Šonedēļ Saimniecisko lietu komitejā Valkas novada domes Būvvaldes pārstāvji iepazīstināja deputātus ar sagatavoto Lugažu laukuma labiekārtojuma projektu. Lai Lugažu laukumu padarītu pievilcīgu iedzīvotājiem, projektā plānots krietni samazināt laukuma cietā seguma īpatsvaru, tā vietā izveidojot plašus zāliena un ...

14.05.2015

Kā ziņots Valkas novada sakoptāko īpašumu konkursa noslēguma pasākumā 2014. gada rudenī, balva visiem dalībniekiem būs pašvaldības organizēta ekskursija. Ir klāt pavasaris un laiks doties dabā! Ekskursijas laikā tiks apmeklēts Kalsnavas arborētums (Madonas novads), kur dalībniekus sagaidīs ainavu dārzniece Aija Kaškure ...

13.05.2015

Lai atbalstītu ģimenes vērtības Valkas novadā, šopavasar skaistajā ābeļu ziedēšanas laikā Valkas pašvaldība uzsāks jaunu tradīciju – Starptautiskajai ģimenes dienai veltītu pasākumu iepriekšējā gadā dzimušajiem novada bērniem rīkošanu.  Uz pirmajiem svētkiem, kas notiks 16. maijā ...

12.05.2015

Vakar Valkā viesojās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, un biznesa augstskolas “Turība” valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis. Vizītes mērķis bija iepazīties ar dvīņu pilsētām – Valku un Valgu, kā arī pētīt kopīgas sadarbības iespējas. Valkas novada domē A.Rostovskis ...

08.05.2015

6. maijā Valkas novada Ērģemes pagastā atklāja ražotni “Enrial Timber”. Tās izveidē piesaistot investorus un bankas kredītu, investēts gandrīz miljons eiro. Jaunā ražotne izveidota, paplašinot Simanoviču ģimenei piederošo kamīnmalkas ražotni. Tajā ražos taras brusas un dēļus, kā arī blakus produktus – ...

08.05.2015

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” vadītāja amatu. Darba attiecību sākums -  2015.gada 1.jūlijs. Galvenie darba pamatpienākumi: -          ...

07.05.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6,10.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma ...

07.05.2015

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, nomu bez apbūves tiesībām: Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Platība (ha) Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR 9466 005 0196 Spundenieki 1.5 1.4 9.65 9466 ...

06.05.2015

6. maijā plkst. 16:00 Valkas novada Ērģemes pagastā atklās ražotni “Enrial Timber”. Tās izveidē piesaistot investorus un bankas kredītu, investēts gandrīz miljons eiro. Jaunā ražotne izveidota, paplašinot Simanoviču ģimenei piederošo kamīnmalkas ražotni. Tajā ražos taras brusas un dēļus, kā arī blakus ...

05.05.2015

2015. gada 22. aprīlī ir noslēdzies projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā”, projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/014. Visi Valkas novada iedzīvotāji laipni aicināti izmantot publiskā interneta piekļuves punktu (PIPP) piedāvātos pakalpojumus.   2014. gada 23. septembrī starp Valsts reģionālās ...

22.04.2015

Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā augsto valsts apbalvojumu - Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi piešķīris ilggadējai J.Cimzes Valkas mūzikas skolas skolotājai, kordiriģentei Tatjanai Tīrumai. Tatjana Tīruma pedagoga gaitas J.Cimzes mūzikas skolā uzsāka mācot akordeona klasē, bet ar kora klases ...

16.04.2015

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839)  konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora amatu. Galvenie darba pamatpienākumi:-  Vadīt  Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” darbību atbilstoši Nolikumam;- Pārstāvēt atbalsta centra audzēkņu ...

15.04.2015

Pēdējā aprīļa sestdiena jeb 25.aprīlis būs tā diena, kad visa Latvija atkal vienosies kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātes Lielajā Talkā. Arī šogad ikviens tiek aicināts “pielikt roku”, lai tiktu sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis un Latvija savā simtgadē būtu tīrākā ...

13.04.2015

9.aprīlī Valkas novada domes priekšsēdētājs tikās ar AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāju Andri Lubānu un Pasažieru pārvadājumu departamenta vadītāju Ivaru Zaļo. Tikšanās mērķis bija pārrunāt nākotnes sadarbību, kā arī darīt zināmas pašvaldības vēlmes un ieteikumus, lai ...

10.04.2015

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.    Izsoles ...

08.04.2015