Jāņa Cimzes 200.jubilejas gadā arī J.Cimzes Valkas mūzikas skolas ēku sagaida nozīmīgas pārmaiņas. 2013.gada 10.decembrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta ...

21.01.2014

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007.-2013.gadam projektā „Valgas-Valkas dzelzceļa stacijas renovācija” (angļu valodā "Valga-Valka Railway Station Renovation", EU43031) Valgā pagājušā gada nogalē tika atklāta renovētā dzelzceļa stacija, ...

21.01.2014

Starptautiskais tūrisma maršruts Via Hanseatica tiks atklāts no 16.-19.janvārim, piedaloties tūrisma izstādē Matka 2014, Helsinkos (Somijā). Šī ir pirmā reize, kad Krievija, Igaunija un Latvija vienojas kopējā tūrisma maršrutā, kas savieno Sanktpēterburgu un Rīgu, vijoties cauri Igaunijai. Ceļot Via Hanseatica teritorijā ...

14.01.2014

Optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā, tiek realizēts projekts Nr.  3DP/3.1.5.1.1/11/APIA/CFLA/004 „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Ritmas Kļaviņas ģimenes ārsta praksē”, kura mērķis uzlabot aprīkojumu ārsta praksē, apgādājot to ar nepieciešamajām medicīniskajām ...

17.12.2013

 No 3.– 6.decembrim Valkas ģimnāzijas sporta hallē notiks vēl nebijušas apmācības florbolā. Florbola apmācībās kopā ar Novodevjatkinas lauku pašvaldības (Krievija) jauniešiem trenēsies Valkas novada florbolisti (florbola komandas treneris Ilvars Rullis), kuriem jau ir laba pieredze šajā komandu sporta ...

03.12.2013

Biedrība „Atbalsts Valkai” projekta „Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana” ietvaros šā gada 21. un 28.decembrī organizē ekskursijas uz Rīgu. Šoreiz aktivitātē varēs piedalīties 60 Valkas novada maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu ...

02.12.2013

2013.gada 30. oktobrī Valkā tika nodoti ekspluatācijā rekonstruētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.   Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)  ietvaros tika īstenots apakšprojekts „Ūdensapgādes ...

04.11.2013

Vecāki, nu jau trešo reizi kopīgi ar psiholoģi Guntu Danci, jūtas droši, uzklausa un dalās savā pieredzē par lomām ģimenē un uzmanības deficītu mūsu bezgala steidzīgajā ikdienā. Par to, kā sev tik dārgo laiku padarīt par „vērtīgu”, arī atbildot uz neskaitāmajiem bērna jautājumiem, un kā veltīt laiku ...

22.11.2013

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu organizē apmācību kursu  „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”   Lai paaugstinātu topošo uzņēmēju kompetenci, iesaistot apmācībās pēc iespējas lielāku studentu vai citu biznesa ideju autoru skaitu, Latvijas Investīciju ...

12.11.2013

Ar novembra mēnesi Valkas novada pagastu pamatskolās noslēdzas praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos pasākumu plānos, kā arī pagastu ...

11.11.2013

Turpinās biedrības „Atbalsts Valkai” projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/014/017 „Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana” aktivitātes. Sestdien 9.novembrī plkst. 15:00 viesosimies Ērģemes pamatskolā. Katram, kas vēlas piedalīties līdzi jāpaņem maza stikla (sinepju) ...

05.11.2013

Ceturtdien, 7.novembrī, plkst.15.00 Tālavas ielā (posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai) notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” ...

04.11.2013

Nākamgad 12.februārī Valkā risināsies tradicionālās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss-sacensības „Lakstīgala 2014”. Sacensībās piedalās dziedātāji no vēsturiskā Vidzemes novada. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu ...

01.11.2013

2013. gada 8. oktobrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”,  Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001 (turpmāk- projekts) īstenošanu ...

10.10.2013

Valkas novada pagastu pamatskolās turpinās praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos pasākumu plānos, kā arī pagastu pamatskolās un ...

08.10.2013