3.februārī Valkas novada domes sēžu zālē notika Valgas – Valkas sanāksme. Dienas kārtībā tika iekļauti jautājumi par tūrisma ralliju „Ziemas festivāls” un kopīgajiem Valkas un Valgas pasākumiem. Tūrisma rallijs, kas notiks 1.martā un ko rīko portāls www.atputasbazes.lv, pirmo reizi būs starptautisks, jo maršruts ...

04.02.2014

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8. daļu, no 2014. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodokli par īrēto dzīvokli un piekritīgo zemi, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, iekasēs SIA “Valkas Namsaimnieks”. Nekustamā īpašuma nodoklis tiks iekļauts īres maksā. (Šī ...

04.02.2014

Valkas novada dome konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Iepirkumu nodaļas vadītāja amatu. Galvenie darba pamatpienākumi: -  vadīt iepirkumu procedūru nolikumu izstrādes procesu; -  nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkumu procedūru norisi; -  piedalīties piedāvājumu izvērtēšanas ...

03.02.2014

27.janvārī notika Valkas novada domes sēde, kurā tika apstiprināts Valkas novada budžets 2014.gadam. Balsojumā piedalījās 10 deputāti, no kuriem 9 nobalsoja par, viens bijis pret. Domes sēdē apstiprinātais budžets paredz, ka kopējie ieņēmumi šī gada pašvaldības budžetā plānoti 9 561 996 eiro – tajā skaitā ...

28.01.2014

Sakarā ar iedzīvotāju satraukumu par to, ka Valkā nav slidotavu, skaidrojam, ka no šodienas arī valcēniešiem ir sava slidotava. Divas slidotavas ir ierīkotas uz dīķa pie veikala "Mego". Ir plānots izveidot slidotavas arī Valkas pilsētas stadionā un pludmales volejbola laukumā. Ņemot vērā, ka slidotavu ierīkošana ...

28.01.2014

9.janvārī Valkas novada domes sēžu zālē notika Sociālo lietu komitejas sēde, kurā dome izskatīja saistošo noteikumu „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” projektu. Tas paredzēs piešķirt materiālo atbalstu aizbildņu ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ģimenes atbilstību ...

10.01.2014

Valkas novada domei gandrīz katru mēnesi tiek nodarīti zaudējumi vairāku simtu latu apmērā noziedzīgu nodarījumu rezultātā, kas ir vērsti pret pašvaldības īpašumu. Regulāri tiek sabojāti publiskās vietās uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes, norāžu zīmes, informācijas stendi, sabiedriskā transporta pieturvietas ...

09.01.2014

2014.gada 6.janvārī notika ikmēneša Valkas – Valgas sanāksme, kurā tikās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valgas mērs Kalevs Herks, kā arī pārstāvji no Valkas un Valgas domes, Latvijas – Igaunijas institūta un Valgas slimnīcas. Sanāksmes laikā tika apspriesti jautājumi par pārrobežas ...

08.01.2014

Valkas novada dome aicina pieteikties pretendentus konkursā uz Valkas novada Būvvaldes arhitekta amatu. Galvenie darba pamatpienākumi: -  izskatīt būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumus, konsultēt iedzīvotājus; -  izskatīt, saskaņot, akceptēt būvprojektus; -  sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumus; ...

07.01.2014

Sakarā ar to, ka latvāņu izplatība Valkas novadā, īpaši Zvārtavas pagastā, apdraud novada iedzīvotājus un lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, Valkas novada dome ir lūgusi Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai atjaunot valsts programmu latvāņu izplatības ierobežošanai ...

07.01.2014

Janvāra sākumā dzīvnieku patversmē "Nagliņas" ievietoti 3 kaķi un 2 suņi. Saimniekus meklē: Melnbalta, aptuveni vienu gadu veca kaķene, mīlīga, atrasta Valkas meliorācijas rajonā; Melns, aptuvenu 1 gadu vecs runcis, mīlīgs, atrasts Merķeļa ielas mikrorajonā; Trīskrāsu kaķenīte, ļoti mīlīga, atrasta pie veikala TOP Valkā; Balts ...

06.01.2014

Ar Valkas novada domes 2013.gada 27.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 28.§.) apstiprināta Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam. Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam GALA REDAKCIJA Valkas_novads_IAS_strategija_Gala_red Valkas novada domes 27.12.2013. lēmums: Izraksts_27_12_2013_Gala_red ...

06.01.2014

Valkas novada dome sagādājusi nelielu iepriecinājumu daļai Valkas novada iedzīvotāju – Ziemassvētku paciņas, kuras varēs saņemt tie, kuri sasnieguši cienījamu vecumu – 70 gadus, tāpat dome svētkos apsveiks pirmsskolas vecuma bērnus un skolniekus līdz 9.klasei. Ziemassvētku paciņas pirmsskolas vecuma bērni varēs ...

13.12.2013
11.12.2013

Paziņojums „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju un Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projekta nodošanu plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai”. Saskaņā ar „Reģionālās attīstības likumu” plānošanas ...

06.12.2013