Noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts „Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. Projekta uzdevums bija izglītot Vidzemes kultūras darbiniekus projektu izstrādes jomā. Rezultāts ir daudzsološs – ...

06.02.2013

Izdots šī gada pirmais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs. Šogad informatīvo izdevumu lasītājiem visā Valkas novadā piegādās VAS „Latvijas Pasts”. Saskaņā ar noslēgto līgumu, informatīvais izdevums tiks izplatīts privātmāju un daudzdzīvokļu māju fizisko personu ...

01.02.2013

Ar VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes 18.01.2013. lēmumu Nr.10/51 apstiprināti valsts nekustamā īpašuma „Paistkalni” izsoles noteikumi un sākumcena. Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Paistkalni”, ...

31.01.2013

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Vidzemes reģionālā centra Valkas brigāde ir saņēmusi jaunu operatīvo medicīnisko transportlīdzekli, ar ko doties izsaukumos pie pacientiem. 25.janvāra pēcpusdienā NMPD Vidzemes reģionālā centra vadītājs Aksels Roshofs un Valkas brigādes mediķi prezentēja jauno ātrās palīdzības ...

30.01.2013

Lugažu laukumā, netālu no Valkas pilsētas kultūras nama, aug liels, skaists bērzs ar divām galotnēm. Diemžēl starp abiem stumbriem izveidojusies liela plaisa, kas sniedzas gandrīz līdz zemei. Koks kļuvis bīstams, tas atrodas publiskā vietā. Tāpēc šonedēļ tas tiks nozāģēts. Papildus informācija Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas ...

24.01.2013

Ceturtdien, 17.janvārī Kārķos notika barikāžu piemiņas pasākums, ko filmēja Vidzemes TV. Filmētā sižeta demonstrēšana būs:               piektdien, 18.janvārī                                                ...

18.01.2013

Valkas pagasta Sēļos, mājā „Māja 20”, dzīvoklis 15, kas pieder Valkas novada domei, ir ierīkota veļas istaba. Tā ir aprīkota ar veļas mašīnu, veļas žāvētāju, jaunu ūdens sildītāju, nepieciešamo inventāru un mēbelēm (galds, krēsli, plaukts, drēbju pakaramais). Veļas istaba darbosies 5h katru darba dienu. ...

10.01.2013

SIA „Valkas Namsaimnieks” 2012. gada 28. novembrī nodeva ekspluatācijā jaunizbūvētos siltumapgādes siltumtīklus Valkas pilsētā, tādējādi, nodrošinot centralizētu siltumapgādi Raiņa ielas, Stendera ielas un Rūjienas ielas mikrorajoniem no SIA „Enefit Power & Heat Valka” koģenerācijas stacijas. Būvdarbi ...

07.01.2013
21.12.2012

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, Turnā, „Strauti”, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (kadastra apzīmējums 9452 011 0163 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 9452 011 0163) ar kopējo platību 0.7ha. Izsoles noteikumi pieejami ...

12.12.2012

Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa un Siltumapgādes nodaļa pārceļas uz citām telpām. No pirmdienas, 17.decembra nodaļu jaunā atrašanās vieta būs Valkā, Rīgas ielā 22, 3.stāvā, ieeja no pagalma puses. Telefonu numuri saglabājās tie paši, kas bija līdz šim (atrodami www.valka.lv – ...

10.12.2012

Otrdien, 4.decembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un Personu grupa, kas sastāv no SIA „Valkas būvnieks” un SIA „Valkas meliorācija” parakstīja būvdarbu līgumu par Vijciema tautas nama un pagasta mājas rekonstrukciju. Būvdarbi tiks veikti atbilstoši SIA „Baltex Group” ...

05.12.2012

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un SIA „Enefit Power & Heat Valka” valdes priekšsēdētājs Kalev Martin ir noslēdzis līgumu par siltumenerģijas piegādi. Saskaņā ar noslēgto līgumu, ražotājs (SIA „Enefit Power & Heat Valka”) apņemas saražot un piegādāt pircējam (Valkas ...

04.12.2012

Lai izveidotu Valkas novadu pagastu pamatskolas par daudzfunkcionāliem kopienas Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un pagastu pamatskolām sagatavoja projektu „Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā” Sorosa fonda – ...

04.12.2012

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu Valkas novada Kārķu tautas namā iegādāts un uzstādīts jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais aprīkojums – skaņas un gaismas aparatūra (t.sk. datu projektors) un skatuves pakāpieni.   Projekts „Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk” ...

30.11.2012