Valkas novada dome paziņo, ka 2014.gada 27.novembrī ir pieņemts lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.16,19.§) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu tiek uzsākta Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde, apstiprināta izstrādes ...

03.12.2014

Valkas novada dome paziņo, ka 2014.gada 27.novembrī ir pieņemts lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.16, 18.§) „Par aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010.-2016.gadam Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu”. 1.    2014.gada 27.novembra lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.16,18.§) ...

03.12.2014

9. decembrī Valkas novada domes darbinieki dosies vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpili. Daugavpils novada dome organizējot profesionālo pieredzes apmaiņas braucienu, piedāvā plašu programmu un piemeklē atbilstošus partnerus Valkas novada domes darbiniekiem. Pieredzes apmaiņas brauciena labas prakses apmaiņas ...

01.12.2014

Jau ceturto gadu grāmatvedības, finanšu un likumdošanas žurnāls BILANCE organizēja konkursu GADA GRĀMATVEDIS. Uzņēmumu vadītāji, īpašnieki, grāmatveži, finansisti un citi kolēģi tika aicināti pieteikt pretendentus balvai. Balva GADA GRĀMATVEDIS ir kļuvusi par gaidītu un prestižu grāmatvedības nozarē.  Šogad ...

01.12.2014

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība Valkā atver konsultatīvo kabinetu. Pacientu pieņemšanu ausu, kakla un deguna ārsts uzsāks 13. decembrī Tālavas ielā 7-30, Valkā. Nākamā konsultācija plānota 20.decembrī. Pieteikties uz otolaringologa konsultāciju var zvanot uz SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības poliklīniku Balvos ...

28.11.2014

Valkas novada dome atgādina, ka 17. novembris bija pēdējais samaksas termiņš nekustamā īpašuma nodoklim par 2014. gadu. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu: Par maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā ...

28.11.2014

Īsi pirms Saeimas vēlēšanām Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pieņēma ‘’ledus spaiņa” izaicinājumu un rosināja saziedot naudu moderna acu spiediena mērīšanas aparāta iegādei Valkas poliklīnikai. Diemžēl citu politiķu un sabiedrības atsaucība nav bijusi liela. Šobrīd ...

28.11.2014

Ar šā gada decembra mēnesi SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība Valkā atvērs konsultatīvo kabinetu, kurā pieaugušajiem un bērniem būs iespējams saņemt valsts apmaksātus otolaringologa pakalpojumus. Pacientiem tiks nodrošinātas sertificēta otolaringologa Andra Tjunīša konsultācijas un palīdzība. Kabinets ...

27.11.2014
25.11.2014

Katru gadu, sākoties ziemai un sniegam, pilsētas ielas tiek pielāgotas ziemas apstākļiem. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi informē, ka arī šogad pilsētas lielās ietves - Ausekļa, Raiņa, Rīgas, kā arī tranzītielu ietves kaisīs ar minitraktoru palīdzību. Šajā ziemā ielas kaisīs ...

24.11.2014

21.novembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Igaunijas-Latvijas Programmas pārsēšanās svinības par godu 2007. - 2013.gada programmēšanas perioda noslēgumam un jaunā sākumam, kā arī grāmatas “Igaunijas-Latvijas stāsti” prezentācija. Pasākumā piedalījās Igaunijas Iekšlietu ministrs Hanno Pevkur un Latvijas ...

22.11.2014

2014. gada 14. novembrī tika nodoti ekspluatācijā pārbūvētie ūdenssaimniecības infrastruktūras elementi Kārķu ciemā.   Būvdarbi tika paveikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”,   Nr.3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067  ...

20.11.2014
14.11.2014
14.11.2014

Valkas novada Tūrisma informācijas birojs piedāvā valsts svētkos iegādāties Latvijas tematiskos suvenīrus. Šos un vēl daudzus citus suvenīrus ir iespējams iegādāties Valkas TIB, Rīgas ielā 22, Valkā. TIB ir atvērts nesezonā ( no 16.09 - 14.05) katru darba dienu no 8:00-17:00, ar pusdienlaiku no 12:00-13:00. Tūrisma birojā ...

12.11.2014