Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 9401 001 0321, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas. Izsoles noteikumi pieejami Valkas ...

15.10.2015

Vakar Valgā norisinājās seminārs uzņēmējiem „Bez Latvijas neiztikt”. Tā mērķis bija uzlabot uzņēmēju zināšanas, kā arī jaunu tirgus iespēju apzināšana un kontaktu apmaiņa starp semināra dalībniekiem. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 20 igauņu uzņēmēji, kā arī 25 Rīgas plānošanas reģiona ...

09.10.2015

Septembrī Valkas novada pašvaldību un Valgas apriņķa pārstāvji devās darba vizītē uz Čerņigovu Ukrainā. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Čerņigovas apgabala Repkinskas rajonu, lai piedalītos sabiedriskās organizācijas „Sadarbības centrs ekonomiskai un sociālai sadarbībai Repkinas rajonā“ organizētā sanāksmē, ...

07.10.2015

Augusta sākumā Valkas novada dome izsludināja metu konkursu “Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” mākslinieciskā koncepcija”. Konkursu muzejs rīkoja ar mērķi iegūt iespējami labāku muzeoloģiski un mākslinieciski augstvērtīgu dizaina risinājumu ...

06.10.2015

Šodien dvīņu pilsētās Valkā un Valgā vienas dienas vizītē ierodas Igaunijas parlamenta prezidents Eiki Nestors. Valkas pašvaldībā Igaunijas parlamenta pārstāvis tiksies ar abu pašvaldību vadītājiem Ventu Armandu Kraukli un Kalevu Herku, lai pārrunātu dvīņu pilsētu problēmloku, kas būtu jārisina valstiskā ...

02.10.2015

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18.novembrī – LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā ...

01.10.2015

Pagājušajā nedēļā Valkā un Valgā vizītē ieradās Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektora padomnieks Maikls Ralfs un EK Reģionālās politikas Pārrobežu sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Monfrē, lai atzīmētu starp Igauniju un Latviju pastāvošo ražīgo Interreg sadarbību un popularizētu nesen ...

30.09.2015
28.09.2015

Lai rastu risinājumus kopīgām problēmām, pierobežas reģioni 25 gadus ir sadarbojušies, izmantojot Interreg iniciatīvu. Interreg sniegusi šiem reģioniem finanšu līdzekļus, ar kuriem uzlabot dzīves apstākļus, uzmanību galvenokārt pievēršot iedzīvotāju faktiskajām vajadzībām. Kohēzijas politikai ir ...

28.09.2015

Valkas novada dome uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Projektus var iesniegt pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei. Projektā ietvertos objektus ...

28.09.2015

“Lai pašvaldība varētu sekmīgi uzņemt bēgļus, valstij ir jāizdara vairāki mājasdarbi,” viedokli pauž Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis. “Pirmkārt, jābūt finansējumam valsts valodas apmācībai. Otrkārt, valstij ir jāapmāca un jāpiešķir finansējums īpašiem pašvaldības ...

18.09.2015

Valkas novada dome uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Projektus var iesniegt pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei. Projektā ietvertos objektus ...

18.09.2015

Valkas novada domē septembra Valkas/Valgas sanāksmē abu pašvaldību pārstāvji apstiprināja kopīgo un nozīmīgāko kultūras un sportu pasākumu datumus 2016.gadā.  Zināms, ka nākamgad Starptautiskais konkurss jaunajiem estrādes solistiem un deju grupām “Bordertown beat” notiks 27. un 28 februārī.Viens no vērienīgākajiem ...

18.09.2015

Valkas novada delegācija laikā no 2015.gada 2.septembra līdz 6.septembrim piedalījās Twin Town pasākumā Košcielisko (Polija), kurš tiek līdzfinansēts no programmas “Eiropa pilsoņiem” un kura tēma šogad bija “NATURA 2000”. Pasākumā piedalījās delegācijas no 8 valstīm (Igaunija, Latvija, Polija, ...

18.09.2015

Šodien Valkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar Veru apriņķī, Igaunijā reģistrētās SIA „Plangi Trans” valdes locekli Urmasu Plangi par neapdzīvojamu telpu un zemes nomu Rūjienas ielā 31, Valkā. Pašvaldība nomas līgumu ir noslēgusi līdz 2027. gada 27. augustam. ...

18.09.2015