Informējam, ka sakarā ar autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukciju Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, tiek plānots, ka sākot no 2018. gada 28. maija līdz 2018.gada 1.jūnijam būvuzņēmējs (PS “RERE VIDE 1”) uzsāks asfalta dilumkārtas izbūves darbus ar satiksmes slēgšanu uz autoceļa A3, satiksmi virzot pa apbraucamiem ...

18.05.2018

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 21.maijā plkst.14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3. Darba kārtība : 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”. Ziņo – Raivis ...

18.05.2018

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību īsteno INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51). Pašlaik notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ...

18.05.2018

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par noteikumu Nr.__ “Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta ...

18.05.2018

  Šī nedēļa īpaši "sportiska" - daudz sporta pasākumu, kuros gan piedalīties, gan līdzi just. Ļoti labs piedāvājums arī kultūras dzīvē - Valkā būs gan modes skate, gan miniatūrgleznu izstāde un Muzeju nakts! Iesaku pievērst uzmanību Valgas pasākumu piedāvājumam - ir vērts apmeklēt kādu pasākumu ārzemēs, ...

17.05.2018

2017.gada 30.augustā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.483 “Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam” (turpmāk -Kārtība), paredzot iespēju jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas aizsargātajam lietotājam segt no valsts budžeta līdzekļiem.    Aizsargātais ...

17.05.2018

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, id.Nr.9.2.4.2./16/I/035, pasākuma “Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem” ietvaros Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā no 2018.gada 16.maija 1x nedēļā notiks vingrošanas nodarbības! (8 ...

17.05.2018

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Valkas novadā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz oktobrim.   Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, ...

16.05.2018

  Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir izbūvēti divi jauni gājēju/riteņbraucēju tiltiņi posmā “Žuldiņas” – Latvijas/ Igaunijas robeža. Tiltiņi ir izbūvēti, lai tūristi un vietējie iedzīvotāji varētu viegli pārvietoties pa esošo ...

16.05.2018

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) biedru kopsapulce šodien, 15. maijā, par apvienības valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli.   RACA kopsapulce ievēlēja arī jaunu RACA valdi sekojošā sastāvā: priekšsēdētājs V.  ...

15.05.2018

Reliģiskās organizācijas “Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” īsteno projektu “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” LEADER programmā. Projekts tiek īstenots Rīgas ielā 9, Valkā. Pamatu atjaunošanas būvniecības darbi ir uzsākti un tos plānots pabeigt līdz ...

15.05.2018

12.maijā Valgas pilsētas sporta hallē un tās apkārtnē norisinājās Valkas – Valgas Uzņēmēju sporta diena 2018. Pasākumā piedalījās un dažādās sporta aktivitātēs komandu spēlēs sacentās Valkas un Valgas uzņēmumu vadītāji un pārstāvji, Latvijas un Igaunijas Nodarbinātības Valsts aģentūru un Valkas un Valgas pašvaldību ...

14.05.2018

"Mācības Siil tuvojas noslēgumam. Sestdien Valkas ielās notiks mācību kaujas - būs trokšņaini, būs daudz militārās tehnikas un karavīru (gan mūsu, gan sabiedroto spēku), īslaicīgi tiks ierobežota satiksme. Neko tādu Valkas novads vēl nav piedzīvojis",  informē Vidzemes brigādes zemessargi. Svētdien plkst.11.00 ...

11.05.2018

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018.gada 14.maijā, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3     Darba kārtība :   1. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta ...

11.05.2018

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 14.maijā, plkst. 14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1. Par SIA “Vidusceļš” iesniegumu par zemes lietošanas mērķim piekrītošās platības apstrīdēšanu. Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas ...

11.05.2018