Paziņojums par Lokālplānojuma zemes vienībai "Mārstaļi", ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, 1.redakcijas publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” ...

26.04.2018

Sakarā ar avārijas situāciju būvobjektā apkures un karstā ūdens padeve no Varoņu ielas 39 katla mājas ir pārtraukta no š. g. 26. aprīļa uz nenoteiktu laiku.  Par karstā ūdens režīma atjaunošanu vasaras periodā tiks iepriekš paziņots.     Sakarā ar Varoņu ielas 37A un 39A ražošanas ēku ...

26.04.2018

No 25.aprīļa līdz 16.jūnijam Valkā, Rūjienas ielā 3 A, atvērts stādu outlets.   Stādu outlets izveidots sadarbojoties diviem seniem draugiem, sadarbības partneriem, kuri jau kopš 1999. gada vada stādaudzētavu Blīdene un Bulduri.Kompānijas ar gandrīz 20 gadu pieredzi stādu biznesā ir izdzīvojušas pateicoties smalkai ...

25.04.2018

Valkas novada domes sēde sasaukta 2018. gada 26.aprīlī plkst. 10.00 Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par grozījumu apstiprināšanu Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā “Par skaidras naudas izmaksām Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem” (protokols Nr.3,3.§). Ziņo ...

23.04.2018

Zemes komisijas sēde sasaukta 2018. gada 25.aprīlī plkst. 13.30 ,Valkā,Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas 1”, Vijciema pagastā sadalīšanu; Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā “Niedras”; Par ...

23.04.2018

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Vidzemes plānošanas reģions ir uzsākuši prioritārā pasākuma 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” realizāciju. Pilotprojekta ietvaros no 2018. gada marta ...

20.04.2018

2.maijā ar svinīgu pasākumu Valkā atzīmēs Latvijas armijas ģenerāļa, divkārtējā Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Pētera Voldemāra Radziņa 138. dzimšanas dienu.   Pasākuma programma sāksies plkst.11.00 ar ģenerāļa Pētera Radziņa biedrības vadītāja Agra Purviņa izglītojošu lekciju Valkas Centrālajā ...

20.04.2018

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018. gada 20.aprīlī plkst. 14.00,Valkā,Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1.Meža apsaimniekošana, apaugumu iztīrīšana:           1. Izsolei nododamās teritorijas Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks Lāsma ...

19.04.2018

21.aprīlis, sestdiena – 8:00 – 17:00 30.aprīlis, pirmdiena – slēgts 1.maijs, otrdiena – slēgts 2.maijs, trešdiena – 8:00 – 17:00 3.maijs, ceturtdiena – 8:00 – 16:00 4.maijs, piektdiena – slēgts   Valsts ieņēmumu dienesta klientu pieņemšanas dienas: 21.aprīlī, sestdienā, ...

19.04.2018

Kā ierasts, pavasaris nāk ne tikai ar putnu dziesmām un lapu plaukšanu, bet arī ar Lielo Talku visā Latvijā, arī pie mums - Vijciemā. Vijciema pagasta pārvalde un entuziasti aicina uz kopēju talkošanu Celīškalnā 28.aprīlī plkst. 10.00.Ir laiks kopīgiem spēkiem atjaunot Vijciema zaļākās vietas spozmi, lai tā mums ...

19.04.2018

  Šovakar Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis piedalīsies LTV1 diskusiju raidījumā “Tieša runa”. Raidījums būs skatāms LTV 1,  plkst. 21.20, tiešraidē. Raidījuma tēma -  «Kurp un pa kādiem ceļiem virzās Latvijas novadu attīstība».   “Novadu ...

18.04.2018

      Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).   Iznākusi ...

18.04.2018

    ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles līdz šī gada 27. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ...

17.04.2018

2018.gada aprīlī uzsākta projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” īstenošana. Projekta mērķis ir jaunu tirdzniecības vietu izveidošana un esošo preču realizācijas veidu pilnveidošana Valkas novada vietējiem mājražotājiem, amatniekiem un citiem komersantiem, ...

17.04.2018

    2018.gada aprīlī uzsākta projekta “Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” īstenošana. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot Vietējās amatniecības centru, lai pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar ...

17.04.2018