Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Mežbrēķi”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9496 008 0128, platība 1.65ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0128 ...

01.11.2016

   Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 0431, ar nosaukumu “Stāvlaukums Ausekļa iela 46”, platība 0.0280ha.   Izsoles mērķis - iznomāt minēto zemes gabala daļu “Stāvlaukums Ausekļa 46“, ar tiesībāmizbūvēt ...

01.11.2016

 Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros ir uzstādīta tīkla - piramīda, tas ir, ir labiekārtots 2013.gadā ierīkotais rotaļu laukums. Rotaļu laukuma labiekārtošanas mērķis bija rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīvesveidam un radīt pievilcīgu vietu ...

31.10.2016

Piektdien, 21.oktobrī, pie Valkas - Valgas Semināra ielas robežas pārejas punkta, Igaunijas pusē uzstādīts Valkas – Valgas robežas akmens – skulptūra. Akmens uzstādīts par pavasarī Lielajā Labdarības robežtirgū iegūtajiem līdzekļiem.   Skulptūru izgatavojis Cēsu akmeņkalis Aivars Kerliņš pēc Valkas novada ...

26.10.2016

18.novembrī Valkā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums “Paši skaistākie vārdi!”   No plkst.16.00 visi aicināti Lugažu laukumā no līdzi nestām svecītēm veidot Jumi – zemes un tās auglības, dzīvības sākuma zīmi. Nes auglību, pārticību un izdošanos. ...

25.10.2016

Šodien, 24. oktobrī Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas komisija lēma par stipendijas piešķiršanu novada studējošajiem jauniešiem. Valkas novada domes stipendijai bija pieteikušies 10 studējošie jaunieši, 9 no viņiem šobrīd jau strādā kādā no Valkas novada ...

24.10.2016

  30. septembrī SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) dalībnieku sapulcē, piedaloties visu 28 pašvaldību pārstāvjiem, pieņēma lēmumu atzīt vides izglītības nodrošināšanu Ziemeļvidzemē (ZAAO darbības reģionā) par stratēģisku prioritāti. Sapulcē tika aicināts Pārgaujas novada pašvaldībai ...

24.10.2016

Piektdien, 21. oktobrī Valsts Zivju fonda atbalstītā projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana Cepšu ezerā, ezerā Valdis, Bērzezerā, Zāģezerā un ezerā Salainis” ietvaros ezerā Salainis tika ielaisti 7000 zandartu mazuļus. Projekta mērķis ir atražot un pavairot zivju resursus publiskajos ezeros.   Vasarā, ...

24.10.2016

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 27.oktobrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.    Darba kārtība:  1. Par nolikuma Nr.___ “Tūrisma un informācijas biroja nolikums” apstiprināšanu.Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs 2. Par atļauju veikt noliktavas ...

24.10.2016

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka š.g. 25.oktobrī plkst. 1500 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā.   Atgādinām, ...

21.10.2016

Zemes komisija sēde (19.10.2016.)sēde sasaukta 2016.gada 19.oktobrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.    SĒDES DARBA KĀRTĪBA:   1. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Gailenes” sadalīšanu; 2. Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu datu atbilstību un nekustamā īpašuma ...

17.10.2016

Finanšu  komiteja sasaukta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība :1. Par nolikuma Nr.___ “Tūrisma un informācijas biroja nolikums” apstiprināšanu. Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs   2. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums ...

12.10.2016

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 10.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.    Darba kārtība : 1. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļu no pašvaldībai piekrītoša, zemes gabala nomu Valkā, Ausekļa ielā 30, auto stāvlaukuma ierīkošanas vajadzībām.Ziņo – ...

12.10.2016

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana” LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ...

11.10.2016

Valkas novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Vijciema pagastā, „Meža skola”, kadastra numurs 9492 005 0187, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0187, platība 1.25ha, dzīvojamās mājas, un 4 palīgēkām.   Izsoles noteikumi ...

10.10.2016