Maija sākumā Valkas novada domes pašvaldības delegācija devās atbildes vizītē uz Gruzijas otru lielāko pilsētu Kutaisi. Vizītes mērķis - nostiprināt un attīstīt draudzīgu sadarbību starp Latviju un Gruziju, noslēgt sadarbības līgumu, kas paredz  apmaiņu un sadarbību tādās jomās kā lauksaimniecība, rūpniecība, ...

11.05.2016

  Atgādinām, ka līdz 2016.gada 16.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.   Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ...

10.05.2016

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Rūjienas iela 31, kadastra numurs 9401 008 0377, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, kopējā platība 3.5294ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 ...

03.05.2016

Latvijas Energoefektivitātes asociācija sadarbosies ar Valkas novadu - plānotas kopīgas iniciatīvas un  īpaši pilotprojekti Valkas pilsētvides attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.                    Latvijas Energoefektivitātes ...

27.04.2016

26.aprīlī uz Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” devās Valkas pašvaldības pārstāvji: priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, izpilddirektors Aivars Cekuls un Tūrisma informācijas biroja vadītāja Inga Jaunzeme – Grīnvalde. ...

27.04.2016

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2015.gada 30.decembrī ...

26.04.2016

Foto - pixabay.com Valkas pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Satiksmes un Kultūras ministrijām ar ierosinājumu iekļaut Latvijas simtgades pasākumu plānā akciju “NEATKARĪBAS VILCIENS”.   Pirmajā akcijas posmā vienu no atjaunotajiem pasažieru dīzeļvilcieniem noformētu Latvijas valsts karoga krāsās, izmantojot ...

26.04.2016

Sestdien, 23.aprīlī, visā Latvijā notika Lielā Talka. Valkas novadā talkošana ritēja gan pilsētā, gan pagastos vairāk vairāk nekā 15 vietās, kopumā pulcējot 286 talciniekus. Ir savākti 580 atkritumu maisi un sagrābtas kaudzēm lapas, un salasīts ievērojums daudzums kritušo zaru. Valkas pilsētā Lielajā talkā piedalījās ...

25.04.2016

21.aprīlī Valkā viesojas ASV vēstniecības pārstāvji: vēstniecības Preses un kultūras atašeja Ketija Džailza-Diaza, Politikas un ekonomikas nodaļas vadītājs Lins Debevuāzs, mediju speciāliste Ilze Millere un politikas speciālists Mārtiņš Spravņiks. Vizītes mērķis - neformālā gaisotnē iepazīt ekonomisko un ...

21.04.2016

 Lielajā talkā, kas norisināsies jau 23. aprīlī, tiek aicināti piedalīties visi, kuriem rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.   Projekta mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot ...

15.04.2016

2016.gada aprīlī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros uzsāk informatīvu semināru ciklu par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.   Pirmie semināri notiks š.g. 20. un 21. aprīlī ...

15.04.2016

Foto - Aivars Viļumsons   Šogad Valkas novada dome ar līdzfinansējumu uzsāk atbalstīt novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai. Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 1.kārtā pašvaldība atbalstīja 4 iesniegtos projektus. Viens no tiem ...

15.04.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Kārķu pamatskolas direktora amatu ar 2016.gada 1.jūniju.   Galvenie darba pamatpienākumi:      -   vadīt skolas darbību atbilstoši skolas Nolikumam;      -   nodrošināt ...

14.04.2016

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu ...

13.04.2016

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, izgatavošanas gads – 1998, nosacītā cena EUR 350,00 ieskaitot PVN; Vieglo automašīnu ...

13.04.2016