3. decembrī Smiltenē svinīgi atzīmēja Zemessardzes 22. kājnieku bataljona dibināšanas 25 gadu jubileju, uz kuru pulcējās zemessargi no vairākiem Vidzemes reģiona novadiem.   Pēc piemiņas brīža Smiltenes kapsētā, zemessargi gājienā devās uz Smiltenes kultūras centru, kur notika bataljona dibināšanas gadadienai ...

05.12.2016

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 “Kārtība, kādā tiek noteikta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija” paredz, ka līdz 2017.gada 1.janvārim visiem suņiem, kuri sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt implantētai mikroshēmai un jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā.   Valkas novadā suņu saimnieki ...

05.12.2016

  Valkas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Valkas novada pašvaldībā.   Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.1 daļai nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot ...

02.12.2016

  Valkas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Valkas novada pašvaldībā.   Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu ...

02.12.2016

7.decembrī Kārķu tautas nama kamīnzālē notiks seminārs “Aktualitātes meža apsaimniekošanā, ES atbalsts meža īpašniekiem”   Semināru lektori Meža konsultāciju pakalpojuma centra Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants Andris Vīrs un mežsaimniecības speciālists Māris Zariņš ...

29.11.2016

Šobrīd Latvijā mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē tiek ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi, bet šīs sistēmas sekmīga darbība iespējama tikai tajā gadījumā, ja sabiedrība izprot un piedalās sistēmas darbībā, kas izvirzīta noteikta mērķa sasniegšanai.   Valkas novada ...

28.11.2016

29.novembrī plkst. 9:00 Brīvpartijas Tartu apgabala valdes pārstāvji ar darba vizīti viesosies Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3. Tikšanās mērķis ir iepazīstināt Valkas novada domes speciālistus ar Rail Baltic trases izstrādi maršrutā Tallina-Tapa-Tartu-Valga, kas nodrošinātu labāku līdzsvaru pasažieru un ...

28.11.2016

Līdz ar jaunās tirgus vietas (Raiņa ielā 3B) atklāšanu pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībām ir pieejama sabiedriskā tualete, kura ir piemērota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdzšinējā tualete, kas atradās blakus Valkas autoostai, ir slēgta.   Tualetes uzturēšanu finansē Igaunijas uzņēmuma ...

22.11.2016

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek organizēta sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.   Sanāksme notiks Valkas novada domē, Beverīnas ielā ...

22.11.2016

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 24.novembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē 1. Par Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanu. Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.Ziņo ...

21.11.2016

Zemes komisijas sēde sasaukta 2016.gada 23.novembrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība :   1. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Truci” sadalīšanu;2. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Astras” sadalīšanu;3. Par adreses un platības noteikšanu ...

21.11.2016

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” ietvaros tika pārbūvēta Meža iela (455 m), atjaunota Parka ielas 1.kārta (227 m) un atjaunota Nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju (107,7 ...

21.11.2016
17.11.2016

18. novembrī Valkā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums “Paši skaistākie vārdi”.   No plkst.16.00 Lugažu laukumā Valkas iedzīvotāji un viesi aicināti no līdzi atnestajām svecītēm veidot latvju gaismas zīmi Jumi.   No plkst.16.30 Valkas pilsētas kultūras ...

17.11.2016

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu ...

17.11.2016