Šodien, 3.jūnijā, notiek Valkas novada domes un Valgas pilsētas valdes rīkotā starptautiskā arhitektūras konkursa “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.    Kopumā saņemti priekšlikumi no 8 dalībniekiem, diemžēl ...

03.06.2016

Valkas pašvaldība  ir saņēmusi Izglītības ministrijas apstiprinājumu par reorganizētās Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas jauno nosaukumu. No 2016.gada 1.septembra, kad jaunā skola uzsāks darbu, tās nosaukums būs Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.   Valkas novada dome pērnā gada oktobrī pieņēma lēmumu par Valkas ...

02.06.2016

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 32.§), tika nolemts pārtraukt nekustamā īpašuma Rūjienas iela 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0377 izsoli, kas bija paredzēta 2016.gada 10.jūnijā plkst. 10:00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā (sludinājums ...

01.06.2016

Pirmdien, 30. maijā Plkst.10.00 - Vijciema pamatskolas teātra pulciņa pirmizrāde – fragmenti no N. Nosova darba “Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi” Vijciema tautas namā Plkst.14.00 – 17.00 - Veselības diena zobu higiēnista kabinetā Tālavas ielā, Valkā Plkst.18.00 - Valka, Valga, Smiltene vieglatlētikas ...

31.05.2016

  Valkas novada dome ( reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā, uz noteiktu laiku (1,5 gadi),  aicina pieteikties pretendentus uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu.     Darba pamatpienākumi:   -  mērķtiecīgas informācijas plūsmas organizēšana ;    -  sabiedrības ...

30.05.2016

Valkas pašvaldība ir saņēmusi Kultūras ministrijas apstiprinājumu ierosinājumam iekļaut Latvijas simtgades pasākumu plānā akciju “NEATKARĪBAS VILCIENS”.   Kā jau iepriekš informējām, akcija paredz vienu no atjaunotajiem pasažieru dīzeļvilcieniem noformēt Latvijas valsts karoga krāsās, izmantojot arī ...

27.05.2016

Par godu Latvijas Republikas Dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 95. gadadienai, Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome š.g. 27. aprīlī ir  lēmusi par apbalvojumu piešķiršanu dzimtsarakstu sistēmā strādājošajiem.   Ar 1 pakāpes Tieslietu ministrijas atzinības rakstu un “Zelta” spalvu ...

27.05.2016

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) atgādina, ka izglītības un ceļu nozaru sakārtošana ir ļoti būtiska aktivitātes saglabāšanai reģionos. Tieši pēc dalības Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 27. kongresā reģiona pašvaldību vadītājiem ir pamatotas bažas par atbilstošas finansēšanas ...

27.05.2016

Valkas novada dome izsludina iepirkumus projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” (līguma identifikācijas Nr. 4-7/22.) īstenošanai.    Tika izstrādāts tehniskais projekts “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra” vienkāršotai atjaunošanai, tehniskais ...

25.05.2016

Otrdien, 24. maijā Plkst.10.00 - Novada skolēnu sporta spēles vieglatlētikā 2004.g.dz.un jaunāki Valkas stadionā   Trešdien, 25.maijā Plkst.11.00 - Valkas ātrspēle šahā Valkas Bērnu un jaunatnes sporta skolāPlkst.17.00 - Izlaidums Zīļuku grupa PII "Pumpuriņš"Plkst.19.00 - Latvijas futbola čempionāts 2.līga ...

23.05.2016

Pērnā gada oktobrī Valkā pie robežas ar Igauniju durvis vēra multifunkcionālais centrs, kuru nu jau vairums valcēniešu ir apmeklējuši, pusdienojot jaunatvērtajā bistro “Rozmarīns MD” vai apmeklējot veikalu.  Līdz ar centra atvēršanu tika izsludināts konkurss par centra nosaukumu. Aicinājumam iesūtīt ...

20.05.2016

Valkas novada dome ( reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā, uz noteiktu laiku (1,5 gadi),  aicina pieteikties pretendentus uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu.     Darba pamatpienākumi:   -  mērķtiecīgas informācijas plūsmas organizēšana ;    -  sabiedrības informēšana ...

20.05.2016

Sākoties tūrisma sezonai, no 15. maija Valkas Tūrisma informācijas birojs (TIB) apmeklētājiem būs atvērts visas darbadienas un brīvdienas: pirmdien - sestdien no plkst. 09.00 – 17.00, svētdien no plkst. 10.00 - 14.00.   Vēlamies atgādināt, ka Valkas Tūrisma informācijas birojs piedāvā: - Informāciju ceļotājiem par Valkas ...

16.05.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada Būvvaldes būvtehniķa amatu.   Galvenie darba pamatpienākumi: pārzināt un prast pielietot Būvniecības likuma, būvnoteikumu un citu, ar būvniecību saistīto normatīvo aktu prasības; sagatavot un reģistrēt nepieciešamos ...

16.05.2016

Atbilstoši 07.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, zemes īpašnieku pienākums ir kopt gan savā īpašumā esošus grāvjus, gan tos, kas iet cauri vairākiem zemes gabaliem un ietekmē ūdens režīmu lielās platībās (koplietošanas ...

11.05.2016