Šā gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā. Ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona varēs iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes, savukārt ...

10.12.2014

Valkas novada dome 2014.gadā ir pieņēmusi lēmumus izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, lai palielinātu sociālos pabalstus un materiālo atbalstu jaundzimušo bērnu vecākiem. Grozījumi stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Grozījumi tika veikti: 1. 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos ...

10.12.2014

Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS) dome otrdien, 9. decembrī, apstiprināja Reģionālo attīstības centru apvienības (turpmāk – Apvienība) nolikumu, lai iestātos par lielo novadu interešu aizstāvību LPS, valsts un arī Eiropas Savienības līmeni. Pēc LPS domes sēdes notika Apvienības sapulce, kurā par ...

09.12.2014

Arī šogad Valkas novada dome ir sarūpējusi garšīgas Ziemassvētku saldumu paciņas bērniem līdz 16 gadu vecumam un senioriem no 70 gadu vecuma. Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu ...

08.12.2014
08.12.2014

Valkas novada dome paziņo, ka 2014.gada 27.novembrī ir pieņemts lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.16,19.§) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu tiek uzsākta Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde, apstiprināta izstrādes ...

03.12.2014

Valkas novada dome paziņo, ka 2014.gada 27.novembrī ir pieņemts lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.16, 18.§) „Par aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010.-2016.gadam Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu”. 1.    2014.gada 27.novembra lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.16,18.§) ...

03.12.2014

9. decembrī Valkas novada domes darbinieki dosies vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpili. Daugavpils novada dome organizējot profesionālo pieredzes apmaiņas braucienu, piedāvā plašu programmu un piemeklē atbilstošus partnerus Valkas novada domes darbiniekiem. Pieredzes apmaiņas brauciena labas prakses apmaiņas ...

01.12.2014

Jau ceturto gadu grāmatvedības, finanšu un likumdošanas žurnāls BILANCE organizēja konkursu GADA GRĀMATVEDIS. Uzņēmumu vadītāji, īpašnieki, grāmatveži, finansisti un citi kolēģi tika aicināti pieteikt pretendentus balvai. Balva GADA GRĀMATVEDIS ir kļuvusi par gaidītu un prestižu grāmatvedības nozarē.  Šogad ...

01.12.2014

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība Valkā atver konsultatīvo kabinetu. Pacientu pieņemšanu ausu, kakla un deguna ārsts uzsāks 13. decembrī Tālavas ielā 7-30, Valkā. Nākamā konsultācija plānota 20.decembrī. Pieteikties uz otolaringologa konsultāciju var zvanot uz SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības poliklīniku Balvos ...

28.11.2014

Valkas novada dome atgādina, ka 17. novembris bija pēdējais samaksas termiņš nekustamā īpašuma nodoklim par 2014. gadu. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu: Par maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā ...

28.11.2014

Īsi pirms Saeimas vēlēšanām Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pieņēma ‘’ledus spaiņa” izaicinājumu un rosināja saziedot naudu moderna acu spiediena mērīšanas aparāta iegādei Valkas poliklīnikai. Diemžēl citu politiķu un sabiedrības atsaucība nav bijusi liela. Šobrīd ...

28.11.2014

Ar šā gada decembra mēnesi SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība Valkā atvērs konsultatīvo kabinetu, kurā pieaugušajiem un bērniem būs iespējams saņemt valsts apmaksātus otolaringologa pakalpojumus. Pacientiem tiks nodrošinātas sertificēta otolaringologa Andra Tjunīša konsultācijas un palīdzība. Kabinets ...

27.11.2014
25.11.2014

Katru gadu, sākoties ziemai un sniegam, pilsētas ielas tiek pielāgotas ziemas apstākļiem. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi informē, ka arī šogad pilsētas lielās ietves - Ausekļa, Raiņa, Rīgas, kā arī tranzītielu ietves kaisīs ar minitraktoru palīdzību. Šajā ziemā ielas kaisīs ...

24.11.2014