2014. gada 23. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” īstenošanu. Projekts tiek finansiāli atbalstīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Valsts budžeta dotācijām ...

30.09.2014

2014. gada 17. septembrī tika pabeigti rekultivācijas darbi sadzīves atkritu izgāztuvē „Celīši” Valkas novada Vijciema pagastā. Rekultivācijas darbus veica SIA „Valkas meliorācija”, reģ. Nr. 44103005549.   Rekultivācijas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta  ...

19.09.2014

No 15. līdz 19.septembrim projekta „Via Hanseatica“ ietvaros tiek organizēts brauciens tūrisma operatoriem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, lai iepazītos ar tūrisma maršruta bagātīgo piedāvājumu. Brauciens sākās Siguldā un noslēgsies Raždestveno memoriālā muižā Krievijā.   Valkā tūrisma operatori apciemojumu ...

17.09.2014

Jau trešo gadu pēc kārtas labdarības iniciatīva “LabieDarbi.lv” organizēja akciju “Uz skolu ar prieku!”, kuras laikā AS 4finance darbinieki tika aicināti ziedot skolai nepieciešamās lietas. Tās 29. augustā nogādāja Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”.   Labdarības ...

02.09.2014

Valkas novadā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā: 1. atpūtas vieta autoceļa Valka – Vireši ...

31.07.2014

Valkas novadā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā: 1. atpūtas vieta autoceļa Valka – Vireši ...

16.07.2014

No 2014. gada 30.jūnija līdz 2015. gada 31.janvārim Valkas pamatskolā tiek īstenots projekts  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā”.   Ar KPFI atbalstu skolā siltinās ārsienas un jumta pārsegumu, modernizēs siltummezglu un iekšējo apkures sistēmu, ...

29.07.2014

2014.gada 30.jūnijā noslēdzās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu ...

30.06.2014

2014.gada jūnijā tika uzsākta projekta „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu pagastā” īstenošana. Projekta mērķis ir pilnveidot un dažādot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicināt Kārķu pagasta tūrisma un kultūrvēstures objektu atpazīstamību, ...

18.07.2014

2014.gada jūnijā pabeigta projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” īstenošana, kura rezultātā tika ierīkots komfortabls, drošs, atraktīvs un ergonomisks bērnu rotaļu laukums Valkā, Ausekļa ielā 44, tādējādi, pilnveidojot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. ...

18.07.2014

No 16. līdz 20.jūnijam, projekts „Via Hanseatica“ organizēja braucienu žurnālistiem un projekta partneriem, lai iepazītos ar tūrisma maršruta bagātīgo piedāvājumu.   Latvija viesus sagaidīja uz Valgas-Valkas robežas. Robežstabu tēlā iejutās Jaunatnes brīvā laika organizators Vilmārs Vesingi un Valkas ģimnāzijas ...

19.06.2014

Igaunijas - Latvijas  - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta "Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs" ietvaros laikā no 16. - 19.jūnijam Novodevjatkino (Krievija) notiek Volejbola turnīra 2.kārta. Pirmā kārta notika šī gada martā Valgā.   Valkas volejbolisti turnīra divu kārtu kopvērtējumā ...

19.06.2014

2014. gada 13. jūnijā, Valkā, Valkas novada domē starp Valkas novada domi un SIA „Halle B”, reģ. Nr. 40003296208 tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija ...

18.06.2014

No 16. līdz 20.jūnijam, tieši pirms Jāņiem, projektā „Via Hanseatica“ tiks organizēts brauciens žurnālistiem un projekta partneriem, lai iepazītos ar tūrisma maršruta bagātīgo piedāvājumu.  Kad jau padarīts daudz darba, lai radītu vairākus rīkus- Via Hanseatica ceļojumu plānotāju www.viahanseatica.info ...

16.06.2014

5.jūnijā Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Eduards Ivļevs sagaidīja sadraudzības pilsētu tīklojuma delegācijas Rīgā. Šodien, 6.jūnijā, viesi kopā Valkas novada domes projektu vadītāju Tomu Simtiņu, Sporta un jaunatnes daļas vadītāju Kristīni Karoli un Valgas domes speciālisti Mariku Postar dodas ...

06.06.2014