Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.septembrī pulksten 10.00,     Darba kārtība :   1.Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis   2.Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas ...

15.09.2016

Kā reģioni apkārt Baltijas jūrai var strādāt kopā, lai uzlabotu un attīstītu ilgtspējīgu transporta koridoru virzienā no Rietumiem uz Austrumiem? Vidzemes plānošanas reģions (VPR), projekta CBTRAN ietvaros, mēģinās atrast atbildi uz šo jautājumu, un izstrādās projekta pieteikumu Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu ...

13.09.2016

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Rušķi”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9452 004 0015 – sākumcena EUR 1 255.00, nodrošinājums EUR 125.50, izsole 20.10.2016. plkst. 11‑30.   Pirmpirkuma ...

13.09.2016

Biedrība  “Latvijas - Igaunijas institūts” ( reģistrācijas Nr. 44103018030)  konkursa   kārtībā aicina darbā direktoru   DARBA PIENĀKUMI: Izstrādāt un īstenot tālākizglītības, interešu un neformālās izglītības programmu, kursu un semināru plānu; Sadarboties ar Valkas novada ...

12.09.2016

  Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2016.gada 9.septembrī pulksten 14:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība :   1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim. Ziņo: Rolands ...

08.09.2016

Gatavojoties Latvijas simtgadei, pēc biedrības “Latvijas karogs” ierosinājuma ir iecerēts Valkā, Lugažu laukumā izvietot monumentālu Latvijas karogu vairāku desmitu metru augstā mastā. Šogad Lāčplēša dienā - 11. novembrī - 20 metru augstā mastā uzvīsies 5x10 metru liels valsts karogs. Informāciju sagatavoja ...

06.09.2016

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 224,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – ...

05.09.2016

Biedrība “Turnava” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” LEADER programmā.    Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas ...

02.09.2016
31.08.2016

Meža ielas pārbūve tiek veikta Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”, projekta numurs  3.3.1.0/16/I/002 ietvaros.   Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību ...

31.08.2016

Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošana tiek veikta Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”, projekta iesnieguma numurs  3.3.1.0/16/I/002 ietvaros.   Projekta mērķis ...

31.08.2016

Lai apturētu dabas piemēslotāju nosodāmo rīcību pret vidi un līdzcilvēkiem, ar šodienu Valkas novada un pilsētas problēmzonās, kur ilgstoši tiek novērota nelegāla atkritumu izmešana, tiek izvietoti informatīvi baneri. Tajos paustais vēstījums „Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!” atgādina, ka piemēslotās ...

30.08.2016

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju par diviem Lauku atbalsta dienesta apstiprinātiem LEADER projektu iesniegumiem. Projektu nosaukumi ir: “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” un “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā”, kurus izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas ...

30.08.2016

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aizvada lauku dienas augkopības demonstrējumu saimniecībā “Purmaļi”   24. augustā Ērģemes pagasta z/s “Purmaļi”, Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā ...

30.08.2016

Valkas novada dome ir uzsākusi Meža ielas pārbūvi, Parka ielas 1.kārtas un Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu.   Ielu pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības ...

30.08.2016