Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde, sakarā ar bāriņtiesu izveidošanas 20. gadadienu, pamatojoties uz Labklājības ministrijas apbalvojumu dibināšanas nolikuma 6.6. punktu, apbalvos labākos Latvijas pašvaldību – dibināto Bāriņtiesu darbiniekus – ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu priekšsēdētājus, ...

10.10.2016

Š.g. 5. oktobrī Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības ...

10.10.2016

7. oktobrī labklājības ministrs Jānis Reirs darba vizītē apmeklēja Valku, kur rīta pusē  tikās ar Valkas  novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un novada domes speciālistiem.   Domes priekšsēdētājs īsumā iepazīstināja ar Valkas situāciju sociālās labklājības jomā, par nozīmīgākajām ...

07.10.2016

Šodien, 7.oktobrī labklājības ministrs Jānis Reirs darba vizītē apmeklē Valku, kur jau no plkst.9.00  tiekas ar Valkas  novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un novada domes speciālistiem. Vēlāk ministrs apmeklēs Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāli, Valsts sociālās aprūpes centru “Valka” ...

07.10.2016

5.oktobrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar SIA “RERE Vide” par Rīgas ielas rekonstrukciju. Kopējā līguma summa ir 1 796 279,89 EUR.   Pilnībā tiks rekonstruēts ielas posms no rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Valsts sociālās aprūpes centru Valkas filiāli, ...

06.10.2016

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta 2.daļu Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701, informē, ka Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu” ...

06.10.2016

   Valkas novada dome izsludina atklātu, rakstisku izsoli uz biroja telpas nomu Valkā, Rīgas ielā 22, (telpas numurs Nr.11.,trešajā stāvā, platība 12,1m2), ēkas kadastra apzīmējums 9401 001 0503 001. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas ...

06.10.2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valkas novada dome 2016.gada  5.oktobrī ir parakstījušas vienošanos par projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/002 “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu.   Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ...

05.10.2016

Publicitātes foto   13.oktobrī Izglītības un kultūras daļa rīko pieredzes apmaiņas semināru Igaunijā, Tartū. Semināra mērķis iepazīties ar jaunākām tendencēm muzeju ekspozīciju un kultūras iestādēs izstāžu veidošanā.     Semināra dalībnieki Tartu iepazīsies ar kaimiņu lielāko veikumu 2016. gadā ...

05.10.2016

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju par Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projekta iesniegumu “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā”, kuru izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Vijciema pagasta pārvaldi.    Projekts tiks īstenots Eiropas ...

05.10.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā uz laiku (1,5-2 gadi) aicina darbā Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas Sporta un jaunatnes  daļas vadītāju.   Amata  pamatpienākumi: Pārraudzīt sporta struktūrvienību darbu un darbu ar jauniešiem; Organizēt valstiski ...

05.10.2016

12.novembrī plkst.9.30 ar Mārtiņdienas tirgu atklās jauno Valkas tirgus vietu Raiņa ielā 3B. Tirgotājus un pircējus sagaidīs labiekārtotas un labi apgaismotas tirgošanās vietas. Kādreizējā pienotavas ēka ir ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu, arī bojātais piebraucamais ceļš nu ir asfaltēts. Savas preces tirgotāji varēs ...

04.10.2016

Biedrība “Jauniešu klubs “Pēda”” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Esi kustīgs un lustīgs Valkā” LEADER programmā.    Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas ...

03.10.2016

Biedrība “Spriņģi” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi"” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekts ...

03.10.2016

Biedrība “Atbalsts Valkas ģimenēm” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekts ...

03.10.2016