Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, 2017.gada aprīlī tika uzsāktas vairākas aktivitātes un 2017.gada oktobra mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:   Visvairāk dalībnieku ir iesaistījušies ...

21.09.2017

Biedrība “Latvijas – Igaunijas institūts” piedalās Valkas novada domes izstrādātā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, id.Nr.9.2.4.2./16/I/035 “Izglītojoša lekcija un ekspreskonsultācijas “Sirds slimības un to ietekmējošie faktori” ...

13.09.2017

Reliģiskās organizācijas “Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts draudzes iesniegtais projekts “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” LEADER programmā.   Projekts tiks īstenots Eiropas ...

06.09.2017

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola 2017.gada jūlija mēnesī īstenoja projektu “Jaunu mūzikas instrumentu iegāde J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai”.   Projekta laikā tika iegādātas četras jaunas Sandner vijoles. Projekts tika īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas ...

05.09.2017

Sākot no 2017.gada 7.augusta Valkā 2x nedēļā darba dienu vakaros plkst. 18:15 (pirmdienās un ceturtdienās) Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, id.Nr.9.2.4.2./16/I/035, pakalpojuma “Fiziskas aktivitātes ...

17.08.2017

  Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros tika ierīkota atpūtas vieta un izveidota novietne sliežu riteņiem vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā. Atpūtas vietu un novietni izgatavoja uzņēmums SIA “MJ Eirobūve”.   Projekta ietvaros plānotas ...

09.08.2017

Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2016.gadā tika atjaunots Parka ielas segums 330m garumā no A3 apvedceļa (2.kārta).   Kopējās izmaksas Parka ielas atjaunošanai (2.kārta) sastādīja 121 262,23 EUR, t.sk., attiecināmās ...

03.08.2017

12. augustā pulksten 18.30 visi aicināti uz vienu no Kārķu pagasta svētku aktivitātēm – tirgus laukuma, Tradīciju salas un atpūtas zonas atklāšanu. Lai iemēģinātu tirgus vietu, darbosies vakara tirdziņš ar mājražotāju labumiem, lai izjustu Tradīciju salas noskaņu, ikvienam būs iespēja baudīt “piena upi ...

02.08.2017

Valkas novada dome ir uzsākusi INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 līdzfinansētā  projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (“Valka – Valga mobility”, identifikācijas Nr.Est – Lat 40) ieviešanu. Projekta ...

01.08.2017

Biedrības “Turnava” projekts “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” jau kādu laiku tika īstenots, un šobrīd būvniecības darbi ir pabeigti, ir izveidots skrejceļš (88m x 3m) un ieskrējiena zona (25m x 1,5m) ar sintētisko sporta segumu, iekārtota tāllēkšanas bedre (10m ...

18.07.2017

2017.gada 7.jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/16/I/004 par Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” īstenošanu.   Projekta mērķis ir Valkas pilsētas ...

10.07.2017

20.06.2017 Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”, projekta iesnieguma Nr.17-09-A00702-000038 apstiprināšanu.   Grantsceļu atjaunošana tiek veikta Latvijas Lauku attīstības ...

29.06.2017

No 4. jūnija līdz 6.jūnijam Valkas novada domes speciālisti kopā ar projekta “Green Railway” partneriem no Vidzemes un Dienvidigaunijas ar velosipēdiem iepazina 125km garo Zaļo ceļu Vennbahn.   Vennbahn ir kādreizējā dzelzceļa līnija, kas savienoja Vācijas pilsētu Āheni (Aachen) ar pilsētu Troisvierges, kas atrodas ...

15.06.2017

  Biedrības “Turnava” projekts “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” jau kādu laiku tiek īstenots, notiek būvniecības un rakšanas darbi.    Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. ...

15.06.2017

Biedrība “Spriņģi” laika periodā no 2016.gada 3.oktobra līdz 2017.gada 30.maijam ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprināto projektu „Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi””.   Projekta ietvaros Valkas pagasta vidējās ...

30.05.2017