Aicinām iesniegt projektu pieteikumus Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 1.kārtā   Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome jau trešo gadu ar līdzfinansējumu atbalstīs Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības ...

26.02.2018

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 26.februārī pulksten 10.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Mežaparka statuss, cik tālu tika noformēts, kur ir padarītais, un ko darām tālāk? Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks   2. Tālākā rīcība ar īpašumu ...

23.02.2018

Pavasara sezonā Latvijas Radio 1 informatīvi analītiskais raidījums „Krustpunktā” reizi mēnesī klausītājiem piedāvās reģionālās diskusijas, lai veidotu plašāku diskusiju par tiem jautājumiem, kas aktuāli tieši Latvijas novados. Pirmā tiešraide skanēs piektdien, 23.februārī no Valkas.   Plkst.12.45 ...

21.02.2018

Valkas novada domes sēde sasaukta 2018.gada 22.februārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: 1. Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”. ZIŅO: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 2. SIA “Tele Tower” iesnieguma ...

20.02.2018
19.02.2018

Zemes komisija sasaukta 2018.gada 21.februārī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : Par nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu; Par nekustamā īpašuma „Ozolnieki”, Valkas pagastā sadalīšanu; Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ...

19.02.2018

Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis informē, ka dēļ maģistrālā ūdensvada bojājuma Rūjienas ielā, šodien būs samazināts ūdens spiediens Ausekļa un Rūjienas ielu daudzdzīvokļu māju augšējos stāvos.   Šobrīd problēma tiek operatīvi risināta, un, sagaidāms, ka šodien vai rīt ...

14.02.2018

     Veiksmīgi aizvadītas starptautiskās tūrisma izstādes Rīgā un Tallinā, kur Igaunijas – Latvijas projekts „Zaļie Dzelzceļi” piedalījās ar jauno stendu.   Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Zaļie Dzelzceļi” iesaistītie partneri februārī piedalījās ...

13.02.2018

2018.gada 23.janvārī starp Valkas novada domi un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” internāta pārbūve Domes bulvārī 3 ietvaros.   Projekta mērķis ir izglītības ...

12.02.2018

Naktī no 10. uz 11. februāri vairākos Valkas dzīvokļos iedzīvotāji konstatēja, ka ir vēsi radiatori un nav siltā ūdens. Tas skaidrojams ar to, ka pilsētas siltuma piegādātājiem – SIA “Enefit power and heat Valka” bija radušās problēmas ar kurināmā materiāla – šķeldas kvalitāti, tāpēc kritās dūmgāžu temperatūra ...

12.02.2018

    2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros.   Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas ...

08.02.2018

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 9.februārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu D.S. ZIŅO: Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis   2. Par pasažieru autobusa (49 sēdvietas) VOLVO B10B norakstīšanu. ZIŅO: ...

08.02.2018

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 9.februārī plkst.14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”. ZIŅO: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   2. SIA “Tele Tower” iesnieguma izskatīšana. ZIŅO: ...

08.02.2018

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018.gada 9.februārī plkst.9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par saistošo noteikumu Nr.__”Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā” apstiprināšanu. ZIŅO: Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja   2. Par saistošo ...

07.02.2018

Piektdien, 9.februārī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē pieņems Valsts darba inspekcijas speciālists un sniegs konsultācijas, kā arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.   Valsts ...

05.02.2018