21.novembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Igaunijas-Latvijas Programmas pārsēšanās svinības par godu 2007. - 2013.gada programmēšanas perioda noslēgumam un jaunā sākumam, kā arī grāmatas “Igaunijas-Latvijas stāsti” prezentācija. Pasākumā piedalījās Igaunijas Iekšlietu ministrs Hanno Pevkur un Latvijas ...

22.11.2014

2014. gada 14. novembrī tika nodoti ekspluatācijā pārbūvētie ūdenssaimniecības infrastruktūras elementi Kārķu ciemā.   Būvdarbi tika paveikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”,   Nr.3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067  ...

20.11.2014

 Vidzemes plānošanas reģions aicina ikvienu tūristu un ceļotgribētāju iepazīties ar tūrisma maršruta „Via Hanseatica“ piedāvājumu video formātā. Projekta ietvaros klajā nākuši astoņi videoklipi, uzskatāmi parādot kā atšķirīgo, tā vienojošo visās trīs tūrisma maršruta ...

19.11.2014

2014.gada 28.oktobrī Sanktpēterburgā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents parakstīja sadarbības līgumu ar pārstāvjiem no Igaunijas un Krievijas, apliecinot gatavību sekmēt tūrisma maršruta Via Hanseatica turpmāko attīstību pēc tam, kad Eiropas Savienības piešķirtais ...

30.10.2014

No 27.-28.oktobrim Sanktpēterburgā notiks projekta “Via Hanseatica” noslēguma konference “Kultūra un tūrisms kā attīstības faktori attālajās Baltijas jūras reģiona teritorijās: Via Hanseatica pieredze”. Konference pulcēs vairāk kā 100 dažādus tūrisma nozares pārstāvjus, arī  tūrisma attīstītājus, ...

20.10.2014

2014.gada oktobrī uzsākta projektu „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” un „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam „Lugažu muiža”” īstenošana. Projektu mērķis ir iegādāties un uzstādīt mūsdienu prasībām atbilstošu skaņu aparatūru, lai nodrošinātu ...

10.10.2014

Septembris Via Hanseatica projektā pavadīts aktīvi diskutējot par tūrisma maršruta dzīvotspēju pēc projekta beigām (projekts noslēdzas 2014.gada nogalē). Vēlme radīto uzturēt un attīstīt ir liela, jāatrod tikai efektīvākais veids un līdzekļi, kā to izdarīt. Projektā iesaistītajām pusēm ir skaidrs, ka Via Hanseatica ...

09.10.2014

2014. gada 23. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” īstenošanu. Projekts tiek finansiāli atbalstīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Valsts budžeta dotācijām ...

30.09.2014

2014. gada 17. septembrī tika pabeigti rekultivācijas darbi sadzīves atkritu izgāztuvē „Celīši” Valkas novada Vijciema pagastā. Rekultivācijas darbus veica SIA „Valkas meliorācija”, reģ. Nr. 44103005549.   Rekultivācijas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta  ...

19.09.2014

No 15. līdz 19.septembrim projekta „Via Hanseatica“ ietvaros tiek organizēts brauciens tūrisma operatoriem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, lai iepazītos ar tūrisma maršruta bagātīgo piedāvājumu. Brauciens sākās Siguldā un noslēgsies Raždestveno memoriālā muižā Krievijā.   Valkā tūrisma operatori apciemojumu ...

17.09.2014

Jau trešo gadu pēc kārtas labdarības iniciatīva “LabieDarbi.lv” organizēja akciju “Uz skolu ar prieku!”, kuras laikā AS 4finance darbinieki tika aicināti ziedot skolai nepieciešamās lietas. Tās 29. augustā nogādāja Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”.   Labdarības ...

02.09.2014

Valkas novadā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā: 1. atpūtas vieta autoceļa Valka – Vireši ...

31.07.2014

Valkas novadā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā: 1. atpūtas vieta autoceļa Valka – Vireši ...

16.07.2014

No 2014. gada 30.jūnija līdz 2015. gada 31.janvārim Valkas pamatskolā tiek īstenots projekts  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā”.   Ar KPFI atbalstu skolā siltinās ārsienas un jumta pārsegumu, modernizēs siltummezglu un iekšējo apkures sistēmu, ...

29.07.2014

2014.gada 30.jūnijā noslēdzās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu ...

30.06.2014