par koordinatoru no mūsu novada Latvijas Kultūras un Ārlietu ministrijās apstiprināts Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs ...

04.04.2016

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš 5 gadi:     Pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums   Platība (ha) Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes ...

01.04.2016

  Valkas novada domes sēdē (31.03.2016.) deputāti vienbalsīgi apstiprināja amatā Valkas pilsētas kultūras nama un Tūrisma informācijas biroja jaunos vadītājus. Par kultūras nama apstiprināja Māri Žigatu, bet Tūrisma informācijas biroju turpmāk vadīs Inga Jaunzeme – Grīnvalde.   Kā ziņots iepriekš, uz ...

31.03.2016

Šodien, 30.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja organizēta preses konference par reģionu iesaisti Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanā. Tās ietvaros klātesošos iepazīstināja ar pašvaldību, nevalstisko organizāciju, valsts institūciju ...

31.03.2016

Lai apspriestu un izdiskutētu ar pašvaldību finansiālo darbību saistītus jautājumus, Finanšu ministrija ir izveidojusi Konsultatīvo padomi, kuras viens no locekļiem būs arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Konsultatīvās padomes uzdevumu lokā būs sniegt ieteikumus ar pašvaldību ...

30.03.2016

Valkas pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli veselības ministram Guntim Belēvičam, kurā kā SIA „Vidzemes slimnīca” dalībniece pauž neizpratni un sašutumu par Nacionālā veselības dienesta piedāvāto līgumu SIA „Vidzemes slimnīca” „Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ...

30.03.2016
24.03.2016
23.03.2016

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam ...

22.03.2016