Valkas novadā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā: 1. atpūtas vieta autoceļa Valka – Vireši ...

31.07.2014

Valkas novadā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā: 1. atpūtas vieta autoceļa Valka – Vireši ...

16.07.2014

No 2014. gada 30.jūnija līdz 2015. gada 31.janvārim Valkas pamatskolā tiek īstenots projekts  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā”.   Ar KPFI atbalstu skolā siltinās ārsienas un jumta pārsegumu, modernizēs siltummezglu un iekšējo apkures sistēmu, ...

29.07.2014

2014.gada 30.jūnijā noslēdzās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu ...

30.06.2014

2014.gada jūnijā tika uzsākta projekta „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu pagastā” īstenošana. Projekta mērķis ir pilnveidot un dažādot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicināt Kārķu pagasta tūrisma un kultūrvēstures objektu atpazīstamību, ...

18.07.2014

2014.gada jūnijā pabeigta projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” īstenošana, kura rezultātā tika ierīkots komfortabls, drošs, atraktīvs un ergonomisks bērnu rotaļu laukums Valkā, Ausekļa ielā 44, tādējādi, pilnveidojot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. ...

18.07.2014

No 16. līdz 20.jūnijam, projekts „Via Hanseatica“ organizēja braucienu žurnālistiem un projekta partneriem, lai iepazītos ar tūrisma maršruta bagātīgo piedāvājumu.   Latvija viesus sagaidīja uz Valgas-Valkas robežas. Robežstabu tēlā iejutās Jaunatnes brīvā laika organizators Vilmārs Vesingi un Valkas ģimnāzijas ...

19.06.2014

Igaunijas - Latvijas  - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta "Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs" ietvaros laikā no 16. - 19.jūnijam Novodevjatkino (Krievija) notiek Volejbola turnīra 2.kārta. Pirmā kārta notika šī gada martā Valgā.   Valkas volejbolisti turnīra divu kārtu kopvērtējumā ...

19.06.2014

2014. gada 13. jūnijā, Valkā, Valkas novada domē starp Valkas novada domi un SIA „Halle B”, reģ. Nr. 40003296208 tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija ...

18.06.2014

No 16. līdz 20.jūnijam, tieši pirms Jāņiem, projektā „Via Hanseatica“ tiks organizēts brauciens žurnālistiem un projekta partneriem, lai iepazītos ar tūrisma maršruta bagātīgo piedāvājumu.  Kad jau padarīts daudz darba, lai radītu vairākus rīkus- Via Hanseatica ceļojumu plānotāju www.viahanseatica.info ...

16.06.2014

5.jūnijā Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Eduards Ivļevs sagaidīja sadraudzības pilsētu tīklojuma delegācijas Rīgā. Šodien, 6.jūnijā, viesi kopā Valkas novada domes projektu vadītāju Tomu Simtiņu, Sporta un jaunatnes daļas vadītāju Kristīni Karoli un Valgas domes speciālisti Mariku Postar dodas ...

06.06.2014

Maija pēdējā dienā uz Novodevjatkino (Krievija) devās Valkas un Valgas pilsētu jaunās florbola komandas, lai piedalītos florbola turnīrā. Valkas skolēnu florbola komanda uzvarēja spēlēs pret Nododevjatkino lauku pašvaldības komandu (Krievija) un Valgas pilsētas komandu Novodevjatkino notiekošajā turnīra 2.kārtā. Arī ...

03.06.2014

Pavadīt vasaras atvaļinājumu, izbaudot Via Hanseatica tūrisma maršruta piedāvātās atpūtas iespējas, esam aicinājuši arī National Geographic Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lasītājus. Žurnāla jūnija izdevumā stāstām par to, kas ir Via Hanseatica un cik vienkārši ir saplānot savu individuālu ceļojumu ar ceļojuma ...

29.05.2014

2014.gada 6. maijā, Valkā, starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831  tika parakstīts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju/paplašināšanu Beverīnas un Oškalna ielās. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiks veikta Eiropas ...

09.05.2014

2014.gada sadraudzības pilsētu tīklojuma Twin Towns ikgadējā sanāksme norisināsies Valkā / Valgā no 5.jūnija līdz 9.jūnijam. Sanāksmes tēma „Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā papildinājums vispārējai izglītībai”. Twin Towns apvieno 10 Eiropas Savienības pašvaldības, ...

02.06.2014