Ir vispārzināms fakts, ka pietiek vien ar 15-30 minūšu pastiprinātas fiziskas slodzes treniņu, lai uzlabotos cilvēka veselība.   Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, id.Nr.9.2.4.2./16/I/035, pasākuma “Fiziskas aktivitātes sēdoša ...

15.03.2018

Biedrības “Atbalsts Valkai” apstiprinātajam projektam “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".   Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda ...

14.03.2018

SIA “Valkas Namsaimnieks” šā gada 9.martā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes ...

14.03.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 12.martā, plkst.15.00   1. Par projekta “Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas projektu vadītāja   2. Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ...

09.03.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 12.martā, plkst. 8.15   Darba kārtība : 1. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece   2. Par grozījumiem Valkas novada ...

09.03.2018

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Raiņa ielā 28a – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā   Darba kārtība : 1. Par dalību fonda “1836” aicinājumā “Izgaismo Latviju”. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2. Par Cēsu rotas 100-gades piemiņas ...

09.03.2018

Biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” apstiprinātajam projektam “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs””  LEADER programmā ir noslēdzies. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA". Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības ...

07.03.2018

5.martā Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes ...

06.03.2018

Šonedēļ iznācis Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Elektroniski to var lasīt Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv. Jaunākajā izdevumā lasiet: Numura interviju ar Kārķu un Ērģemes pagastu ...

02.03.2018

Pirmdien, 2018.gada 5.martā  plkst.10:00 Beverīnas ielā 3, Valkā Darba kārtība: Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes līdzfinansējumam Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada Investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) ...

02.03.2018

    Tiekoties ar Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvjiem, tika pieņemts lēmums, ka viena no pilotteritorijām, kurā testēt “transports pēc pieprasījuma” darbību būs Mazsalacas novada Sēļu pagasts. Laika posmā no 12.-16. martam tiks veikta Sēļu iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu par esošā ...

01.03.2018

Ņemot vērā, ka pasažieru, kuri svētdienās brauc līdz Omuļu skolai ar maršruta Nr.6614 Valka–Omuļu skola autobusu, praktiski nav, no 2018. gada 1. marta posmā no Ērģemes līdz Omuļu skolai svētdienās pārvadājumi netiks nodrošināti. Savukārt darbadienās autobuss šajā maršrutā kursēs kā ...

01.03.2018

    Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana” LEADER programmā.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības ...

28.02.2018

          2018.gada 28. februārī darba vizītē dvīņu pilsētās Valkā un Valgā ieradīsies Kanādas vēstniecības Latvijā pārstāvji - Kanādas ārlietu ministrijas Tirdzniecības, ES divpusējo un ES iestāžu direktora vietnieks G. Marks Skallions, Komerclietu pārstāve Irēna Cīrule un Sabiedrisko ...

27.02.2018

Valkas novada dome izsludina ideju konkursu “Valkas pilsētas noformējums”. Tā mērķis ir atrast mākslinieciski augstvērtīgu un ekonomiski izdevīgu dizaina risinājumu Valkas pilsētas noformējumam četros gada svētkos – Lieldienas, Līgo svētki, Valsts svētki, Ziemassvētki (un gadu mija).     Ideju konkursā ...

27.02.2018