2015. gada 30. novembrī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” (līguma identifikācijas Nr. 4-7/22.) realizēšanu Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai ...

08.12.2015

2015.gada 2. februārī, Valkā, starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831  tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem, kas attiecas uz ūdensapgādes tīkla posma izbūvi Rīgas ielā. Ūdensapgādes tīkla posma izbūve tiks veikta Eiropas Savienības ...

02.06.2015

Ceturtdien, 28. maijā, Valkas brīvdabas estrādē notika pasākums, kurā tika prezentēts konkursā „LMT Latvijai” finansējumu ieguvušais projekts, kura ietvaros Valkas un Vijciema iedzīvotājiem bija iespēja par brīvu apmeklēt zumbas nodarbības.   Projekta ietvaros no janvāra līdz maija beigām aptuveni 140 Valkas, ...

01.06.2015

Vasarsvētkos, 24. maijā, Kārķu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika svētku dievkalpojums, pēc kura svinīgi tika atklāta par projektu konkursā “LMT Latvijai” iegūto finansējumu izveidotā Ticības, cerības un mīlestības lapene.   Jaunā lapene, kas atrodas blakus Kārķu evaņģēliski luteriskajai baznīcai, ...

25.05.2015

2015.gada aprīļa mēnesī noslēdzas projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi BJSS sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektu ...

21.05.2015

2015.gada aprīlī noslēdzās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošana. Tā ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi BJSS sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektu finansiāli ...

27.04.2015

2015. gada 22. aprīlī ir noslēdzies projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā”, projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/014. Visi Valkas novada iedzīvotāji laipni aicināti izmantot publiskā interneta piekļuves punktu (PIPP) piedāvātos pakalpojumus.   2014. gada 23. septembrī starp Valsts reģionālās ...

22.04.2015

Projekta Riverways ietvaros Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir izveidojis trīs videoklipus, lai popularizētu atpūtu Vidzemes upēs. Laivošanas sezona ir sākusies, tāpēc aicinām ikvienu aktīvai atpūtai izvēlēties kādu no Vidzemes upēm.   Klipi aicina laivot gan ģimenes ar bērniem https://www.youtube.com/watch?v=itODvJVaYuc, ...

27.03.2015

25. martā Valkā tikās projekta „Via Hanseatica” bijušie un potenciālie partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, kopumā ap 16 organizācijām, lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm projekta rezultātu uzturēšanai 2015. gadā.   Sanāksmi atklāja Valkas novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, ...

26.03.2015

No 2012.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim Valkas novada dome piedalījās projektā „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”. Via Hanseatica – tā ir vēsture, zināšanas, kultūra, garšīgs ēdiens, atmosfēra, jauki cilvēki, ...

15.01.2015
16.12.2014

Valkas novada domē no 2010.gada 1.septembra Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" projekta „Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības veicināšanai” (Projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005/015) ...

08.09.2010

2014.gada 12.decembrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošanu. ...

22.12.2014

Šī gada decembrī ir pabeigti būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros līdzfinansētā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” ...

22.12.2014

2014.gada 5. septembrī, Valkā, tika nodoti ekspluatācijā rekonstruētie/ izbūvētie ūdensapgādes tīkli  un kanalizācijas sūkņu stacijas. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija tika paveikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, ...

07.09.2014