2015.gada 2. februārī, Valkā, starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831  tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem, kas attiecas uz ūdensapgādes tīkla posma izbūvi Rīgas ielā. Ūdensapgādes tīkla posma izbūve tiks veikta Eiropas Savienības ...

02.06.2015

Atkal klāt pavasaris un drīz jau vasara-  tāpēc Valkas novada lauksaimnieki ir aicināti piedalīties ikgadējā novada sējumu skatē, kas notiks 17.jūnijā. Aicināti visi - gan dalīties pieredzē, gan izrādīt savus laukus, gan priecāties par citu darbu! "Ļoti priecātos, ja piedalītos visu novada pagastu lauksaimnieki", uzsver sējumu ...

03.06.2015

23. maijā Valkas brīvdabas estrādē izdejota dejas izrāde “Pavasara nakts mistērijas”.  Izrādes radošā komanda saka lielu paldies visiem par to, lai izrāde varētu notikt - Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim, Valkas novada domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam, izpilddirektora vietniekam ...

29.05.2015

2015.gada aprīļa mēnesī noslēdzas projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi BJSS sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektu ...

21.05.2015

No 2012.gada Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu pieeju veselības veicināšanas darba organizēšanā Latvijas reģionos, lai palielinātu pašvaldību lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā un aicinātu aktīvāk iesaistīties dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs. Tieši pašvaldības, ...

20.05.2015
15.05.2015

Šonedēļ Saimniecisko lietu komitejā Valkas novada domes Būvvaldes pārstāvji iepazīstināja deputātus ar sagatavoto Lugažu laukuma labiekārtojuma projektu. Lai Lugažu laukumu padarītu pievilcīgu iedzīvotājiem, projektā plānots krietni samazināt laukuma cietā seguma īpatsvaru, tā vietā izveidojot plašus zāliena un ...

14.05.2015

Kā ziņots Valkas novada sakoptāko īpašumu konkursa noslēguma pasākumā 2014. gada rudenī, balva visiem dalībniekiem būs pašvaldības organizēta ekskursija. Ir klāt pavasaris un laiks doties dabā! Ekskursijas laikā tiks apmeklēts Kalsnavas arborētums (Madonas novads), kur dalībniekus sagaidīs ainavu dārzniece Aija Kaškure ...

13.05.2015

Lai atbalstītu ģimenes vērtības Valkas novadā, šopavasar skaistajā ābeļu ziedēšanas laikā Valkas pašvaldība uzsāks jaunu tradīciju – Starptautiskajai ģimenes dienai veltītu pasākumu iepriekšējā gadā dzimušajiem novada bērniem rīkošanu.  Uz pirmajiem svētkiem, kas notiks 16. maijā ...

12.05.2015

Vakar Valkā viesojās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, un biznesa augstskolas “Turība” valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis. Vizītes mērķis bija iepazīties ar dvīņu pilsētām – Valku un Valgu, kā arī pētīt kopīgas sadarbības iespējas. Valkas novada domē A.Rostovskis ...

08.05.2015

6. maijā Valkas novada Ērģemes pagastā atklāja ražotni “Enrial Timber”. Tās izveidē piesaistot investorus un bankas kredītu, investēts gandrīz miljons eiro. Jaunā ražotne izveidota, paplašinot Simanoviču ģimenei piederošo kamīnmalkas ražotni. Tajā ražos taras brusas un dēļus, kā arī blakus produktus – ...

08.05.2015

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” vadītāja amatu. Darba attiecību sākums -  2015.gada 1.jūlijs. Galvenie darba pamatpienākumi: -          ...

07.05.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6,10.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma ...

07.05.2015

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, nomu bez apbūves tiesībām: Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Platība (ha) Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR 9466 005 0196 Spundenieki 1.5 1.4 9.65 9466 ...

06.05.2015

6. maijā plkst. 16:00 Valkas novada Ērģemes pagastā atklās ražotni “Enrial Timber”. Tās izveidē piesaistot investorus un bankas kredītu, investēts gandrīz miljons eiro. Jaunā ražotne izveidota, paplašinot Simanoviču ģimenei piederošo kamīnmalkas ražotni. Tajā ražos taras brusas un dēļus, kā arī blakus ...

05.05.2015